REKLAMA

ODLEWNIE: Wypłata dywidendy

2020-09-14 10:53
publikacja
2020-09-14 10:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-14
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Wypłata dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (raport bieżący nr 18/2020 z dnia 29.07.2020 r.) została wypłacona akcjonariuszom Spółki dywidenda za 2019 r. w kwocie 5.027.405,25 zł (pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy). W podziale dywidendy uczestniczyło 20.109.621 (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji. Dywidenda została wypłacona w wysokości 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na każdą akcję. W wypłacie dywidendy nie brało udziału 554.500 (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zakupionych przez Spółkę w ramach realizacji Programu Motywacyjnego i w związku z tym przeznaczona na wypłatę dywidendy i nierozdzielona kwota w wysokości 138.625 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) została przeznaczona na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalony był na 28.07.2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-14 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2020-09-14 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki