REKLAMA

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2022-08-25 20:06
publikacja
2022-08-25 20:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022q1ssf_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022q1jsf_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022q1rap_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2022-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 66 780 48 909 14 529 10 815
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 705 28 074 8 421 6 208
III. Zysk (strata) brutto 38 738 28 460 8 428 6 293
IV. Zysk (strata) netto 36 014 26 612 7 835 5 885
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,40 1,03 0,30 0,23
VI. Liczba akcji (tys. szt.) 25 750 25 750 25 750 25 750
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 331 40 966 8 122 9 059
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 933) (3 851) (1 073) (852)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (208) (202) (45) (45)
X. Przepływy pieniężne netto, razem 32 190 36 913 7 003 8 163
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2022q1ssf_signed_signed.pdf2022q1ssf_signed_signed.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
2022q1jsf_signed_signed.pdf2022q1jsf_signed_signed.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe
2022q1rap_signed_signed.pdf2022q1rap_signed_signed.pdf Sprawozdanie z działalności

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-25 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2022-08-25 Urszula Jarzębowska członek zarządu
2022-08-25 Joanna Alwin dyrektor finansowy
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki