REKLAMA

Obowiązki podatkowe i księgowe w maju 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat

Ewelina Czechowicz2022-04-29 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-04-29 06:00

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w maju 2022 roku, oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Obowiązki podatkowe i księgowe w maju 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat
Obowiązki podatkowe i księgowe w maju 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat
fot. Andrey_Popov / / Shutterstock

» Zeznania podatkowe, które trzeba złożyć do 2 maja 2022 r. - PIT.pl

"Polski ład" – najważniejsze zmiany 

Od stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać zmiany w podatkach związane z "Polskim ładem". Teraz rząd szykuje zmiany, które mają objąć cały 2022 r. Autorzy zmian zakładają, że nowe przepisy będą gotowe w lipcu. Najważniejsze zmiany, jakie zamierza wprowadzić rząd, to:

 • likwidacja ulgi dla klasy średniej;

 • obniżenie PIT w pierwszym przedziale skali z 17% do 12% dla podatników na skali podatkowej;

 • pomniejszenie podstawy opodatkowania o składki na ubezpieczenie zdrowotne - dla przedsiębiorców na liniówce - do kwoty limitu 8700 zł podstawy (czyli rocznie 1653 zł oszczędności), przy ryczałcie - połowa składki ma być odliczana od przychodów (czyli oszczędności mogą być większe bądź mniejsze - w zależności od wysokości przychodów i stawki ryczałtu), przy karcie podatkowej - pomniejszeniu ma podlegać podatek do kwoty 19% wysokości składki;

 • oświadczenie PIT-2 będzie można składać aż 3 płatnikom;

 • przywrócenie łącznego rozliczenia rodzica samotnie wychowującego dziecko (zamiast odliczenia 1500 zł) - choć może być niekorzystne dla mniej zarabiających "samotnych rodziców";

 • modyfikacja ulgi "Pałacyk+";

 • likwidacja abolicji podatkowej;

 • oskładkowanie komplementariusza spółki komandytowo akcyjnej nie tylko składką zdrowotną, ale też i ZUS;

 • mechanizm osłonowy dla OPP tracących na 1% podatku.

» Polski Ład 2.0: Nowa skala podatkowa za 2022 r. i kwota zmniejszająca podatek (projekt zmian) - PIT.pl

Wymiar czasu pracy w maju 2022 r.

W maju wypadają dwa święta ustawowo wolne od pracy czyli 1 i 3 maja 2022 r. Są to odpowiednio niedziela i wtorek.  W maju  są cztery pełne weekendy, jedna dodatkowa niedziela i święto wypadające w dniu roboczym. Razem daje to 10 dni wolnego. Wymiar pracy w maju 2022 r. wynosi 168 godzin, co oznacza, że tym miesiącu będziemy pracować 21 dni. 

» Święto 1 maja. Czy pracownicy zyskają dodatkowy dzień wolny od pracy? - PIT.pl

Własna działalność gospodarcza a podatki

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Własna działalność gospodarcza a podatki

Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

» Czy pracodawca może nakazać wykorzystanie urlopu 2 maja 2022 r.? - PIT.pl

Składki ZUS w maju 2022 r.  

Kwota składki zdrowotnej w maju 2022 r. będzie opłacana podobnie jak w lutym, marcu i kwietniu. Jej wysokość będzie zależna od dochodu i formy opodatkowania. 

Wysokość składek ZUS na 2022 r. (standardowych)

Rodzaj składki

2022 r.

2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

 Składka zdrowotna

zależna od dochodu/formy opodatkowania

381,81 zł

38,11 zł

8,32%

 Składka emerytalna

693,58 zł

615,93 zł

77,65 zł

12,61%

 Składka rentowa

284,26 zł

252,43 zł

31,83 zł

12,61%

 Składka chorobowa

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

 Składka wypadkowa

59,34 zł

52,70 zł

6,64 zł

12,60%

 Składka na Fundusz Pracy

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

SUMA SKŁADEK ZUS

1 631,20 zł za styczeń 2022 r.  

1 457,49 zł

173,71 zł

11,33%

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Rząd pracuje nad zmianami w zasadach opłacania składki zdrowotnej. Nowe przepisy mają zostać wprowadzone w lipcu 2022 r.

» Składka zdrowotna w Polskim Ładzie 2.0, policzyliśmy ile zyskają przedsiębiorcy - PIT.pl

» Rząd przyjął projekt przepisów o obniżeniu PIT do 12 proc. - PIT.pl

Składki ZUS 2022 r. – ryczałt

Dla podatników, którzy rozliczają się ryczałtowo, wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od wysokości rocznych przychodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • 60 000 zł – składka zdrowotna od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

 • od 60 tys. do 300 tys. zł – składka zdrowotna od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

 • od 300 tys. zł – składka zdrowotna od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, podobnie jak za pierwszy miesiąc roku dla przedsiębiorców na podatku liniowych i zasadach ogólnych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2021 r., czyli 6221,04 zł. Liniowcy zapłacą 4,9 proc. składki zdrowotnej, natomiast podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych zapłacą 9 proc.

Łączne składki ZUS na 2022 rok dla firm rozliczających podatek ryczałtem 

Roczne przychody

Składka zdrowotna 2022 r.

Składki ZUS za 2022 r.

Składki ZUS za 2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

poniżej 60 000

335,94 zł

1 547,22 zł

1 457,49 zł

89,73 zł

6,16%

od 60 000,01 do 130 000 zł

559,89 zł

1 771,17 zł

1 457,49 zł

313,68 zł

21,52%

powyżej 300 000 zł

1 007,81 zł

2 219,09 zł

1 457,49 zł

761,60 zł

52,25%

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

» Jaka podstawa składki zdrowotnej za styczeń 2022 na działalności gospodarczej?

» Polski ład 2.0 Składka zdrowotna do odliczenia już w lipcu przez liniowców - PIT.pl

Terminy podatkowe w maju 2022 roku

2 maja 2022 r. (poniedziałek) - obowiązek złożenia zeznań PIT za 2021 r. 

Podatnicy do 2 maja 2022 r. powinni złożyć zeznania roczne (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39) oraz zapłacić podatek wynikający z zeznania.

» Zeznania podatkowe, które trzeba złożyć do 2 maja 2022 r. - PIT.pl

Do 2 maja podatnicy, którzy otrzymali od organu rentowego PIT-40A za 2021 r. i chcą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego powinni złożyć  oświadczenie PI PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

5.05.2022 ( czwartek)

W tym dniu należy pamiętać o:

 • złożeniu deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2022 r.;

9.05.2022 (poniedziałek)

W tym dniu należy pamiętać o:

 • wpłacie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2022 r.;

 • wpłacie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;

 • złożeniu deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień 2022 r. oraz wpłacie podatku należnego wykazanego w tej deklaracji;

» ZUS DRA 2022. Jak wypełnić deklarację po zmianach "Polskiego ładu"

10.05.2022 (wtorek)

W tym dniu przypada obowiązek złożenia zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2022 r. 

16.05.2022 (poniedziałek)

To dzień kiedy należy:

 • zapłacić składki ZUS za kwiecień 2022 r., obowiązek ten dotyczy pozostałych płatników składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);

 • zapłacić podatek od nieruchomości i podatek leśny za maj  Obowiązek ten dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

 • zapłacić II ratę podatku rolnego za maj - obowiązek ten dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

 • zapłacić podatek II ratę podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne.

 • dokonać wpłat do PPK;

20.05.2022 (piątek)

W tym dniu przypada termin:

 • zapłaty składek ZUS za kwiecień 2022 r. dla osób, które nie są osobami prawnymi i jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi;

 • wpłaty za kwiecień 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;

 • zapłaty za kwiecień 2022 r. przez płatników pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;

 • wpłaty za kwiecień 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

 • wpłaty przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za kwiecień 2022 r.;

 • wpłaty na PFRON za kwiecień 2022 r.

25.05.2022 (poniedziałek)

To ostatni dzień na:

 • zapłatę podatku VAT za kwiecień 2022 r.;

 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2022 r.;

 • przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2022 r.

Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencję JPK_VAT łącznie z deklaracją podatkową (JPK_V7M) za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

 • przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2022 r. (część ewidencyjna)

 • wpłatę podatku akcyzowego za kwiecień 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;

 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 2022 r.

Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu. Informacje podsumowujące składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności skutkujących obowiązkiem złożenia informacji.

 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2022 r.;

 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2022 r.;

 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za kwiecień 2022 r.

 • przekazanie do PEFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2022 r.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (1)

dodaj komentarz
andregru
Obowiązki ma tylko obywatel a jakie obowiązki ma Państwo aby za "skradzione" środki z naszych podatków nie tworzyć środowiska do rozpędzania się inflacji aby żyło się Polakom lepiej i spokojniej ? Czy ludzie władzy nie powinni odpowiadać za swoje błędne decyzje finansowo/karnie a nie tylko "przed Bogiem i Obowiązki ma tylko obywatel a jakie obowiązki ma Państwo aby za "skradzione" środki z naszych podatków nie tworzyć środowiska do rozpędzania się inflacji aby żyło się Polakom lepiej i spokojniej ? Czy ludzie władzy nie powinni odpowiadać za swoje błędne decyzje finansowo/karnie a nie tylko "przed Bogiem i historią"

Powiązane: Podatek liniowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki