REKLAMA

MOSTOSTAL ZABRZE: MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2023-09-07 13:30
publikacja
2023-09-07 13:30
Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  W dniu 4 września 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A., na którym została zgłoszona kandydatura na członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zgłoszeniu i przedstawieniu kandydata dokonało jego wyboru i tym samym uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do Spółki nie wpłynęły kandydatury na członków Rady Nadzorczej, mimo że porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewidywał podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. W związku z niezgłoszeniem kandydatów na członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. przez Akcjonariuszy przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, doszło do incydentalnego naruszenia zasady 4.9.1. Dobrych Praktyk 2021.
W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  


Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki