REKLAMA

Orbis: Zmiany w Zarządzie „Orbis” S.A.

2021-07-01 14:09
publikacja
2021-07-01 14:09
"Orbis" S.A. informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą „Orbis” S.A. w dniu 1 lipca 2021 r. uchwał o powołaniu z dniem 1 lipca 2021 roku w skład Zarządu "Orbis" S.A. XI kadencji:
I.Pana Dominika Sołtysika, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu, na Prezesa Zarządu,
II.Pani Inesy Kuczalskiej, dotychczasowego Członka Zarządu, na Wiceprezesa Zarządu,
III.Pana Michała Parzydła na Członka Zarządu.

Obecna XI kadencja Zarządu upłynie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

Poniżej przedstawiamy informacje o powołanych Członkach Zarządu, określone w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Ad I.
Dominik Sołtysik – Prezes Zarządu

Od 24.06.2020 do 30.06.2021 – Wiceprezes Zarządu „Orbis” S.A.
od 02.06.2016 do 24.06.2020 – Członek Zarządu „Orbis” S.A.

Dominik Sołtysik jest odpowiedzialny za zarządzanie działalnością hotelową w Europie Wschodniej i zajmuje stanowisko dyrektora generalnego. Dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora operacyjnego w Orbisie. W tym czasie był odpowiedzialny za efektywne zarządzanie portfelem nieruchomości hotelowych oraz rozwój Grupy w Polsce i w krajach Europy Wschodniej. Uczestniczył w realizacji wielu projektów korporacyjnych, m.in. w przygotowaniu historycznej transakcji zakupu hoteli i wejścia Orbisu na nowe rynki w 2015 roku oraz w procesie sprzedaży działalności serwisowej na rzecz Accoru w 2019 r.
Jest absolwentem wydziału finansów Wyższej Szkoły Handlowej w Tuluzie, a swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako audytor finansowy w Salustro Reydel. W 2003 roku rozpoczął pracę w dziale finansowym w centrali Grupy Accor w Paryżu. W 2010 roku został dyrektorem finansowym Accor Pannonia Hotels w Budapeszcie. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył szerokie doświadczenie z zakresu finansów, rozwoju i zarządzania aktywami w Paryżu, Londynie, Budapeszcie i w Warszawie.

Pan Dominik Sołtysik w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Pan Dominik Sołtysik w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadku upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Dominik Sołtysik pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Pan Dominik Sołtysik nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności „Orbis” S.A. oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej czy jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Dominik Sołtysik nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Ad II.

Inesa Kuczalska – Wiceprezes Zarządu

Od 24.06.2020 do 30.06.2021 – Członek Zarządu „Orbis” S.A.

Pani Inesa Kuczalska karierę zawodową rozpoczęła w obszarze finansów w spółkach Accor w Polsce. Od 2009 r. pełniła rolę zastępcy dyrektora finansowego Orbisu, po czym we wrześniu 2019 r. objęła funkcję dyrektora finansowego Spółki. Inesa Kuczalska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Executive MBA. Ukończyła również program MBA Uniwersytetu w Montrealu (UQAM). Od 2007 członek ACCA (FCCA). Podczas swojej wieloletniej kariery zdobyła szerokie doświadczenie zawodowe z zakresu finansów i zarządzania.

Pani Inesa Kuczalska w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Pani Inesa Kuczalska w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadku upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Inesa Kuczalska pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Pani Inesa Kuczalska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności „Orbis” S.A. oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej czy jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pani Inesa Kuczalska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ad III.

Michał Parzydeł – Członek Zarządu, generalny radca prawny Orbis S.A.

Od 29.07.2020 do 30.06.2021 – Prokurent „Orbis” S.A.

Pan Michał Parzydeł jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2010 roku, w ramach aplikacji prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie uzyskał tytuł radcy prawnego. Od 2004 roku doradzał spółkom zależnym Orbis S.A. Od 2013 roku rozpoczął świadczenie doradztwa prawnego na rzecz Orbis S.A. Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i realizacji najistotniejszych przedsięwzięć Orbisu w ostatnich latach. W trakcie swojej kariery zawodowej Pan Michał Parzydeł świadczył również usługi prawne na rzecz podmiotów prowadzących działalność zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.m.in. z branży leasingowej, edukacyjnej, transportowej.

Pan Michał Parzydeł w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Pan Michał Parzydeł w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadku upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Michał Parzydeł pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Pan Michał Parzydeł nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności „Orbis” S.A. oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej czy jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Michał Parzydeł nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki