REKLAMA

NEWAG S.A.: Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-27 13:51
publikacja
2021-01-27 13:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-27
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021.

I. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku - 21 maja 2021 roku
- skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku - 19 listopada 2021 roku

II. Raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku - 6 września 2021 roku

III. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2020 - 16 kwietnia 2021 roku
- skonsolidowany raport roczny za rok 2020 - 16 kwietnia 2021 roku

Ponadto Zarząd informuje, iż:
1. Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20/ (dalej: "Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. W raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalna informacja finansowa i skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania określone w Rozporządzeniu;
2. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku i II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-27 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2021-01-27 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki