2,1900 zł
9,50% 0,1900 zł
PCC Exol SA (PCX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PCC_EXOL_Raport_IIIQ2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2019-11/PCC_Exol_wybrane_dane_finansowe_09.2019_201911202085513128.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Exol_wybrane_dane_finansowe_09.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 487 405 498 759 113 124 117 258
II. Zysk na działalności operacyjnej 33 433 28 200 7 760 6 630
III. Zysk przed opodatkowaniem 27 237 20 316 6 322 4 776
IV. Zysk netto 23 853 16 395 5 536 3 854
V. EBITDA 41 338 35 778 9 594 8 411
VI. Pozostałe dochody całkowite netto 3 234 2 551 751 600
VII. Całkowite dochody ogółem 27 087 18 946 6 287 4 454
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 300 10 400 4 712 2 445
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 580) (12 944) (7 330) (3 043)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 985 (15 176) 461 (3 568)
XI. Przepływy pieniężne netto (9 295) (17 720) (2 157) (4 166)
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 172 650 172 484 172 650 172 484
XIII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 0,14 0,10 0,03 0,02
XIV. Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018
XV. Aktywa trwałe 415 523 390 366 95 007 90 783
XVI. Aktywa obrotowe 161 831 166 625 37 002 38 750
XVII. Kapitał własny 264 111 251 415 60 388 58 469
XVIII. Kapitał akcyjny 172 650 172 484 39 475 40 113
XIX. Zobowiązania długoterminowe 51 573 176 468 11 792 41 039
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 261 670 129 108 59 829 30 025
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 1,53 1,46 0,35 0,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK PCC EXOL Raport IIIQ2019.pdfGK PCC EXOL Raport IIIQ2019.pdf GK PCC EXOL Raport okresowy za III kwartał 2019
GK PCC Exol_wybrane dane finansowe_09.2019.pdfGK PCC Exol_wybrane dane finansowe_09.2019.pdf GK PCC EXOL WDF IIIQ2019
PCC Exol_wybrane dane finansowe_09.2019.pdfPCC Exol_wybrane dane finansowe_09.2019.pdf PCC EXOL WDF IIIQ2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.