REKLAMA

NETIA: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

2021-04-23 17:52
publikacja
2021-04-23 17:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_o_posrednim_nabyciu_akcji_Netii.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 kwietnia 2021 r. otrzymała od Pana Zygmunta Solorza zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), o pośrednim nabyciu łącznie 11.405.739 akcji Spółki, w związku z nabyciem ww. liczby akcji Spółki przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Cyfrowy Polsat”), będącą spółką zależną od spółki Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (dalej „Reddev”), która jest spółką zależną TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein (dalej „TiVi Foundation”), podmiotu kontrolowanego przez Pana Zygmunta Solorza, w wyniku czego nastąpiła zmiana udziału przysługującego Panu Zygmuntowi Solorzowi pośrednio w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ok. 3,40% (dalej „Zmiana Udziału”).

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału Pan Zygmunt Solorz posiadał pośrednio 221.489.763 akcje Spółki, reprezentujące łącznie ok. 66,0024% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 221.489.763 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie ok. 66,0024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że:

1) TiVi Foundation, podmiot kontrolowany przez Pana Zygmunta Solorza, posiadał bezpośrednio 10 akcji Spółki, reprezentujących łącznie ok. 0,000003% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 10 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 0,000003% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

2) Cyfrowy Polsat, będący spółką zależną od spółki Reddev, która jest spółką zależną TiVi Foundation, podmiotu kontrolowanego przez Pana Zygmunta Solorza, posiadał bezpośrednio 221.489.753 akcje Spółki, reprezentujące łącznie ok. 66,0024% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 221.489.753 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 66,0024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed Zmianą Udziału Pan Zygmunt Solorz nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

Po Zmianie Udziału Pan Zygmunt Solorz posiadał i na dzień zawiadomienia posiada pośrednio 232.895.502 akcje Spółki reprezentujące łącznie ok. 69,40% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniającego do wykonywania 232.895.502 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 69,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że:

1) TiVi Foundation, podmiot kontrolowany przez Pana Zygmunta Solorza, posiadał bezpośrednio 10 akcji Spółki, reprezentujących łącznie ok. 0,000003% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 10 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 0,000003% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

2) Cyfrowy Polsat, będący spółką zależną od spółki Reddev, która jest spółką zależną TiVi Foundation, podmiotu kontrolowanego przez Pana Zygmunta Solorza, posiada bezpośrednio 232.895.492 akcje Spółki, reprezentujące łącznie ok. 69,40% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 232.895.492 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 69,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po Zmianie Udziału Pan Zygmunt Solorz nie posiadał i na dzień zawiadomienia nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia, zawierającego pozostałe elementy, o których mowa w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Netii.pdfZawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Netii.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu
2021-04-23 Tomasz Dakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki