REKLAMA

NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego

2020-10-01 13:03
publikacja
2020-10-01 13:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
NEXTBIKE POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku dot. zawarcia umowy Standstill (dalej: „Umowa Standstill”) z Alior Bank S.A., ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej: „Banki”), oraz NB Poznań sp. z o.o. i NB Serwis II sp. s o.o. (dalej: „Spółki Zależne") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji o podpisaniu przez wszystkie strony aneksu do Umowy Standstill.
Na mocy zawartego Aneksu strony postanowiły o wprowadzeniu zmian do Umowy Standstill polegających m. in. na:
1) wydłużeniu okresu obowiązywania Umowy Standstill do dnia 30 października 2020 r.;
2) wprowadzeniu zobowiązania Emitenta, aby w terminie do 20 października 2020 r. zwrócił się do Nextbike GmbH z wnioskiem i uzyskał stanowisko w sprawie zmniejszenia opłat licencyjnych oraz uzyskania wsparcia finansowego dla realizowanych przez Emitenta projektów;
3) wprowadzeniu zobowiązania Emitenta do przedstawienia Bankom w terminie do dnia 7 października 2020 roku nowego projektu modelu finansowego oraz projektu planu restrukturyzacji;
4) potwierdzeniu ustalonego w Umowie Standstill w okresie obowiązywania Umowy Standstill tj. zgodnie z Aneksem - w okresie do dnia 30 października 2020 r., podziału i przelewu środków z wpływów z wierzytelności przelanych na rzecz Banków w celu zabezpieczenia umów kredytowych wypowiedzianych przez Banki (o wypowiedzeniu umów kredytowych Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 16/2020 z dnia 22 maja 2020 r., ESPI nr 17/2020 z dnia 28 maja 2020 r., ESPI nr 18/2020 z dnia 28 maja 2020 r.), z tą zmianą, że ING Banki Śląski S.A. uprawniony będzie do przeznaczania całości wpływów na rachunki bankowe kolejno na: spłatę dokonywaną w dacie wpływu kapitału kredytów udzielonych na podstawie umów kredytowych oraz na spłatę odsetek;
5) ustaleniu, że odsetki umowne naliczone od dnia 30 września do 30 października 2020 roku zostaną spłacone do dnia 30 października 2020 roku, za wyjątkiem ING Banki Śląski S.A., które uprawniony będzie do uzyskania spłaty odsetek na warunkach opisanych powyżej. Ponadto w przypadku gwarancji bankowej wypłaconej przez Alior Bank S.A., począwszy od dnia zawarcia Aneksu odsetki będą naliczane zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym tak jak dla umowy kredytowej z dnia 10 lipca 2018 r.;
6) wydłużeniu terminu spłaty pozostałych do spłaty odsetek na rzecz Alior Bank S.A. do dnia 30 października 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Tomasz Wojtkiewicz Prezes Zarządu Tomasz Wojtkiewicz
2020-10-01 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu Konrad Kowalczuk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki