REKLAMA

PBS Finanse SA: Daty publikacji raportów okresowych w 2021 r.

2021-01-29 10:51
publikacja
2021-01-29 10:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-29
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Daty publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PBS Finanse S.A. [Emitent] działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
- raport roczny za 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r.
- raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 28 maja 2021 r.
- raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 30 września 2021 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 29 listopada 2021 r.
Na podstawie § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-29 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki