REKLAMA

MEDINICE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2021-07-15 21:46
publikacja
2021-07-15 21:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Esaliens_Parasol_FIO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-15
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Medinice S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuje o wpłynięciu do Emitenta w dniu 14 lipca 2021 r. zawiadomienia od Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z art. 69 b ust. 1 i 2 ww. ustawy dot. zmniejszenia stanu posiadania poniżej progu 5% w kapitale zakładowym Emitenta.

Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie Esaliens Parasol FIO.pdfZawiadomienie Esaliens Parasol FIO.pdf Zawiadomienie - Esaliens Parasol FIO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-15 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu
2021-07-15 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki