REKLAMA

M.W. TRADE: Uchwały NWZ podjęte 28.08.2020 r.

2020-08-28 12:08
publikacja
2020-08-28 12:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_NWZA_28.08.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_Uchwaly_nr_3_NWZA_M.W._Trade_SA_28.08.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-28
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Uchwały NWZ podjęte 28.08.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (NWZ), które odbyło się
28 sierpnia 2020 roku.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad NWZ, wszystkie objęte porządkiem obrad uchwały zostały podjęte, nie wniesiono żadnego sprzeciwu, nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Uchwały NWZA 28.08.2020.pdfUchwały NWZA 28.08.2020.pdf Uchwały NWZA 28.08.2020
Załącznik do Uchwały nr 3 NWZA M.W. Trade SA 28.08.2020.pdfZałącznik do Uchwały nr 3 NWZA M.W. Trade SA 28.08.2020.pdf Załącznik do Uchwały nr 3 NWZA M.W. Trade SA 28.08.2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2020-08-28 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki