REKLAMA

NETIA: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

2021-04-23 17:57
publikacja
2021-04-23 17:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TiVi_Foundation_Zawiadomienie_o_posrednim_nabyciu_akcji_Netii_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 kwietnia 2021 r. otrzymała od TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein (dalej "TiVi Foundation") zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), o pośrednim nabyciu przez TiVi Foundation łącznie 11.405.739 akcji Spółki, w związku z nabyciem ww. liczby akcji Spółki przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Cyfrowy Polsat”), będącą spółką zależną od spółki Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (dalej „Reddev”), która jest spółką zależną TiVi Foundation, w wyniku czego nastąpiła zmiana udziału przysługującego TiVi Foundation pośrednio w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ok. 3,40% (dalej „Zmiana Udziału”).

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału TiVi Foundation posiadała bezpośrednio i pośrednio łącznie 221.489.763 akcje Spółki, reprezentujące łącznie ok. 66,0024% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 221.489.763 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 66,0024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

1) bezpośrednio 10 akcji Spółki, reprezentujących łącznie ok. 0,000003% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 10 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 0,000003% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

2) pośrednio, poprzez Cyfrowy Polsat, będący spółką zależną od Reddev, która jest spółką zależną TiVi Foundation, 221.489.753 akcje Spółki, reprezentujące łącznie ok. 66,0024% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 221.489.753 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 66,0024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po Zmianie Udziału TiVi Foundation posiadała i na dzień zawiadomienia posiada bezpośrednio i pośrednio 232.895.502 akcje Spółki reprezentujące łącznie ok. 69,40% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 232.895.502 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie ok. 69,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

1) bezpośrednio 10 akcji Spółki, reprezentujących łącznie ok. 0,000003% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 10 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 0,000003% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

2) pośrednio, poprzez Cyfrowy Polsat, będący spółką zależną od Reddev, która jest spółką zależną TiVi Foundation, 232.895.492 akcje Spółki, reprezentujące łącznie ok. 69,40% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 232.895.492 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 69,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia, zawierającego pozostałe elementy, o których mowa w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki
Plik Opis
TiVi Foundation Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Netii .pdfTiVi Foundation Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Netii .pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Tomasz Dakowski Członek Zarządu
2021-04-23 Grzegorz Bartler Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki