REKLAMA

M.W. TRADE: Rejestracja zmiany statutu

2022-05-26 13:41
publikacja
2022-05-26 13:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tekst_jednolity_Statutu_M.W._Trade_SA_09.05.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Rejestracja zmiany statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MW TRADE S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 41/2022 z dnia 9 maja 2022 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 maja 2022 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmiany statutu Emitenta („Zmiana”).

W związku z dokonaną Zmianą:
- kapitał zakładowy Emitenta wynosi 255 253,90 zł i dzieli się na 2.552.539 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- ilość głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 2.552.539,
- umorzonych zostało 5.831.901 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, każda o wartości nominalnej 10 groszy, o łącznej wartości nominalnej 583.190,10 zł; umorzonym akcjom przysługiwały głosy w ilości 5.831.901

Podstawą dokonania Zmiany były: uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie umorzenia akcji własnych oraz uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający Zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Tekst_jednolity_Statutu_M.W._Trade_SA_09.05.2022.pdfTekst_jednolity_Statutu_M.W._Trade_SA_09.05.2022.pdf Tekst_jednolity_Statutu_M.W._Trade_SA_09.05.2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2022-05-26 Maciej Mizuro Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki