REKLAMA

Leasing – fakty i mity

Katarzyna Rostkowska2018-06-21 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2018-06-21 06:00

Leasing jako forma finansowania zyskuje na popularności, głównie za sprawą przedsiębiorców z sektora MŚP, wśród których aż 71 proc. deklaruje skorzystanie z niego. W związku z tym, że coraz większa liczba firm rozważa wzięcie środka transportu czy specjalistycznej maszyny w leasing, obalamy najczęstsze mity krążące wokół tego typu finansowania.

Leasing na polskim rynku zawitał niemal trzy dekady temu. Jednak to dopiero ostatnie lata były okresem wzmożonego rozwoju branży. Ten rynek to obecnie jedna ze strategicznych gałęzi gospodarki, a sam leasing stał się, obok kredytu głównym źródłem finansowania inwestycji. I choć z roku na rok zyskuje na popularności wśród polskich przedsiębiorców, to w dalszym ciągu pojawia się wiele pytań i niejasności wokół niego.

Leasing – fakty i mity / YAY Foto

Wzięliśmy na warsztat 10 najczęściej spotykanych zagadnień, które nurtują przedsiębiorców rozważających zaciągniecie leasingu. W razie zainteresowania szczegółami samego leasingu samochodu osobowego - zapraszamy do naszych wcześniejszych naszych publikacji.

Leasing samochodu za 100 tys. zł - ile to kosztuje?

Leasing samochodu za 100 tys. zł - ile to kosztuje?

Leasing to dość młoda forma finansowania, której grono zwolenników powiększa się z roku na rok. W 2017 r. branża odnotowała 15,7-proc. wzrost w stosunku do 2016 r. W związku z rosnącym zainteresowaniem leasingiem, głownie w sektorze MŚP, sprawdziliśmy oferty firm leasingowych dla najchętniej wybieranego przedmiotu zawieranych umów – samochodu osobowego. Czytaj więcej...

Firmy mogą zaciągać wyłącznie leasing operacyjny – FAŁSZ

Wyróżniamy dwa typy leasingu – operacyjny i finansowy. Obie formy są stosowane oraz dostępne na rynku, natomiast wyboru pomiędzy nimi dokonuje sam przedsiębiorca.

Leasing operacyjny jest jednak znacznie częściej wybierany w związku z jego korzyściami podatkowymi. W tej formie przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych firmy leasingowej, która ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca natomiast w koszt uzyskania przychodu zalicza raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT oraz opłata wstępna. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

W leasingu finansowym przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy i to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Ponadto do kosztów uzyskania przychodów może jedynie zaliczyć część odsetkową raty leasingowej. Natomiast podatek VAT należy uiścić w całości z góry przy pierwszej racie tuż po odbiorze przedmiotu. Co istotne, po spłacie ostatniej raty leasingobiorca automatycznie staje się właścicielem przedmiotu leasingu.

Leasing zawsze „bez BIG-u” – FAŁSZ

Leasing teoretycznie można zaciągnąć łatwiej niż standardowy kredyt. Wpływa na to fakt, że firma leasingowa pozostaje właścicielem przedmiotu umowy do czasu jej spłaty. Jednak nieprawdą jest, że firmy leasingowe nie sprawdzają historii swoich klientów. Przed decyzją leasingową weryfikowane są wszystkie bazy, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kredytu, czyli wpisy w KRD czy BIG-u. Oczywiście zła historia nie musi oznaczać, że leasing nie zostanie przyznany. Jednak w takim wypadku przedsiębiorca powinien liczyć się z koniecznością uwiarygodnienia swojej osoby, zapłaty wyższego wkładu własnego czy uzyskaniem poręczenia innej firmy. W tym miejscu należy dodać, że istnieją firmy, które w ofercie posiadają „leasing bez BIG-u”, jednak jest to rozwiązanie zazwyczaj dużo droższe. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że różne firmy leasingowe sprawdzają rożne bazy, a jeszcze inne, przy transakcjach niskiego ryzyka, mogą całkowicie pominąć tą czynność.

Leasing jako sposób na refinansowanie – PRAWDA

Wiele firm w ramach swojego rozwoju finansuje różnego rodzaju inwestycje, tj. zakup maszyn, środków transportu, wyposażenia IT. W sytuacji kiedy zakup został sfinansowany za gotówkę, która - jak się okazało po czasie - byłaby potrzebna na inne cele, można skorzystać z leasingu zwrotnego.

Leasing zwrotny stanowi szczególną odmianę leasingu, bowiem umowa finansowania poprzedzona jest umową sprzedaży określonego sprzętu. Inaczej mówiąc, leasingobiorca sprzedaje nabyte przez siebie środki inwestycyjne firmie leasingowej, przy czym w dalszym ciągu posiada prawo do ich użytkowania na warunkach ustalonych w umowie. Tego typu finansowanie może być korzystne dla przedsiębiorców, którzy posiadają wysoką wartość środków trwałych przy jednoczesnych niedostatkach kapitału obrotowego.

Leasing od 1000 zł – PRAWDA

Jeszcze do niedawna rozważając leasing, przedsiębiorca nie miał co liczyć na niskie kwoty, które pozwoliłyby finansować ruchomości o niewielkiej wartości. Obecnie coraz częstszą praktyką jest obniżanie przyjętego progu finansowania przez firmy leasingowe, co ma zachęcić do zaciągania leasingu na bieżące cele. Standardowo transakcje leasingowe opiewały na kwoty min. 10-20 tys. zł, na dzień dzisiejszy można zaciągnąć leasing na 1-3 tys. zł (przykładowo w ING czy EFL jest dostępny od 1 tys. zł).

Leasing to tylko finansowanie środków transportu i maszyn – FAŁSZ

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że najczęstszym przedmiotem umów leasingowych podpisywanych w 2017 r. były pojazdy lekkie (45 proc.), następnie transport ciężki (25,9 proc.), maszyny i urządzenia (27,2 proc.), nieruchomości (1,3 proc.). I choć środki transportu są najchętniej leasingowane, nie oznacza to, że nie można wziąć w leasing innych składników majątku. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej można wyleasingować m.in. sprzęt budowlany, wózki widłowe, sprzęt rolniczy, sprzęt IT i oprogramowanie, wyposażenie biurowe, sprzęt medyczny, wyposażenie kuchni, sprzęt audio, sprzęt kosmetyczny oraz fitness. Przedmiot leasingu zależy od zgłaszanych potrzeb przedsiębiorcy oraz od odstępnego zakresu finansowania firmy leasingowej.

Leasing nie jest dla nowych firm – FAŁSZ

Przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą, nie mają łatwo w kwestii uzyskania jakiegokolwiek wsparcia finansowego. Jednak nie jest to niemożliwe. Coraz częściej firmy leasingowe liberalizują swoje procedury, aby móc pozyskać nowych klientów. I tak na przykład EFL oraz Bank Pekao wymagają, aby firma była prowadzona przez co najmniej 6 miesięcy, natomiast w pierwszym dniu otwarcia działalności można zgłosić się do Alior Leasing, Idea Getin Leasing czy ING Banku Śląskiego.

Kredyt lepszy niż leasing – FAŁSZ

Wybór pomiędzy leasingiem a kredytem jest kwestią subiektywną. Z racji tego, że leasing jest stosunkowo młodą formą finansowania, utarło się, że to kredyt jest podstawowym wsparciem, po jakie sięgają przedsiębiorcy. Nie da się zaprzeczyć, że do niedawna tak było, jednak obecnie liczba firm posiłkująca się kredytem oraz leasingiem zaczyna się zrównywać. Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w 2017 r. wartość kredytu inwestycyjnego udzielonego przez banki wynosiła 127 mld zł, natomiast całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej – 119,3 mld zł.

Za leasingiem (operacyjnym) niewątpliwie przemawiają korzyści podatkowe, tj. wpłata początkowa i raty stanowią w całości koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwa (obniżając podstawę opodatkowania). W kredycie jedynie część odsetkowa raty jest do niego zaliczana. Dodatkowo firmy leasingowe zazwyczaj wymagają od klientów spełnienia mniejszej ilości procedur niż w przypadku kredytu. Choć należy podkreślić, że banki również coraz częściej stosują uproszczone podejście. Kolejną różnicą jest kwestia własności przedmiotu umowy. W leasingu to firma leasingowa przez cały okres trwania kontraktu pozostaje jedynym właścicielem. Natomiast przy kredycie z chwilą podpisania umowy przedsiębiorca staje się właścicielem kredytowanego środka trwałego.

Różnic pomiędzy leasingiem a kredytem można mnożyć, jednak konkluzja pozostanie jedna – ile potrzeb, tyle rozwiązań. Jedni przedsiębiorcy chętnie sięgną po leasing, inni sfinansują swoje potrzeby kredytem. Wszystko zależy od celu finansowania – czy firma potrzebuje gotówki, czy może nowej linii produkcyjnej. 

Jak wziąć samochód w leasing, kto może, dlaczego warto [Poradnik]

Jak wziąć samochód w leasing, kto może, dlaczego warto [Poradnik]

Leasing staje się coraz popularniejszą formą finansowania. Wybierają go zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Jakie ma zalety i wady? Odpowiadamy na najczęstsze pytania internautów o leasing samochodu. Czytaj więcej...

Przy leasingu samochodu zniżek nie wypracujesz – PRAWDA

Leasing samochodu, choć jest korzystną formą finansowania dla przedsiębiorcy, ma podstawowy mankament, a mianowicie z racji tego, że przez cały okres umowy właścicielem pojazdu jest firma leasingowa, korzystający nie wypracowuje sobie żadnych zniżek – tak jakby nie jeździł wcale.

Oznacza to, że jego bezszkodowa jazda nie ma wpływu na wysokość składki, którą przyjdzie mu zapłacić w chwili nabycia pojazdu na własny rachunek. Wypracowane zniżki przechodzą bowiem na konto firmy leasingowej, a nie kierowcy pojazdu. Jest jednak i druga strona medalu. Zniżki za bezszkodowość niestety nie wzrosną, ale również w trakcie trwania leasingu korzystający ich nie straci. Oczywiście, jeśli jednak szkodowość będzie duża, to odbije się to na wysokości składki w następnym okresie trwania ubezpieczenia w ramach leasingu.

Kradzież czy szkoda całkowita rozwiązuje umowę leasingu – PRAWDA

Podstawą umowy leasingowej jest jej przedmiot, który pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca ma prawo do korzystania z niego przez określony czas w zamian za uiszczanie czynszu leasingowego. W celu zabezpieczenia przedmiotu umowy podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu (w przypadku leasingu samochodu OC i autocasco). Niestety mimo posiadania ubezpieczenia z chwilą kradzieży czy szkody całkowitej – w przypadku samochodu – umowa leasingowa automatycznie wygasa. Zgodnie z zasadami leasingu to firmie leasingowej należy się zwrot kosztów od ubezpieczyciela.

Dodatkowo leasingodawca ma prawo wystąpić o spłatę wszelkich nieuregulowanych rat. Przy czym należność zostanie pomniejszona o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem (wygaśnięcia umowy). Chodzi również o korzyści, które przypadną firmie leasingowej wskutek ubezpieczenia pojazdu od jego utraty (autocasco). Bardzo często jednak występuje różnica, którą musi pokryć leasingobiorca.

Przed wystąpieniem takiej sytuacji może zapobiec ubezpieczenie GAP. Chroni ono leasingobiorcę przed dodatkowymi kosztami powstałymi w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży samochodu, a mianowicie w momencie powstania różnicy pomiędzy uzyskaną kwotą, jaka została wyliczona przy uwzględnieniu spadku wartości pojazdu a pozostałym zobowiązaniem wobec finansującego, dopłata nie dotyczy przedsiębiorcy, gdyż tę różnicę pokrywa ubezpieczający.

Umowę leasingową można negocjować – PRAWDA

Warunki finansowe zaproponowane przez leasingodawcę zależą w dużej mierze od przedmiotu umowy oraz kondycji finansowej przedsiębiorcy. Nie bez znaczenia jest również historia współpracy z firmą leasingową. Powyższe czynniki mają wpływ na ofertę, która zostanie zaproponowana leasingobiorcy. Jednak zważywszy na dużą elastyczność branży leasingowej, możliwe jest negocjowanie wstępnie zaproponowanych warunków. Leasingobiorca ma wpływ na wysokość wpłaty wstępnej, długość umowy czy wysokość płaconych przez niego rat. Należy pamiętać, że leasing to nic innego jak porozumienie handlowe podpisane pomiędzy dwoma podmiotami prowadzącymi działalność. 

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (5)

dodaj komentarz
sputnik12
Warto tutaj dodać, że pierwszą polską firmą świadczącą usługi leasingu w Polsce był EFL założony przez biznesmana Leszka Czarneckiego... i był to chyba 1991 rok. Pierwsze korki spowodowały, że 7 na 10 przedsiębiorców czerpie z tego typu finansowania!
jasiek2017
Od bodajze 2019 roku firmy leasingowe dostana cios w postaci zmniejszonego zainteresowania przez klientow zakupem aut osobowych szczegolnie o wartosci powyzej 150 tys.

Moze w koncu leasingi zaczna interesowac sie udzielaniem leasingu na nieruchomosci dla malych firm.
jasiek2017
hmmmm Przy leasingu samochodu zniżek nie wypracujesz – PRAWDA

hmmmm wzialem auto w leasing ale sam ubezpieczalem samochod i dziwnym trafem ten czas liczyl sie do wyliczania znizek.

To tyle )))
_maciej_
Wkradła się rażąca nieścisłość: kosztem podatkowym w przypadku kredytu jest odpis amortyzacyjny, a nie tylko odsetki od raty (sic!).
pluto85md
Leasing to forma innowacji sprzed kilkunastu lat. Rzad ktory rzekomo wspiera innowacje, chcac wywrocic do gory nogami finansowanie na ktore banki nie maja monopolu, staje sie niewiarygodny w oczach innowacyjnych inwestorow.

Dziekuje

Powiązane: Motoryzacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki