2,1400 zł
0,00% 0,0000 zł
NWAI Dom Maklerski SA (NWA)

Rozpoczęcie skupu akcji własnych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_akcji_spolki_NWAI.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NWAI DM SA
Temat
Rozpoczęcie skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 08 maja 2019 r., działając na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w związku z Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych, w tym ceny i liczby nabywanych akcji własnych.
W uchwale Zarządu Spółki z dnia 08 maja 2019 roku zostały ustalone w szczególności następujące warunki dotyczące przeprowadzania przez Spółkę skupu akcji w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 kwietnia 2019 roku oraz zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 lutego 2019 roku ("Skup"):
1. Skup będzie realizowany poprzez zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
w transakcjach poza alternatywnym systemem obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. W okresie objętym upoważnieniem udzielonym na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 kwietnia 2019 roku, tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku, Spółka skieruje do akcjonariuszy maksymalnie trzy zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, dotyczące łącznie maksymalnie 277.725 sztuk akcji własnych.
3.Zaproszenia akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu będą publikowane na stronie internetowej Spółki oraz jako załącznik do raportów bieżących informujących o skupie akcji własnych Spółki w ramach danego zaproszenia. Wzór pierwszego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu wraz z formularzem oferty sprzedaży akcji Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
4. W przypadku nieotrzymania przez Spółkę w odpowiedzi na pierwsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu ofert obejmujących sprzedaż co najmniej 277.725 sztuk akcji, Zarząd Spółki podejmie decyzję o skierowaniu kolejnego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu, określając przy tym cenę jednostkową sprzedaży akcji w ramach ofert składanych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na kolejne zaproszenie. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zakończenia Skupu pomimo nieosiągnięcia limitu 277.725 sztuk nabytych akcji własnych.
5. Skup przeprowadzany jest w celu ich umorzenia wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki niezwłocznie po:
a) nabyciu 277.725 sztuk akcji albo
b) wyczerpaniu kwoty kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w ramach Skupu, albo
c) podjęciu przez Zarząd decyzji o zakończeniu Skupu z innych przyczyn niż wymienione
w literach a) – b) powyżej.
Ponadto, ww. uchwałą Zarząd Spółki ustalił następujące warunki skupu akcji własnych Spółki
w ramach pierwszego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu:
1. zaproszenie zostaje udostępnione jako Załącznik do niniejszego raportu oraz na stronie internetowej Spółki;
2. zaproszenie dotyczy 277.725 sztuk akcji własnych;
3. cena jednostkowa akcji własnej Spółki w ramach pierwszego zaproszenia wynosi 1,8 zł;
4. składanie ofert sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na pierwsze zaproszenie będzie możliwe
w okresie 13-20 maja 2019 roku;
5. rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą
w Warszawie nastąpi w dniu 23 maja 2019 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków składania ofert sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na pierwsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży w ramach Skupu zawarte są w załączonym do niniejszego raportu Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki NWAI Dom Maklerski S.A. wraz z formularzem oferty.


Załączniki
Plik Opis
zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki NWAI.pdfzaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki NWAI.pdf Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki NWAI Dom Maklerski S.A. wraz z formularzem oferty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-08 Mateusz Walczak Prezes Zarządu
2019-05-08 Magdalena Graca Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.