Najlepsze lokaty firmowe – kwiecień 2018 [Ranking Bankier.pl]

3 proc. to maksymalna stawka, na którą może liczyć przedsiębiorca, który planuje ulokować nadwyżkę finansową do wysokości 20 tys. zł na miesięcznej lokacie terminowej. Sytuacja pogarsza się, gdy w grę wychodzą wyższe kwoty i dłuższy okres – tu oprocentowanie spadło w stosunku do I kwartału br.

Przyglądają się ofertom standardowych lokat terminowych można wysnuć wniosek, że banki nie zachęcają klienta biznesowego do lokowania nadwyżek finansowych. Stawki w poszczególnych kwartałach ulegają systematycznemu obniżeniu, a dodatkowo na rynku pojawiają się nieliczne promocyjne oferty, które przyciągnęłyby uwagę potencjalnego klienta.

Najlepsze lokaty firmowe – kwiecień 2018 [Ranking Bankier.pl]
Najlepsze lokaty firmowe – kwiecień 2018 [Ranking Bankier.pl] (fot. phovoir / YAY Foto)

Przedsiębiorcy mogą liczyć maksymalnie na 3 proc. i to wyłącznie w jednym przypadku – kiedy ulokują w banku nie więcej niż 20 tys. zł na okres jednego miesiąca.  Natomiast jeśli ich nadwyżka wynosi przykładowo 100 tys. zł, otrzymają co najwyżej 2,50 proc. Redakcja Bankier.pl sprawdziła, jak kształtuje się oprocentowanie standardowych depozytów terminowych na okres 1, 3, 6 oraz 12 miesięcy, dla kwot 10 tys. zł oraz 100 tys. zł.

Najwięcej zarobisz, lokując pieniądze na miesiąc

Przedsiębiorcy nie mają co liczyć na atrakcyjne stawki lokat terminowych. Nie dość, że ich wysokość nie zachęca do lokowania środków pieniężnych, to systematycznie ulegają obniżeniu. W kwietniu najwyższe oprocentowanie oferuje Idea Bank – 3 proc. w skali roku na Lokacie Przedsiębiorczej. Jednak aby skorzystać z najlepszej oferty na rynku, przedsiębiorca musi spełnić dodatkowe warunki, a mianowicie dostarczyć do banku kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o numerze NIP i REGON. W przeciwnym wypadku środki będą podlegać standardowemu oprocentowaniu w wysokości 1,25 proc. Drugie miejsce również należy do Idea Banku, tym razem Lokaty Przedsiębiorczej-Biznes ze stawką 1,40 proc oraz Plus Banku oferującego Lokatę Standardową. Jednak należy mieć na uwadze, że wymagają one posiadania rachunku firmowego oraz dodatkowo Lokata standardowa może zostać założona wyłącznie przez bankowość elektroniczną.

Najlepsze lokaty firmowe 1M na 10 000 zł

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1.

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza

3,00%

oddział / internet

lokata dla nowych klientów, który prześlą do banku, mailem lub pocztą tradycyjną kopię wpisu do ewidencji oraz numery NIP i REGON (w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów oproc. wynosi 1,25%)

2.

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza Biznes

1,40%

oddział/ internet

posiadanie konta firmowego

Plus Bank

Lokata standardowa

1,40%

plusbank24

posiadanie podstawowego rachunku firmowego z dostępem do IBnet24

3.

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,30%

bankowość mobilna / internet

posiadanie podstawowego rachunku firmowego

4.

Plus Bank

Lokata standardowa

1,10%

oddział

posiadanie podstawowego rachunku firmowego

Neo Bank

Lokata standardowa

1,10%

internet

posiadanie podstawowego rachunku firmowego

5.

T-Mobile Usługi Bankowe

Lokata terminowa

1,00%

oddział / wirtualny oddział / internet/

posiadanie konta firmowego

Źródło: Bankier.pl, stan na 11.04.2018 r.

Podium zamyka Nest Bank, który przygotował dla przedsiębiorców BIZnest Lokatę ze stawką 1,30 proc. w skali roku.

Właściciele firm, którzy posiadają znacznie większe środki pieniężne i rozważają ich ulokowanie na lokacie terminowej, otrzymają raptem 2,5 proc. Takie oprocentowanie oferuje Idea Bank na Lokacie Przedsiębiorczej Plus. Jednak i tu jest pewien haczyk. Przedsiębiorcy są zobowiązani do założenia  rachunku firmowego oraz dostarczenia do banku dokumentów założycielskich firmy.

Najlepsze lokaty firmowe 1M na 100 000 zł

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1.

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza Plus

2,50%

oddział / internet

lokata dla nowych klientów, który prześlą do banku, mailem lub pocztą tradycyjną kopię wpisu do ewidencji oraz numery NIP i REGON (w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów oproc. wynosi 1,25%)

2.

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza Biznes

1,40%

oddział/ internet

posiadanie konta firmowego

Plus Bank

Lokata standardowa

 1,40%

plusbank24

posiadanie podstawowego rachunku firmowego z dostępem do IBnet24

3.

Plus Bank

Lokata standardowa

1,30%

oddział/ internet / telefonicznie

brak konieczności posiadania rachunku firmowego

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,30%

bankowość mobilna / internet

posiadanie podstawowego rachunku firmowego

4.

Neo Bank

Lokata standardowa

1,10%

internet

posiadanie podstawowego rachunku firmowego

5.

T-Mobile Usługi Bankowe

Lokata terminowa

1,00%

oddział / wirtualny oddział / internet

posiadanie konta firmowego

Źródło: Bankier.pl, stan na 11.04.2018 r.

Kolejne miejsce ex aequo zajęły ponownie Idea Bank z Lokatą Przedsiębiorczą Biznes oraz Plus Bank z Lokatą Standardową zakładaną wyłącznie przez internet – oprocentowanie 1,40 proc. w skali roku. Natomiast trzecie miejsce należy do Lokaty Standardowej od Plus Banku oraz BIZnest Lokaty oferowanej przez Nest Bank, na których można zarobić 1,30 proc.

Stawki lokat 3-miesięcznych w dół

Stawki lokat 3-miesiecznych z początkiem II kwartału br. uległy obniżeniu w stosunku do I kwartału. Maksymalne oprocentowanie wynosi obecnie 1,95 proc. w skali roku, natomiast w styczniu 2018 r. wynosiło jeszcze 2,05 proc.

Przedsiębiorcy, którzy chcą założyć lokatę 3-miesieczną z najwyższą stawką, na kwotę 10 tys. zł, muszą udać się do Ida Banku. Jednak w tym przypadku Lokata Cloud-Biznes, bo o nią właśnie chodzi,  wymaga założenia rachunku firmowego Firma to Ja oraz utrzymania na nim przez cały okres trwania depozytu salda w wysokości co najmniej 10 proc. wartości lokaty.

Najlepsze lokaty firmowe 3M na 10 000 zł

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1.

Idea Bank

Lokata Cloud -  Biznes

1,95%

oddział/ internet

utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na koncie Firma To Ja

2.

Idea Bank

Lokata na nowe środki

1,90%

oddział / internet /telefonicznie

posiadanie konta firmowego

3

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,60%

bankowość mobilna /internet

posiadanie podstawowego rachunku firmowego

4.

Plus Bank

Lokata standardowa

1,50%

internet

dotyczy nowych środków

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza -Biznes

1,50%

oddział / internet

posiadanie konta firmowego

BZ WBK

Biznes Impet

1,50%

oddział

dotyczy nowych środków

5.

Plus Bank

Lokata standardowa

1,30%

oddział/ internet / telefonicznie

brak konieczności posiadania rachunku firmowego

Źródło: Bankier.pl, stan na 11.04.2018 r.

Na drugim miejscu uplasowała się Lokata na nowe środki z oprocentowaniem 1,90 proc. Natomiast podium zmyka oferta od Nest Banku – BIZnest Lokata ze stawką 1,60 proc. Poza podium znalazły się lokaty terminowe z niewiele niższym oprocentowaniem 1,30-1,50 proc. Przy czym na rynku znajdziemy wiele produktów, których stawki nie przekraczają nawet 1 proc.

W przypadku depozytów 3-miesięcznych na kwotę 100 tys. przedsiębiorcy otrzymają zbliżone oprocentowanie do lokat na niższe kwoty. Podium i w tym przypadku należy do Lokaty Cloud-Biznes ze stawką 1,95 proc., Lokaty na nowe środki od Idea Banku – 1,90 proc. oraz BIZnest Lokaty oferującej 1,60 proc.

Najlepsze lokaty firmowe 3M na 100 000 zł

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1.

Idea Bank

Lokata Cloud - Biznes

1,95%

oddział/ internet

utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie  Firma To Ja

2.

Idea Bank

Lokata na nowe środki

1,90%

oddział / internet /telefonicznie

posiadanie konta firmowego

3.

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,60%

bankowość mobilna /internet

posiadanie podstawowego rachunku firmowego

4.

Plus Bank

Lokata standardowa

1,50%

plusbank24

posiadanie konta firmowego

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza -Biznes

1,50%

oddział / internet

posiadanie konta firmowego

BZ WBK

Biznes Impet

1,50%

oddział

dotyczy nowych środków

Toyota Bank

Lokata długoterminowa

1,50%

oddział / Internet /telefonicznie

posiadanie konta firmowego

5.

Plus Bank

Lokata standardowa

1,40%

oddział/ internet / telefonicznie

brak konieczności posiadania rachunku firmowego

Źródło: Bankier.pl, stan na 11.04.2018 r.

Widać jednak, że największa liczba banków w zestawieniu proponuje w tym wariancie nieco niższą stawkę – 1,50 proc. w skali roku. W związku z czym czwarte miejsce należy aż do czterech instytucji: Plus Banku – Lokata standardowa (zakładana przez internet), Idea Banku – Lokata Przedsiębiorcza-Biznes, Banku Zachodniego WBK – Biznes Impet oraz Toyota Banku – Lokata długoterminowa.

Oprocentowanie depozytów 6-miesiecznych lepsze niż 3-miesiecznych

Lokując środki na okres 6 miesięcy, można otrzymać wyższe oprocentowanie niż w przypadku depozytów 3-miesiecznych, choć i tu stawki spadły w stosunku do I kwartału br. Przedsiębiorca nie może już liczyć na 2,15 proc. w skali roku, jak było przed trzema miesiącami. Obecnie maksymalne otrzyma 2,05 proc. na Lokacie Cloud-Biznes oferowanej w Ida Banku oraz nieco mniej na Lokacie na nowe środki- Biznes – 1,90 proc. Natomiast podium zamyka Plus Bank z Lokatą Standardową – 1,80 proc., pod warunkiem założenia jej przez bankowość internetową.

Najlepsze lokaty firmowe 6M na 10 000 zł

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1.

Idea Bank

Lokata Cloud - Biznes

2,05%

oddział/ internet

utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie  Firma To Ja

2.

Idea Bank

Lokata na nowe środki- Biznes

1,90%

oddział / internet

dotyczy nowych środków; posiadanie rachunku firmowego

3

Plus Bank

Lokata standardowa

1,80%

plusbank24

posiadanie konta firmowego

4.

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,70%

bankowość mobilna /internet

posiadanie podstawowego rachunku firmowego

5.

Credit Agricole

Lokata Terminowa

1,60%

oddział/ serwis telefoniczny CA24

posiadanie konta firmowego; dotyczy nowych środków

Źródło: Bankier.pl, stan na 11.04.2018 r.

W przypadku lokat na 100 tys. zł podium należy do tych samych produktów. Na pierwszym miejscu uplasowała się Lokata Cloud-Biznes z oprocentowaniem 2,05 proc. w skali roku. Druga pozycja należy do Lokaty na nowe środki (1,90 proc.) również od Idea Banku. Natomiast trzecie miejsce zajął Plus Bank z Lokatą standardową (1,80 proc.). 

Najlepsze lokaty firmowe 6M na 100 000 zł

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1.

Idea Bank

Lokata Cloud - Biznes

2,05%

oddział/ internet

utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie  Firma To Ja

2.

Idea Bank

Lokata na nowe srdoki- Biznes

1,90%

oddział / internet

dotyczy nowych środków; posiadanie rachunku firmowego

3.

Plus Bank

Lokata standardowa

1,80%

plusbank24

posiadanie konta firmowego

4

Toyota Bank

Lokata długoterminowa

1,75%

oddział / Internet /telefonicznie

Posiadanie konta firmowego

5.

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,70%

bankowość mobilna /internet

posiadanie podstawowego rachunku firmowego

Źródło: Bankier.pl, stan na 11.04.2018 r.

Roczne lokaty nieopłacalne względem krótszych okresów

Lokując nadwyżkę finansową na okres 12 miesięcy, przedsiębiorca otrzyma identyczne oprocentowanie jak w przypadku lokat 6-miesiecznych. Z tego wniosek, że zamrażanie wypracowanego zysku na tak długi okres nie jest zabiegiem opłacalnym. 

Lokując środki pieniężne na rok w wysokości 10 tys. zł, przedsiębiorca otrzyma maksymalnie 2,05 proc. Musi jednak założyć rachunek firmowy, na którym przez cały okres trwania lokaty utrzymywać będzie saldo w wysokości 10 proc. wartości depozytu. Drugie miejsce zajęły trzy banki: Nest Bank z BIZnest Lokatą, Plus Bank oferujący Lokatę standardową oraz Credit Agricole z Lokatą terminową, na których można zarobić 1,90 proc. Podium zamyka Lokata Przedsiębiorcza-Biznes od Idea Banku ze stawką 1,65 proc.

Najlepsze lokaty firmowe 12M na 10 000 zł

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1.

Idea Bank

Lokata Cloud - Biznes

2,05%

oddział/ internet

utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie  Firma To Ja

2.

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,90%

bankowość mobilna /internet

posiadanie podstawowego rachunku firmowego

Plus Bank

Lokata standardowa

1,90%

plusbank24

posiadanie konta firmowego

Credit Agricole

Lokata Terminowa

1,90%

oddział/ serwis telefoniczny CA24

posiadanie konta firmowego; dotyczy nowych środków

3.

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza -Biznes

1,65%

oddział / internet

posiadanie konta firmowego

4.

Bank Millennium

Lokata Super Procent

1,60%

oddział/ Internet/ telefonicznie

posiadanie konta firmowego

5.

Plus Bank

Lokata standardowa

1,50%

oddział/ internet / telefonicznie

brak konieczności posiadania rachunku firmowego

Źródło: Bankier.pl, stan na 11.04.2018 r.

Przedsiębiorca posiadający wolne środki w wysokości 100 tys. zł może maksymalnie otrzymać 2,10 proc. na standardowej lokacie terminowej. W tym celu musi jednak otworzyć rachunek firmowy w Toyota Banku. Na kolejnym miejscu uplasował się Idea Bank z Lokatą Cloud-Biznes oprocentowaną 2,05 proc. w skali roku. Natomiast trzecia pozycja ponownie należy do Nest Banku, Plus Banku oraz Credit Agricole, które oferują lokaty ze stawką 1,90 proc.

Najlepsze lokaty firmowe 12M na 100 000 zł

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1

Toyota Bank

Lokata długoterminowa

2,10%

oddział / Internet /telefonicznie

posiadanie konta firmowego

2.

Idea Bank

Lokata Cloud- Biznes

2,05%

oddział/ internet

utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie  Firma To Ja

3.

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,90%

bankowość moblina / internet

posiadanie podstawowego rachunku firmowego

Plus Bank

Lokata standardowa

1,90%

plusbank24

posiadanie konta firmowego

Credit Agricole

Lokata Terminowa

1,90%

serwis telefiniczny CA24

posiadanie konta firmowego

4.

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza -Biznes

1,65%

oddział / internet

posiadanie konta firmowego

5.

Millennium Bank

Lokata Super Procent

1,60%

oddział/ Internet/ telefonicznie

posiadanie konta firmowego

Źródło: Bankier.pl, stan na 11.04.2018 r.

Pierwszy kwartał bieżącego roku w dalszym ciągu nie przyniósł dobrych informacji dla inwestorów. Stopy procentowe standardowych lokat terminowych nie dość, że nie wzrosły, to odnotowały spadek. Jak pokazuje zestawienie, najkorzystniejszą opcją pozostają krótkoterminowe depozyty zakładane na stosunkowo niewielkie kwoty. Zamrażanie środków na długi okres jest nieopłacalne, ponieważ w ich przypadku przedsiębiorcy nie mają co liczyć na wyższe oprocentowanie.

  

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz