REKLAMA
JUŻ JUTRO

PELION SA: Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Pelion S.A.

2017-06-30 17:44
publikacja
2017-06-30 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-30
Skrócona nazwa emitenta
PELION SA
Temat
Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Pelion S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pelion S.A., na mocy Uchwały nr 4 postanawia podzielić zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2016 w kwocie 54.006.528,46 zł (pięćdziesiąt cztery miliony sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści sześć groszy) w ten sposób, że:
1) kwotę w wysokości 38.959.814,56 zł (trzydzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czternaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki,
2) kwotę w wysokości 15.046.713,90 zł (piętnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzynaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, w dwóch ratach,
a) I rata w kwocie 3.900.999,90 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) będąca iloczynem ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz kwoty 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) stanowiącej wysokość dywidendy należnej na jedną akcję. Dniem dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2017 r., zaś termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2017 r. ;
b) II rata w kwocie 11.145.714 zł (jedenaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset czternaście złotych) będąca iloczynem ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz kwoty 1,00 zł (jeden złoty) stanowiącej wysokość dywidendy należnej na jedną akcję. Dniem dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2017 r., zaś termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 sierpnia 2017 r.


Na dzień podjęcia uchwały uprawnionych do dywidendy było 11.145.714 akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-30 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki