REKLAMA

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2023-02-28 17:39
publikacja
2023-02-28 17:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022q3_raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022q3_ssf.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022q3_jsf.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 227 192 160 698 48 318 35 092
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 132 187 95 819 28 113 20 924
III. Zysk (strata) brutto 131 986 95 325 28 070 20 817
IV. Zysk (strata) netto 122 750 88 717 26 106 19 373
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 4,77 3,45 1,01 0,75
VI. Liczba akcji (tys. szt.) 25 750 25 750 25 750 25 750
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 144 649 100 949 30 763 22 045
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 123 -12 946 -5 343 -2 827
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -84 494 -72 703 -17 970 -15 876
X. Przepływy pieniężne netto, razem 35 032 15 300 7 450 3 341
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2022q3 raport.pdf2022q3 raport.pdf Sprawozdanie Zarządu
2022q3 ssf.pdf2022q3 ssf.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
2022q3 jsf.pdf2022q3 jsf.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-28 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2023-02-28 Urszula Jarzębowska członek zarządu
2023-02-28 Joanna Alwin dyrektor finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki