REKLAMA

MADKOM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 sierpnia 2020 r. MADKOM S.A.

2020-08-24 16:47
publikacja
2020-08-24 16:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WZ__2020-08-24__Wykaz_z_KDPW.xlsx  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-24
Skrócona nazwa emitenta
MADKOM S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 sierpnia 2020 r. MADKOM S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki MADKOM SA / Emitent / przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% pięć procent liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MADKOM w dniu 24 sierpnia 2020 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZA oraz ogólnej liczbie głosów:

1. Madkom Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98

Liczba akcji - 3 383 498

Liczba głosów - 3 383 498

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA dnia 26.06.2019 roku - 100 %

Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym - 66,74 %
Załączniki
Plik Opis
WZ__2020-08-24__Wykaz_z_KDPW.xlsxWZ__2020-08-24__Wykaz_z_KDPW.xlsx Lista akcjonariuszy uprawnionych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-24 Grzegorz Szczechowiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki