Skorzystaj z pomocy eksperta

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących:

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego:

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Dziękujemy!

Wierzyciel to osoba, która na mocy prawa może żądać spełniania na jej rzecz określonych świadczeń od innej osoby (dłużnika), z którą jest powiązania stosunkiem zobowiązaniowym. Kim jest wierzyciel, Kodeks cywilny wprost nie wskazuje. Przewiduje jedynie konstrukcję zobowiązania, jako stosunku zobowiązaniowego. Ustawa ta stanowi, że istotą zobowiązania jest właśnie to, że wierzyciel jest umocowany do żądania świadczenia od dłużnika.

Wierzyciel może mieć różny status, prawo do formułowania żądania świadczenia, w zależności do tego, z jakiej postaci zobowiązaniem jest związany. Tak, więc w obrocie prawnym funkcjonuje wierzyciel osobisty, wierzyciel hipoteczny, wierzyciel alimentacyjny.

Wierzyciel - kim jest? Hipoteczny, osobisty, alimentacyjny (NBP)

Kto to jest wierzyciel? Jakie są obowiązki wierzyciela wobec dłużnika?

Kim jest wierzyciel, wprost Kodeks cywilny nie wskazuje (brak definicji legalnej tego podmiotu). Zatem definiowanie w tym zakresie jest możliwe na podstawie art. 353 Kodeksu cywilnego. Artykuł ten ustawy cywilnej wskazuje istotę zobowiązania, która sprowadza się do tego, że są dwie strony – wierzyciel i dłużnik. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel jest uprawniony do żądania od wierzyciela określonego świadczenia, zaś dłużnik ma obowiązek spełnić to świadczenia. Zobowiązanie w myśl tego ujęcia stanowi wierzytelność dla wierzyciela, zaś dla dłużnika jest ono jego długiem. Wierzyciel ma wobec dłużnika określone obowiązki: przede wszystkim nie może żądać świadczenia w zakresie wyższym niż mu się to należy. Kiedy wierzyciel decyduje się skierować na drogę postępowania egzekucyjnego dochodzenie swoich należności, musi odpowiednio wskazać podstawy tego żądania.

Zobacz: Kim jest dłużnik wekslowy?

Kim jest wierzyciel tzw. wierzyciel hipoteczny, wierzyciel osobisty, wierzyciel hipoteczny?

Wierzycielem można się stać w bardzo różnych okolicznościach. Dla przykładu wierzyciel osobisty ma taki status, że może domagać się spełnienia od dłużnika na jego rzecz świadczenia nie tylko z dóbr rzeczowych, ale i z majątku osobistego dłużnika. Dla przykładu wierzyciel osobisty jest uprawniony do spełnienia na jego rzecz świadczenia z pensji, emerytury, która wpływa na rachunek bankowy dłużnika. Wierzyciel alimentacyjny to osoba, która jest uprawniona do egzekwowania zapłaty na jej rzecz alimentów od dłużnika (podmiot zobligowany sądowo do płacenia tych alimentów). Wierzyciel hipoteczny to podmiot uprawniony do egzekwowania świadczenia na jego rzecz od dłużnika, z tytułu zabezpieczenia ustanowionego na jego własności (ustanowienie hipoteki). Zgodnie z Kodeksem cywilnym w pewnych przypadkach wierzyciel hipoteczny jest uprawniony do egzekwowania swojego świadczenia przed wierzycielami osobistymi danego dłużnika.

Co to jest wierzyciel w szczególnych przypadkach – tzw. wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym, wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wierzyciel pożyczki?

W postępowaniach sądowych również występuje wierzyciel. Są to głównie postępowania egzekucyjne i administracyjne. W tych przypadkach odpowiedź na pytanie, kto to jest wierzyciel, wymaga do uwzględnienia przepisów szczegółowych, normujących ww. postępowania.

W postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel jest podmiotem uprawnionym do wyegzekwowania od dłużnika świadczenia na jego rzecz. Nieco inaczej jest w przypadku egzekucji administracyjnej. Wówczas wierzyciel jest podmiotem, który jest prawnie wyposażony w prawo do żądania wykonania na jego rzecz obowiązku  albo zabezpieczenia jego wykonania w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym albo zabezpieczającym. Wierzyciel pożyczki to podmiot, który uprawniony jest do jej otrzymania, zwrotu od pożyczkobiorcy. Jeśli przykładowo klient wziął pożyczkę w banku, to wierzycielem pożyczki jest bank, on ma uzyskiwać spłatę pożyczki w ratach czy w całości, gdy dojdzie do wypowiedzenia umowy pożyczki. Istotne jest, że w przypadku umów pożyczkowych, kredytowych wierzyciel pożyczki może się zmienić. Wiele instytucji finansowych decyduje się na sprzedaż praw z tytułu danej wierzytelności poprzez cesję na nowego nabywcę. Wówczas to ten podmiot uzyskuje prawa i obowiązki względem pożyczki, jakie miał od początku pierwotny wierzyciel pożyczki.

Jakie są obowiązki komornika wobec wierzyciela?

Oczywiście istnieją określone obowiązki komornika wobec wierzyciela. Po pierwsze wierzyciel jest uprawniony do tego, aby brać udział w czynnościach realizowanych przez komornika. Komornik ma obowiązek udzielać oczekiwanych wierzycielowi informacji, np. dlaczego podjął dane działania, czy dlaczego zaniechał danych aktywności. Komornik ma obowiązek w terminie 4 dni od dnia otrzymania przekazywać do wierzyciela uzyskane w całości, czy części środki. Gdy komornik czyni to z opóźnieniem, ma obowiązek zapłacić odsetki karne z tego tytułu na rzecz wierzyciela. W sytuacji, gdy wierzyciel kwestionuje prawidłowość działań komornika w jego sprawie, ma prawo wnieść również skargę na danego komornika. Kiedy taka skarga wpłynie, komornik jest zobowiązany składać wyjaśnienia.

Zgodnie z powyższymi informacjami, wierzyciel jest podmiotem uprawnionym do uzyskania danego świadczenia od dłużnika. W przypadku, gdy sprawa danej wierzytelności trafia na etap egzekucyjny, na komorniku również spoczywają liczne obowiązki wobec wierzyciela. Przede wszystkim wierzyciela ma informować o przebiegu, motywach czynności komorniczych, umożliwiać mu w nich uczestniczenie i niezwłocznie przekazywać mu wyegzekwowane środki od dłużnika.

Przeczytaj także:

Skorzystaj z pomocy eksperta

2019-02-19

Kredyt konsolidacyjny – jakie rodzaje zadłużenia można połączyć w jeden kredyt?

Nie w każdym banku uda się zaciągnąć kredyt konsolidacyjnych na spłatę dowolnego rodzaju zadłużenia. Szczególnie uważnie trzeba prześwietlać oferty banków pod kątem konsolidacji pożyczek spoza sektora bankowego – nie każdy będzie chciał je uwzględnić.

2019-02-05

Ranking kredytów konsolidacyjnych

Dlatego warto dobrze przeanalizować oferty bankowe, żeby jak najlepiej ulżyć swojemu portfelowi każdego kolejnego miesiąca.

2018-09-21

Chwilówki na raty - jak wybrać? Czy warto wziąć chwilówkę ratalną?

Chwilówki na raty mogą mieć większe kwoty niż chwilówki do jednorazowej spłaty. Wybór oferty warto oprzeć na porównaniu parametrów chwilówek ratalnych.  

Konsolidacja - co to jest? Kredytu, długów, chwilówek?

Konsolidacja kredytów i chwilówek to temat dosyć skomplikowany. Najpierw odnieśmy się do samego pojęcia konsolidacji kredytu.

Oddłużanie - co to znaczy? Pomoc w oddłużaniu

Masz problemy finansowe, wysokie zadłużenie? Obawiasz się, że nie dostaniesz kredytu? Teraz to wszystko jest możliwe do wyprowadzenia. Sprawdź, jak oddłużanie chwilówek czy innych długów może być proste i osiągalne.

Hipoteka przymusowa - czym jest? Jak wykreślić? Przedawnienie

Hipoteka przymusowa ma status dopuszczalnej formy zabezpieczenia wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym. Hipoteka przymusowa może zostać ustanowiona bez zgody właściciela danej nieruchomości w różny sposób. Sprawdź, w jaki sposób może zostać ustanowiona na Twojej nieruchomości hipoteka przymusowa, a jakie ma to skutki prawne.

Pożyczki na raty – jak wybrać najlepszą pożyczkę ratalną?

Pożyczki raty pozwalają na zdobycie pieniędzy na dowolny cel. Są pozbawione wielu formalności oraz wymogów, dzięki czemu pozwalają zaciągnąć zobowiązanie osobom, które nie otrzymały finansowania w banku. Pożyczka ratalna umożliwia otrzymanie pieniędzy w kilka chwil.

Ikona informacji
poradniki