REKLAMA
TYLKO U NAS

Najbardziej zadłużony Polak ma 66 lat. Ale długi mogą się przedawnić

2023-06-10 07:01
publikacja
2023-06-10 07:01

Rekordowym dłużnikiem jest 66-latek z Lubelszczyzny - jego długi sięgają prawie 84 mln złotych - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Przeterminowane zadłużenie blisko 2,7 mln Polaków przekroczyło 80 mld zł, ale długi mogą się przedawniać.

Najbardziej zadłużony Polak ma 66 lat. Ale długi mogą się przedawnić
Najbardziej zadłużony Polak ma 66 lat. Ale długi mogą się przedawnić
fot. Lukasz Glowala / / FORUM

Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazie informacji kredytowych BIK przeterminowane zadłużenie blisko 2,7 mln Polaków przekroczyło na koniec kwietnia br. 80 mld zł, co oznacza, że w rok wzrosło o 4,2 mld zł.

Natomiast do ponad 0,5 mld zł wzrosły długi 10 najbardziej zadłużonych osób w kraju. Zestawienie otwiera mieszkaniec Lubelszczyzny - 66-latek ma prawie z 84 mln zł zaległości. Kwota ta wciąż rośnie ze względu na naliczane odsetki.

Długi mogą się przedawnić

Eksperci BIG InfoMonitor zwrócili uwagę, że długi mogą się przedawnić, jednak ślad po nich zostanie.

Jak zwrócił uwagę radca prawny BIG InfoMonitor Grzegorz Pietraszkiewicz, zasady przedawnienia zobowiązań opisuje Kodeks cywilny. Zwrócił uwagę, że przepisy te dają dłużnikowi możliwość uchylenia się od spłaty długów poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia. Natomiast w przypadku dłużników będących konsumentami, sąd powinien uwzględniać kwestię przedawnienia z urzędu, bez konieczności podniesienia stosownego zarzutu - dodał, komentując dla PAP dane dotyczące zadłużenia konsumentów.

Ekspert wyjaśnił, że podstawowy termin przedawnienia w polskim prawie to sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. o zapłatę czynszu lub odsetek oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) - trzy lata. "Należy jednak pamiętać, że w ustawach znajdziemy przepisy, które mogą odrębnie regulować termin przedawnienia dla poszczególnych roszczeń. Za każdym razem są one liczone od daty wymagalności roszczenia, która nadchodzi wraz z upływem dnia wyznaczonego jako termin spełnienia świadczenia (czyli np. jeśli termin zapłaty został ustalony na 1 czerwca to roszczenie stanie się wymagalne 2 czerwca)" - zaznaczył Pietraszkiewicz.

Dodał, że są jednak przypadki, w których termin ten może się zmienić. Najczęściej są to sprawy związane z wypowiedzeniem umowy kredytu przez samego kredytodawcę. W takiej sytuacji dłużnik zobowiązany jest do spłaty całości długu do ostatniego dnia trwającego okresu wypowiedzenia. Po jego upływie roszczenie o zwrot kredytu staje się wymagalne - wskazał. "Co istotne, jeżeli termin przedawnienia wynosi co najmniej dwa lata, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, tj. 31 grudnia" - zaznaczył.

"Dług może się przedawnić tylko wtedy, gdy wierzyciel nie dopomina się zwrotu pieniędzy"

Podał przykład, w którym termin przedawnienia dla roszczenia wynosi trzy lata. Roszczenie stało się wymagalne 1 marca 2020 r. Koniec terminu przedawnienia przypadnie na 31 grudnia 2023 r. Zarzut przedawnienia będzie mógł być podniesiony od 1 stycznia 2024 r.

Pietraszkiewicz podkreślił, że dług może się przedawnić tylko wtedy, gdy wierzyciel nie dopomina się zwrotu pieniędzy. "Jeśli nie interweniuje, to zwykle od momentu powstania zadłużenia zaczyna się liczyć czas, po którym dług się przedawnia. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj należności, to odpowiednio wyznaczony jest termin przedawnienia" – wskazał. Ekspert wyjaśnił, że obecnie podstawowy okres, jaki musi minąć to sześć lat. Jeśli jednak wierzyciel podejmuje działania, by odzyskać pieniądze, czas przedawnienie liczy się od nowa. "W praktyce jest więc mało prawdopodobne, by okres ten upłynął. Zadłużenia często powstają w bankach i urzędach, które podejmują różne kroki, by odzyskać należność. Zlecają też egzekucję komornikom lub sprzedają dług firmom windykacyjnym, którym zależy, aby odzyskać należne pieniądze" – dodał.

Eksperci BIG InfoMonitor wskazali na wybrane rodzaje roszczeń i terminy przedawnień. Na przykład po roku przedawnieniu ulegają roszczenia z tytułu opłaty za jazdę bez ważnego biletu komunikacyjnego. Z kolei przedawnienie po dwóch latach dotyczy roszczenia z tytułu debetu na koncie bankowym. Po tym terminie przedawniają się też niektóre roszczenia wynikające ze stosunku zlecenia oraz z nienazwanych umów o świadczenie usług.

Przedawnienie po trzech latach odnosi się natomiast do roszczenia z tytułu kredytu, pożyczki, karty kredytowej, usług telekomunikacyjnych i zadłużeń czynszowych. "Trzy lata to okres potrzebny, by co do zasady przedawniły się zobowiązania ze stosunku pracy. Po trzech latach ulegają przedawnieniom zobowiązania alimentacyjne, jest to też termin na doręczenie decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości" - dodała Diana Borowiecka z BIG InfoMonitor.

Po pięciu latach przedawniają się zaś roszczenia z tytułu zobowiązań podatkowych (np. podatek dochodowy, podatek VAT, zaległości w ZUS), a także roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku. Pietraszkiewicz zaznaczył, że w przypadku roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych termin przedawnienia liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności – jest to wyjątek od zasady ogólnej, w której termin liczony jest od dnia wymagalności roszczenia.

Natomiast przedawnienie po sześciu latach dotyczy np. roszczeń, które zostały zatwierdzone wyrokiem sądu lub innej instytucji, która posiada odpowiednie uprawnienia. Sześć lat trzeba również czekać na przedawnienie roszczeń z tytułu pożyczek od osób niebędących przedsiębiorcami.

Porozumienie lub ugoda przerywa bieg przedawnienia

Grzegorz Pietraszkiewicz zwrócił uwagę, że bieg przedawnienia długu można przerwać np. poprzez podpisanie porozumienia lub ustalonej wspólnie ugody; dobrowolną wpłatę dłużnika na poczet spłaty zaległego zobowiązania; czy złożenie przez wierzyciela pozwu do sądu.

"Jest kilka możliwości, jakie może wybrać wierzyciel, by odzyskać pieniądze. Jeśli polubowne metody nie przyniosą skutku, może skierować sprawę do sądu bądź do innego organu, który zajmuje się egzekwowaniem należności. Może to być m.in. złożenie wniosku o egzekucję komorniczą. Zawarcie ugody także wstrzymuje bieg terminu przedawnienia. Obie strony mogą na przykład ustalić nowy termin spłaty należności" – wymienił Pietraszkiewicz.

Diana Borowiecka podkreśliła że dług przedawniony nie znika, ale przekształca się w tzw. „zobowiązanie naturalne”, które nie podlega przymusowi państwowemu, tzn. nie może być dochodzone przed sądem, ani egzekwowane przed komornikiem. Może jednak trafić do rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej. "Wierzyciele mogą przekazywać informacje o zobowiązaniach przedawnionych, pod warunkiem, że nie minęło więcej niż sześć lat od wymagalności zaległości" - podsumowała. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ amac/

Źródło:PAP
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (16)

dodaj komentarz
dolar36
polska kraina super "słupów" heh
chudy_january
66 mln długów ?
ciekawe jakie banki udzielały tej osbie takie pożyczki ?
prosimy o podanie nazw banków i imion i nazwisk pracowników banów którzy udzielali
takie pożyczki temuż ... dłużnikowi...:)
wolnoduch
jeśli np. rrso wynosiło 100%, jak np. w providencie, to po 10 latach dług wzrósł 1024-krotnie
stefan_wilmont_i_ryszard_cyba
TO JEST TYLKO RAPTEM 1 Sasin nie przesadzajmy ;) Przy tej inflacji dług sie szybko zdewalułuje za 5 lat sam go wykupie wypłatą ;)
lutobor
Pytanie do twórców chorego prawa- Dla kogo takie chore prawo zostało stworzone, komu przedawniacie długi?
vacarius
To żaden problem mieć kilkadziesiąt milionów długi. Wystarczy nie czytać umów gdy się pożycza kasę. Ciekawo tylko czy to jakiś biznesmen czy zwykły kowalski kóremu ciągle brakowało na fajki i latał pożyczać.
chudy_january
tak
to na pewno "zwykły Kowalski" co pożyczał na fajki
a pracownicy banków udzielali mu na te fajki kolejne milionowe pożyczki
:)))
vacarius odpowiada chudy_january
Nie muszą być milionowe wystarczy ze na 10000% w skali roku.
vacarius
Wtedy z pożyczonego 1000zł gość po roku ma do oddania 10 tyś. Po kolejnym roku 100 tyś po kolejnym milion. A po kolejnym 100 milionów. z 1000zł to bardzo prostę se tak pożyczyć gdy się nie czyta co się podpisuje.
andregru
Pytanie kto mu tyle pożyczył .

Powiązane: Jak wyjść z długów?

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki