REKLAMA

PETROLINVEST S.A.: Oddalenie zażalenia na postanowienie sądu

2018-07-19 19:03
publikacja
2018-07-19 19:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-19
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Oddalenie zażalenia na postanowienie sądu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2016 z dnia 9 maja 2016 roku oraz 35/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została poinformowana przez jej pełnomocnika w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy („Sąd"), w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie („ZUS”) o ogłoszenie upadłości Spółki - o doręczeniu temu pełnomocnikowi postanowienia Sądu z dnia 28 czerwca 2018 roku o oddaleniu zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z uwagi na fakt, że Spółka nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte koszty postępowania upadłościowego. Postanowienie Sądu jest prawomocne.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-19 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2018-07-19 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki