REKLAMA

LIBET S.A.: Powołanie członka Zarządu LIBET S.A.

2020-10-09 15:46
publikacja
2020-10-09 15:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Przebieg_pracy_zawodowej_Slawomir_Salamon.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-09
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Powołanie członka Zarządu LIBET S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, dalej „Rozporządzenie”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 9 października 2020 roku i ze skutkiem od dnia 9 października 2020 roku powołała Pana Sławomira Jerzego Salamon w skład Zarządu Spółki, powierzając mu funkcje członka Zarządu.

Rolą Pana Sławomira Salamona będzie zarządzanie i nadzorowanie szeroko pojętego obszaru finansowego funkcjonowania Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka.

Pan Sławomir Jerzy Salamon (zgodnie ze złożonymi oświadczeniami) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy także w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest także wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Informacje dot. zaś informacje dot. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ujęto w załączniku do niniejszego raportu, przy czym Zarząd Spółki nadmienia, iż Pan Sławomir Jerzy Salamon związany jest ze Spółką, w tym z obszarem, który jako członek Zarządu obejmuje swoim merytorycznym nadzorem od roku 2016 co szczegółowo opisano w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
Przebieg pracy zawodowej_Sławomir_Salamon.pdfPrzebieg pracy zawodowej_Sławomir_Salamon.pdf Przebieg_pracy_zawodowej_Sławomir_Salamon

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-09 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2020-10-09 Sławomir Salamon Członek Zarządu Sławomir Salamon
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki