REKLAMA
DZIEŃ UE

PELION SA: Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu

2017-07-14 22:29
publikacja
2017-07-14 22:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-14
Skrócona nazwa emitenta
PELION SA
Temat
Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 54/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lipca 2017 roku, w wykonaniu Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki, Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zezwolenie na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu w trybie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm., "Ustawa o Ofercie").

Spółka wniosła o wyznaczenie możliwie najkrótszego terminu na wystąpienie skutku w postaci zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z Ustawy o Ofercie, w miarę możliwości 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek dotyczy wszystkich akcji Spółki, tj. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023), 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023), 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C (kod PLMEDCS00023), 23.300 (dwadzieścia trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii F (kod PLMEDCS00023), oraz 9.372.414 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela (kod PLMEDCS00015).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-14 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki