REKLAMA

PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta – WZPOW Sp. z o.o. umowy kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego na zakupu nieruchomości w Grudziądzu

2021-06-25 13:49
publikacja
2021-06-25 13:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta – WZPOW Sp. z o.o. umowy kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego na zakupu nieruchomości w Grudziądzu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 r. powziął informację o podpisaniu przez Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) z Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) dwóch umów kredytu, na podstawie których Bank udzielił WZPOW kredytu inwestycyjnego w kwocie 8 mln zł (Kredyt 1) i kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 2 mln zł (Kredyt 2, łącznie: Kredyty).

Kredyt 1 został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie przez WZPOW zakupu nieruchomości w Grudziądzu, o których mowa w raportach bieżących nr 5/2021 i 8/2021 (Nieruchomości), a Kredyt 2 został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT w związku z zakupem ww. Nieruchomości.
Ostateczna data spłaty Kredytu 1 wyznaczona została na dzień 30 czerwca 2028 r., a Kredytu 2 - na dzień 31 grudnia 2021 r. Kredyty są oprocentowane według stawki 1M WIBOR powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenia spłaty Kredytów stanowią w szczególności:
- hipoteka łączna na Nieruchomości do wysokości 12 mln zł,
- odrębne poręczenia udzielone przez Emitenta i spółkę zależną – Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) do kwoty 9,6 mln zł każde w przypadku Kredytu 1 i do kwoty 2,4 mln zł każde w przypadku Kredytu 2,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Nieruchomości,
- złożenie przez WZPOW, Emitenta i Mitmar odrębnych oświadczeń o dobrowolnym podaniu się egzekucji na podstawie art. 777 kpc.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-25 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki