4,9000 zł
-1,41% -0,0700 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Raport_roczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 1 197 737 1 226 581 280 704 288 968
II. Zysk / (strata) operacyjna 202 333 (109 181) 47 419 (25 722)
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 198 122 (133 166) 46 432 (31 372)
IV. Zysk / (strata) netto przypadająca na Akcjonariuszy Spółki 188 987 (148 714) 44 291 (35 035)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 295 636 295 297 69 286 69 568
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (82 770) (254 987) (19 398) (60 072)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (126 410) (34 483) (29 626) (8 124)
VIII. Aktywa razem 2 469 020 2 628 388 574 191 630 173
IX. Zobowiązania razem 681 690 803 787 158 533 192 713
X. Zobowiązania długoterminowe 322 384 174 040 74 973 41 727
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 359 306 629 747 83 560 150 986
XII. Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki 1 787 330 1 824 601 415 658 437 460
XIII. Kapitał zakładowy 335 578 348 564 78 041 83 570
XIV. Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) 335 578 344 348 564 261 335 578 344 348 564 261
XV. Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 335 529 874 336 226 725 335 529 874 336 226 725
XVI. Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 335 562 831 336 343 748 335 562 831 336 343 748
XVII. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,56 (0,44) 0,13 (0,10)
XVIII. Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,56 (0,44) 0,13 (0,10)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport roczny.pdfRaport roczny.pdf Raport roczny

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-28 Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2019-02-28 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
2019-02-28 Grzegorz Bartler Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniki
2019-02-28 Tomasz Dakowski Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2C
2019-02-28 Aster Papazyan Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2B


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-28 Jolanta Blachowicz Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.