REKLAMA
WEBINAR

PCC ROKITA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 8 listopada 2022 r.

2022-11-08 21:00
publikacja
2022-11-08 21:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-08
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 8 listopada 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”, „PCC Rokita S.A.”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 8 listopada 2022 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

- PCC Chemicals GmbH, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 16 728 811 akcjami i 26 655 462 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 9 926 651 akcjami imiennymi i 19 853 302 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 6 802 160 akcjami na okaziciela i 6 802 160 głosami wynikającymi z akcji okaziciela, co stanowi 95,51% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 89,51% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC Rokita S.A. wynosi 19 853 300. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 29 779 951.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-08 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2022-11-08 Natalia Rajczyk-Obierec Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki