Leasing lub kredyt a zawieszenie działalności – jak wygląda w praktyce?

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z różnych form finansowania firmy. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu zajdzie konieczność zawieszenia działalności, może pojawić się obawa, jakie konsekwencje będzie to miało w kontekście leasingu, czy kredytu bankowego. Czy konieczna stanie się jednorazowa zapłata wszystkich rat? Czy przedmiot finansowania przepadnie?

Leasing lub kredyt a zawieszenie działalności – jak wygląda w praktyce? (fot. iStockphoto / Thinkstock)

Zobowiązania przedsiębiorcy w przypadku zawieszenia działalności

Leasing lub kredyt bankowy to dobra alternatywa dla przedsiębiorców nie posiadających wystarczających środków własnych na sfinansowanie zakupu samochodów, maszyn, czy urządzeń (zarówno nowych, jak i używanych) niezbędnych do dalszego rozwoju firmy.

Trzeba jednak pamiętać, że zaciągnięte zobowiązania i związane z nimi comiesięczne opłaty nie znikną, nawet gdy przedsiębiorca zdecyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej. Ta zasada dotyczy z resztą nie tylko leasingu i kredytu ale także innych zobowiązań o charakterze okresowym takich jak abonament na telefon, czy Internet, czynsz najmu lokalu itp.

W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma pewne obowiązki

Prawo do zawieszenie działalności przysługuje każdemu przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników (może ono trwać od 1 miesiąca do 2 lat). W tym celu wystarczy złożyć wniosek o zawieszenie do CEIDG (osobiście, przez Internet lub drogą pocztową).

W trakcie zawieszenia nie jest konieczne opłacanie comiesięcznych składek do ZUS, składanie deklaracji VAT-7, ani opłacanie zaliczek na podatek dochodowy. Aby ponownie uruchomić firmę trzeba jedynie złożyć formularz do CEIDG informujący o powrocie do aktywnej działalności.

W okresie zawieszenia, przedsiębiorca nie może prowadzić aktywnej działalności. Przysługują mu jednak pewne prawa, ma również określone obowiązki:

  • może wykonywać wszelkie czynności, które zmierzają do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • musi regulować wszelkie zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia firmy,
  • ma prawo i obowiązek uczestniczenia we wszelkich postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych, które zostały wszczęte w związku z wcześniej wykonywaną działalnością.

Leasing i kredyt a zawieszenie działalności – jak wygląda w praktyce?

Jak powyższe zasady mają się do zawartej przed zawieszeniem firmy umowy kredytowej lub leasingowej? Jest kilka punktów, na które trzeba zwrócić większą uwagę:

1. W przypadku leasingu przedsiębiorca może dokonać zwrotu jego przedmiotu leasingodawcy. Wiąże się jednak z koniecznością zapłaty wszystkich pozostałych rat leasingowych pomniejszonych o dyskonto (rozliczenie może być też powiększone o należne prowizje).

Możliwy jest także wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu. Trzeba jednak pamiętać, że przy wykupie konieczne jest dysponowanie sporymi zasobami finansowymi. W umowach często występują ponadto ograniczenia dotyczące minimalnego czasu trwania umowy leasingu, który musi upłynąć, aby wykup był możliwy.

2. W przypadku zawieszenia działalności najbardziej opłacalne jest utrzymanie status quo, czyli płacenie rat w taki sam sposób jak do tej pory. O zawieszeniu i chęci kontynuacji spłaty rat zawsze warto zawiadomić instytucję finansową.

3. Zawieszenie firmy nie musi wiązać się z utratą finansowanego przedmiotu, ale także nie powoduje zawieszenia płatności rat kredytowych lub leasingowych. Raty te nadal trzeba płacić, zerwanie umowy z instytucją finansową nigdy nie jest korzystne (wiąże się m.in. z koniecznością zapłaty wysokich kar odszkodowawczych).

4. Raty leasingowe lub kredytowe płacone w trakcie zawieszenia firmy, ale dotyczące umowy zawartej w trakcie jej funkcjonowania, można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi KPIR powinien w niej ewidencjonować wydatki na raty w dacie wystawienia faktury. W trakcie zawieszenia, w kosztach nie można rozliczać natomiast innych wydatków o charakterze użytkowym czy eksploatacyjnym dotyczących przedmiotu leasingu lub kredytu (np. zakupu paliwa).

5. W trakcie zawieszenia firmy przedsiębiorca może odliczać VAT wynikający z faktur dokumentujących naliczanie okresowej raty leasingowej lub kredytowej. „Zawieszeni przedsiębiorcy” nie muszą, co prawda składać okresowych deklaracji VAT, jednakże chcąc odliczać ten podatek z rat powinni składać deklarację i wykazywać w niej kwotę nabycia usługi i podatek do rozliczenia.

Daje to możliwość kumulowania odliczonego VAT i przenoszenia go na kolejne okresy rozliczeniowe lub wystąpienia o jego zwrot na rachunek bankowy (termin oczekiwania na zwrot to 180 dni). Otrzymywane faktury należy ujawniać w rejestrze zakupów VAT.

Ogólnopolskie Biuro Rachunkowe inFakt

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
3 3 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 3 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 4 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 4 ~Adam

Nie do końca jest to prawdą.

Masterlease oferuje opcję odstąpienia od umowy za opłatą 1000-1500 PLN
Alphabet Leasing oferuje to samo za 800 PLN.
Raczej odnosi się to do aut używanych i ponownie leasingowanych...

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIBOR 3M 0,0000 1,7100%
2020-02-24
LIBOR 3M CHF -0,0012 -0,7090%
2020-02-19
WIBID 3M 0,0000 1,5100%
2020-02-24
EURIBOR 3M 0,0010 -0,4140%
2020-02-24

Kursy NBP

2020-02-25 2020-02-26 2020-02-26
EUR 4,2996 -0,0021 (-0,05%)
USD 3,9624 -0,0147 (-0,37%)
CHF 4,0537 -0,0004 (-0,01%)
GBP 5,1489 0,0196 (0,38%)
JPY 3,5899 0,0172 (0,48%)
EUR 4,2509 -0,0076 (-0,18%)
USD 3,9227 -0,0022 (-0,06%)
CHF 4,0101 -0,0060 (-0,15%)
GBP 5,0933 0,0218 (0,43%)
JPY 3,5530 0,0091 (0,26%)
EUR 4,3367 -0,0078 (-0,18%)
USD 4,0019 -0,0022 (-0,05%)
CHF 4,0911 -0,0062 (-0,15%)
GBP 5,1961 0,0222 (0,43%)
JPY 3,6248 0,0093 (0,26%)