REKLAMA

ORBIS: wyniki finansowe

2020-02-20 07:00
publikacja
2020-02-20 07:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_Grupa_Orbis_RS2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_audytora_Grupa_Orbis_RS2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_RN_zastrzezenie_SF_Grupa_Orbis_RS2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_Orbis_RS2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Grupa_Orbis_RS2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niefinansowe_Grupa_Orbis_RS2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_sprawozdanie_Zarzadu_i_SF_Grupa_Orbis_RS2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_RS2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_SF_Grupa_Orbis_RS2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 455 296 1 401 004 338 299 328 342
II. Zysk z działalności operacyjnej 329 193 411 427 76 524 96 423
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej 230 698 341 010 53 628 79 920
IV. Zysk netto z działalności zaniechanej 1 027 888 22 348 238 944 5 238
V. Zysk netto za okres 1 258 586 363 358 292 572 85 157
VI. Zysk netto za okres przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 258 246 363 198 292 493 85 120
VII. Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 27,31 7,88 6,35 1,85
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 483 645 394 162 112 429 92 377
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 065 848 51 798 247 768 12 139
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (75 667) (128 766) (17 590) (30 178)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 1 473 826 317 194 342 607 74 338
XII. Aktywa trwałe 2 810 055 2 546 642 659 870 592 242
XIII. Aktywa obrotowe 2 092 017 663 148 491 257 154 220
XIV. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 3 321 8 690 780 2 021
XV. Kapitał własny 3 414 678 2 386 786 801 850 555 067
XVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3 413 999 2 386 425 801 691 554 983
XVII. Zobowiązania długoterminowe 728 770 545 411 171 133 126 840
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 759 284 286 283 178 298 66 577
XIX. Zobowiązania związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 2 661 0 625 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo_Prezesa_Grupa_Orbis_RS2019.pdfPismo_Prezesa_Grupa_Orbis_RS2019.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdanie_audytora_Grupa_Orbis_RS2019.pdfSprawozdanie_audytora_Grupa_Orbis_RS2019.pdf Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Grupy Orbis
Opinia_RN_zastrzezenie_SF_Grupa_Orbis_RS2019.pdfOpinia_RN_zastrzezenie_SF_Grupa_Orbis_RS2019.pdf Opinia Rady Nadzorczej dot. zastrzeżenia do sprawozdania finansowego Grupy Orbis
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_Orbis_RS2019.pdfWybrane_dane_finansowe_Grupa_Orbis_RS2019.pdf Wybrane dane finansowe Grupa Orbis
Sprawozdanie_finansowe_Grupa_Orbis_RS2019.pdfSprawozdanie_finansowe_Grupa_Orbis_RS2019.pdf Sprawozdanie finansowe Grupa Orbis
Sprawozdanie_Zarzadu_2019.pdfSprawozdanie_Zarzadu_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis i Orbis S.A.
Sprawozdanie_niefinansowe_Grupa_Orbis_RS2019.pdfSprawozdanie_niefinansowe_Grupa_Orbis_RS2019.pdf Sprawozdanie niefinansowe Grupy Kapitałowej Orbis i Orbis S.A.
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2019.pdfOswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Ocena_RN_sprawozdanie_Zarzadu_i_SF_Grupa_Orbis_RS2019.pdfOcena_RN_sprawozdanie_Zarzadu_i_SF_Grupa_Orbis_RS2019.pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Grupy Orbis
Oswiadczenie_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_RS2019.pdfOswiadczenie_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_RS2019.pdf Oświadczenie Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej
Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_SF_Grupa_Orbis_RS2019.pdfOswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_SF_Grupa_Orbis_RS2019.pdf Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności sprawozdania finansowego Grupy Orbis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-19 Gilles Stephane Clavie Prezes Zarządu
2020-02-19 Ireneusz Andrzej Węgłowski Wiceprezes Zarządu
2020-02-19 Dominik Sołtysik Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-19 Gilles Stephane Clavie Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki