Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Rynek leasingu rozwija się w niezwykły sposób i daje duże szanse nowym i doświadczonym przedsiębiorcom. Część z nich rozważa cesję leasingu. Warto dowiedzieć się, jak działa.

Wiele osób wybiera leasing ze względu na sporą elastyczność. W przeciwieństwie do produktów kredytowych ten specyficzny model finansowania, łączący w sobie cechy dzierżawy i kredytu, rzeczywiście daje dodatkowe możliwości. Jedną z nich jest możliwość przejęcia leasingu przez inny podmiot. Dzieje się tak często nie tylko w sytuacji cesji leasingu na zupełnie inną firmę, ale również w przypadku np. przeobrażeń organizacyjnych wewnątrz organizacji. Sama ścieżka jest stosunkowo prosta i nie wymaga dopełniania zbyt obszernych formalności. Warto wiedzieć jednak, jak ją przeprowadzić, aby we właściwy sposób zabezpieczyć interesy obu stron i uniknąć poważnych konsekwencji.

Cesja leasingu: na jakich zasadach możliwe jest przejęcie leasingu? (fot. InstaWalli / Pexels)

Cesja leasingu – na czym polega?

Z umowami cesji, czyli przelania praw na inny podmiot, mamy do czynienia stosunkowo często. Mechanizm ten znajduje umocowanie w kodeksie cywilnym, jest wykorzystywany m.in. przez wierzycieli, spotykają się z nim również kredytobiorcy zobligowani do wykupienia różnego typu ubezpieczeń kredytu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać także cesji leasingu. Wręcz przeciwnie – jest to stosunkowo często stosowana praktyka W znacznym uproszczeniu opiera się na przeniesieniu praw i obowiązków strony umowy (leasingobiorcy) na inny podmiot. Dochodzi więc do przejęcia leasingu, w tym zarówno jego przedmiotu (najczęściej spotykamy się rzecz jasna z cesją leasingu samochodu), jak i obowiązku dalszego regulowania rat. W wielu przypadkach może być to korzystne dla wszystkich stron, w tym także leasingodawcy, który dzięki temu zyskuje pewność, że nadal będzie otrzymywał regularne wpłaty. Należy jednak uważać na szczegółowe zapisy.

„Leasing do przejęcia”

Na portalach aukcyjnych często możemy spotkać się z ofertami „leasingu do przejęcia”. Dotychczasowi leasingobiorcy chcą w ten sposób uzyskać częściowy zwrot poniesionych dotychczas kosztów (uzależniony rzecz jasna od wielu czynników, w tym aktualnej rynkowej wartości pojazdu), a przede wszystkim uwolnić się od obowiązku dalszego regulowania rat. Znalezienie osoby, która zgodzi się na przejęcie leasingu, jest więc doskonałym sposobem na uzyskanie oszczędności np. w przypadku przejściowych problemów finansowych. Zwłaszcza, że inne opcje są zazwyczaj mało atrakcyjne z finansowego punktu widzenia: wcześniejszy wykup odbędzie się bowiem po cenie rynkowej, a zwrot przedmiotu i rozliczenie umowy również wiąże się z wymiernymi stratami.

Jak wygląda cesja leasingu?

Pod względem procedury cesja leasingu w znacznym stopniu przypomina cesję kredytu, jednak co do zasady zdecydowanie łatwiej przekazać swoje zobowiązania innej osobie. Należy przede wszystkim mieć świadomość, że nie wystarczy samo porozumienie pomiędzy aktualnym i nowym leasingobiorcą. Na przejęcie leasingu zgodę musi przede wszystkim wyrazić leasingodawca, a więc bank lub firma leasingowa, które udzielają finansowania. Nieodwołanie wiąże się to również z weryfikacją nowego klienta. Jeżeli przystanie na to leasingodawca, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby skutecznie przekazać swoje zobowiązanie. Choć coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się leasing konsumencki, adresowany do osób prywatnych, praktyka pokazuje, że sporządzenie cesji leasingu z firmy na osobę nieposiadającą działalności prywatnej jest jednak bardzo trudne. Zdecydowanie lepszym wyborem będzie więc znalezienie innej firmy, która chciałaby dokonać przejęcia leasingu.

Cesja leasingu samochodu krok po kroku

  • Kontakt z leasingodawcą i ubezpieczycielem: przed przystąpieniem do cesji leasingu należy skontaktować się z leasingodawcą. Można wówczas ustalić także, w jakiej kwocie pobrana zostanie opłata manipulacyjna za taką zmianę, i kto będzie musiał ją uregulować. Oddzielną kwestią jest ubezpieczenie: albo dokonamy jego cesji, albo rozwiążemy umowę – wówczas należy ustalić, w jaki sposób zostaną zwrócone środki za niewykorzystany okres.
  • Obliczenie kosztów: aby znaleźć firmę, która zgodzi się na przejęcie leasingu, musimy poznać wszystkie koszty, z którymi będzie wiązała się ta operacja. Należy więc obliczyć wysokość opłat pozostających do końca okresu spłaty oraz ustalić wysokość odstępnego. Oczywiście w tym momencie należy również rozpocząć poszukiwania osób zainteresowanych naszą ofertą.
  • Złożenie wniosku o cesję leasingu: po znalezieniu odpowiedniej firmy należy złożyć wniosek o przejęcie leasingu. Jeżeli cesjonariusz będzie spełniał wymogi leasingodawcy, ten wyrazi zgodę na wykorzystanie tego mechanizmu.
  • Podpisanie dokumentów: ostatnim etapem cesji leasingu jest podpisanie dokumentów. Od tego momentu cesjonariusz przejmuje wynikające z niego zobowiązania i prawa.

Cesja leasingu bez odstępnego czy z odstępnym?

Oczywiście zazwyczaj na cesję leasingu dotychczasowi leasingobiorcy decydują się po to, żeby nie tylko uzyskać oszczędności związane ze zwolnieniem z obowiązku uiszczania dalszych rat, ale również odzyskać przynajmniej część środków wpłaconych do tej pory. Tych z kolei może być całkiem sporo: do najważniejszych należy wpłata własna, która może wynosić nawet kilkadziesiąt procent wartości przedmiotu, jednak na rynku nie brakuje również ofert ograniczających ten obowiązek do minimum. Wszystko zależy więc od konkretnego przypadku, jednak znalezienie propozycji cesji leasingu bez odstępnego jest bardzo trudne. Przy wyznaczaniu jego kwoty warto wziąć pod uwagę bieżącą rynkową wartość przedmiotu, liczbę i wartość pozostałych do spłaty rat oraz kwotę wykupu. Jeżeli okaże się, że ten pierwszy czynnik znacząco przewyższa dwa kolejne, wyrównaniu sumy może służyć odstępne opłacane przez cesjonariusza cedentowi. Jeżeli natomiast wkład własny był minimalny, kwota wykupu znaczna, a liczba rat, które zostały opłacone, niezbyt duża, ustalenie cesji leasingu bez odstępnego może okazać się lepszym wyjściem, pozwalającym na pozbycie się zadłużenia.

Kwestie podatkowe

Leasing operacyjny ma wiele zalet. Jednym z nich są udogodnienia podatkowe dla przedsiębiorców. Warto przede wszystkim uzmysłowić sobie, że nic nie zmienia się w kontekście już odliczonych podatków. Inaczej jest jednak z odstępnym: na to powinniśmy wystawić fakturę, za którą oczywiście zapłacić będzie trzeba podatek VAT oraz podatek od osiągniętego w ten sposób przychodu. Osoba, która wyraziła zgodę na przejęcie leasingu, będzie mogła natomiast w normalny sposób rozliczać raty, w tym odliczać je od podstawy opodatkowania i odliczać w pełnej wysokości podatek VAT zarówno od odstępnego, jak i każdej płatności (chyba że korzysta z samochodu również prywatnie – wówczas możliwe jest rozliczanie 50% VAT). Co ważne: w przypadku leasingu górna granica wartości samochodu osobowego, do której możemy odliczać pełne koszty, wynosi 150 000 zł. Jeżeli wartość początkowa pojazdu była wyższa, będzie to możliwe w proporcji do tej sumy.


2020-06-05

Podpis kwalifikowany. Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Świat nowoczesnych technologii daje nam wiele możliwości. Jedną z nich jest możliwość zdalnego podpisywania dokumentów. W tym celu w wielu sytuacjach przydatny okaże się podpis kwalifikowany.

2020-05-11

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych. Wniosek RSP

Rządowa propozycja tarczy antykryzysowej daje spore możliwości osobom prowadzącym własną firmę. Jedną z nich jest świadczenie postojowe, z którego mogą skorzystać także samozatrudnieni.

2020-04-23

Pożyczki dla firm - jak wybrać najlepszą pożyczkę firmową?

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później będzie potrzebował pożyczki na firmę. Pożyczka firmowa umożliwia rozwój działalności, wdrożenie innowacji, nabycie nowego, niezbędnego do prowadzenia firmy sprzętu. Sprawdź, o czym należy pamiętać, wybierając pożyczki dla firm.

Ile pracodawca płaci za pracownika? Koszt pracownika

Zatrudnienie pracowników to duża szansa na rozwój działalności. Jednocześnie jednak wiąże się z koniecznością ponoszenia niemałych kosztów, nieograniczających się wyłącznie do pensji.

Cesja leasingu: na jakich zasadach możliwe jest przejęcie leasingu?

Rynek leasingu rozwija się w niezwykły sposób i daje duże szanse nowym i doświadczonym przedsiębiorcom. Część z nich rozważa cesję leasingu. Warto dowiedzieć się, jak działa.

Leasing operacyjny. Na czym polega leasing?

Przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu modeli finansowania wykorzystywanych w firmie sprzętów. Jedną z nich jest leasing operacyjny lub finansowy. Warto dowiedzieć się, jak działają i kto może z nich skorzystać.

Jednoosobowa działalność gospodarcza: prowadzenie firmy jednoosobowej

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostszy sposób na rozwój samodzielnego biznesu. Wyróżnia się przede wszystkim ograniczonymi procedurami i dużą swobodą.