REKLAMA

PCC ROKITA S.A.: wyniki finansowe

2021-05-19 17:35
publikacja
2021-05-19 17:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_PCC_Ro_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_Rokita_wybrane_dane_finansowe_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Rokita_wybrane_dane_finansowe_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 495 387 374 400 108 350 85 163
II. Zysk na działalności operacyjnej 93 249 28 668 20 395 6 521
III. Zysk przed opodatkowaniem 89 069 21 321 19 481 4 850
IV. Zysk netto 69 534 16 045 15 208 3 650
V. EBITDA 135 651 69 953 29 669 15 912
VI. Pozostałe dochody całkowite netto 160 111 35 25
VII. Całkowite dochody ogółem 69 694 16 156 15 243 3 675
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 498 97 414 16 075 22 158
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (64 834) (82 555) (14 180) (18 778)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 545) 54 474 (5 587) 12 391
XI. Przepływy pieniężne netto (16 881) 69 333 (3 692) 15 771
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853
XIII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 3,50 0,81 0,77 0,18
XIV. Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020
XV. Aktywa trwałe 1 587 942 1 584 053 340 738 343 255
XVI. Aktywa obrotowe 563 828 476 732 120 985 103 305
XVII. Kapitał własny 856 441 786 747 183 774 170 483
XVIII. Kapitał akcyjny 19 853 19 853 4 260 4 302
XIX. Zobowiązania długoterminowe 843 866 856 185 181 075 185 531
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 451 463 417 853 96 874 90 546
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 43,14 39,63 9,26 8,59
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport PCC Ro_1Q2021.pdfRaport PCC Ro_1Q2021.pdf Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PCC Rokita za I kwartał 2021
Grupa Kapitałowa Rokita_wybrane dane finansowe_1Q2021.pdfGrupa Kapitałowa Rokita_wybrane dane finansowe_1Q2021.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
PCC Rokita_wybrane dane finansowe_1Q2021.pdfPCC Rokita_wybrane dane finansowe_1Q2021.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-19 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu
2021-05-19 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki