PETROLINVEST S.A.: Oddalenie zażalenia na postanowienie sądu

2018-07-19 19:03
publikacja
2018-07-19 19:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-19
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Oddalenie zażalenia na postanowienie sądu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2016 z dnia 9 maja 2016 roku oraz 35/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została poinformowana przez jej pełnomocnika w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy („Sąd"), w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie („ZUS”) o ogłoszenie upadłości Spółki - o doręczeniu temu pełnomocnikowi postanowienia Sądu z dnia 28 czerwca 2018 roku o oddaleniu zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z uwagi na fakt, że Spółka nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte koszty postępowania upadłościowego. Postanowienie Sądu jest prawomocne.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-19 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2018-07-19 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki