REKLAMA
PIT 2023

MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła-Lotnisko”

2023-12-06 15:38
publikacja
2023-12-06 15:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-06
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła-Lotnisko”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że konsorcjum firm w składzie:

• KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni (Lider Konsorcjum);
• MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (Partner Konsorcjum),

otrzymało zwrotnie podpisaną z Gminą Piła (pl. Staszica 10, 64-920 Piła).

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła-Lotnisko” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wartość umowy: 39 494 087,53 złotych brutto.

Termin realizacji zadania: 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-06 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2023-12-06 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki