REKLAMA

PCC EXOL S.A.: Transakcje na akcjach

2020-12-23 06:21
publikacja
2020-12-23 06:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PCC_EXOL_zawiadomienie_19_MAR_1_PCC_SE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PCC_EXOL_zawiadomienie_19_MAR_2_PCC_SE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PCC_EXOL_zawiadomienie_19_MAR_3_PCC_SE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PCC_EXOL_zawiadomienie_19_MAR_1_PCC_Chemicals.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PCC_EXOL_zawiadomienie_19_MAR_2_PCC_Chemicals.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PCC_EXOL_zawiadomienie_19_MAR_3_PCC_Chemicals.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PCC_EXOL_zawiadomienie_19_MAR_zastaw.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PCC_EXOL_zawiadomienie_69_uof.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-23
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Transakcje na akcjach
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22.12.2020 r. Spółka otrzymała od PCC SE
z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) („PCC SE”), od PCC Chemicals GmbH z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) („PCC Chemicals”) oraz od Pana Waldemara Preussnera powiadomienia („Powiadomienia”). Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu. Spółka zwraca uwagę na następujące elementy Powiadomień:

- PCC Chemicals jest podmiotem zorganizowanym na prawie niemieckim, w całości i wyłącznie kontrolowanym przez PCC SE, a w szczególności 100% udziałów w kapitale zakładowym PCC Chemicals jest własnością PCC SE;

- PCC SE zbyła na rzecz PCC Chemicals wszystkie posiadane przez siebie akcje PCC EXOL S.A., tj. 150 988 026 akcji (87,45% udziału w kapitale Spółki) uprawniających do 275 054 026 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (92,7% w ogólnej liczbie głosów) („Akcje”);

- PCC Chemicals osiągnęła 92,7% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- na części akcji imiennych Spółki, należących obecnie do PCC Chemicals, jest ustanowiony zastaw rejestrowy zabezpieczający wierzytelności PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym; obowiązki wynikające z tego zastawu obciążają obecnie PCC Chemicals jako zastawcę (dłużnika rzeczowego) zamiast PCC SE (szczegóły dotyczące tego zastawu w raporcie bieżącym Spółki nr 53/2020).

Wraz z przekazanymi Powiadomieniami, PCC SE przedstawiła Spółce następujące informacje:

- PCC SE podkreśla, że wobec faktu, iż PCC SE jest wyłącznym wspólnikiem PCC Chemicals i nie planuje zmiany kontroli nad PCC Chemicals, a przez to pośrednio nad Spółką, to opisana wyżej reorganizacja ma wyłącznie charakter techniczny i nie wpłynie w żaden sposób na zmianę oczekiwanej od Spółki strategii prowadzenia biznesu;

- działalność PCC EXOL S.A. w zakresie produkcji w segmencie chemikaliów, w tym konsekwentny dalszy rozwój produktów specjalistycznych, pozostaną nadal kluczowe jako mające bardzo ważne znaczenie
w strukturze całej Grupy PCC;

- minione miesiące 2020 roku potwierdzają słuszność przyjętej strategii Grupy PCC w segmencie chemii strategia ta zakłada w ramach poszczególnych spółek, między innymi, intensyfikację prac nad rozwojem własnych technologii i nacisk na innowacyjność, co w rezultacie prowadzi do poszerzenia portfolio produktowego.

Powiadomienia zostały sporządzone na podstawie:

- art. 19 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014;
- art. 69 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 2) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Szczegółowa podstawa prawna:
- art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
- art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
PCC EXOL_zawiadomienie 19 MAR_1_PCC SE.pdfPCC EXOL_zawiadomienie 19 MAR_1_PCC SE.pdf Powiadomienie 19 MAR 1 PCC SE
PCC EXOL_zawiadomienie 19 MAR_2_PCC SE.pdfPCC EXOL_zawiadomienie 19 MAR_2_PCC SE.pdf Powiadomienie 19 MAR 2 PCC SE
PCC EXOL_zawiadomienie 19 MAR_3_PCC SE.pdfPCC EXOL_zawiadomienie 19 MAR_3_PCC SE.pdf Powiadomienie 19 MAR 3 PCC SE
PCC EXOL_zawiadomienie 19 MAR_1_PCC Chemicals.pdfPCC EXOL_zawiadomienie 19 MAR_1_PCC Chemicals.pdf Powiadomienie 19 MAR 1 PCC Chemicals
PCC EXOL_zawiadomienie 19 MAR_2_PCC Chemicals.pdfPCC EXOL_zawiadomienie 19 MAR_2_PCC Chemicals.pdf Powiadomienie 19 MAR 2 PCC Chemicals
PCC EXOL_zawiadomienie 19 MAR_3_PCC Chemicals.pdfPCC EXOL_zawiadomienie 19 MAR_3_PCC Chemicals.pdf Powiadomienie 19 MAR 3 PCC Chemicals
PCC EXOL_zawiadomienie 19 MAR_zastaw.pdfPCC EXOL_zawiadomienie 19 MAR_zastaw.pdf Powiadomienie 19 MAR zastaw
PCC EXOL_zawiadomienie 69 uof.pdfPCC EXOL_zawiadomienie 69 uof.pdf Powiadomienie 69 uof

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-23 Rafał Zdon Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki