REKLAMA

MINOX: Treść uchwał podjętych na NWZ MINOX S.A. w dniu 18.11.2019 roku

2019-11-19 09:49
publikacja
2019-11-19 09:49
Zarząd MINOX S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 18.11.2019 roku, w obecności notariusza – Anety Leszczyńskiej – prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Emitent informuje, że Walne Zgromadzenie nie podjęło żadnych uchwał, ponieważ nie było zdolne do podejmowania ważnych uchwał z uwagi na brak akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie bowiem z postanowieniem §32 ust. 1 statutu Spółki „Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.”

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o wyborze przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, która to uchwała była jako jedyna objęta porządkiem obrad.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki