2,7600 zł
1,47% 0,0400 zł
MEX POLSKA SA (MEX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MEX_Polska_30.06.2019_Raport_skonsolidowane-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_SF_Mex_Polska_2q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_grupy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 690 30 372 8 090 7 164
II. Koszt własny sprzedaży 29 280 26 089 6 828 6 154
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 5 411 4 283 1 262 1 010
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 387 2 049 557 483
V. Zysk (strata) brutto 1 639 1 147 382 271
VI. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 261 735 294 173
VII. Zysk (strata) netto 1 408 736 328 174
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,16 0,10 0,04 0,02
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 337 4 934 1 245 1 164
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 257) (1 288) (293) (304)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 288) (4 296) (1 000) (1 013)
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2019 r. 31.12.2018 r. 30.06.2019 r. 31.12.2018 r.
DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XII. Aktywa razem 65 315 60 023 15 361 13 959
XIII. Zobowiązania razem 52 318 46 829 12 304 10 891
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 19 220 16 847 4 520 3 918
XV. Kapitał własny 12 998 13 194 3 057 3 068
XVI. Kapitał podstawowy 767 767 180 178
XVII. Liczba akcji w sztukach 7 665 436 7 665 436 7 665 436 7 665 436
XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,70 1,75 0,40 0,41
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
MEX_Polska_30.06.2019_Raport_skonsolidowane-sig.pdfMEX_Polska_30.06.2019_Raport_skonsolidowane-sig.pdf RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SF GRUPY KAPITAŁOWEJ MEX POLSKA S.A. W ŁODZI
Skonsolidowane SF_Mex Polska_2q2019.pdfSkonsolidowane SF_Mex Polska_2q2019.pdf SKONSOLIDOWANE SF GRUPY KAPITAŁOWEJ MEX POLSKA S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF ZA I PÓŁROCZE 2019 R.
sprawozdanie zarządu z działalności grupy.pdfsprawozdanie zarządu z działalności grupy.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 R.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-25 PAWEŁ KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2019-09-25 PAULINA WALCZAK WICEPREZES ZARZĄDU
2019-09-25 PIOTR MIKOŁAJCZYK WICEPREZES ZARZĄDU
2019-09-25 DARIUSZ KOWALIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.