REKLAMA

LETUS CAPITAL S.A.: Uzupełnienie raportów ESPI 28/2017 i ESPI 17/2020 dotyczących zapłaty za udziały PHU Nafta Trans sp. z o.o.

2022-12-04 20:40
publikacja
2022-12-04 20:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-04
Skrócona nazwa emitenta
LETUS CAPITAL S.A.
Temat
Uzupełnienie raportów ESPI 28/2017 i ESPI 17/2020 dotyczących zapłaty za udziały PHU Nafta Trans sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym publikuje informacje uzupełniające dotyczące procesu zakupu udziałów spółki PHU Nafta Trans sp. z o.o. z siedzibą w Pile (dalej: Nafta Trans).
W raporcie ESPI 28/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Emitent informował o zakupie 2262 udziałów Nafta Trans stanowiących 55,74% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 55,74% udziału w ogólnej licznie głosów w Nafta-Trans. Cena zakupu za udziały wynosiła 2.228.070 zł. Sprzedającym udziały była spółka Torus Investment sp. z o.o. (istotny akcjonariusz Spółki).
W raporcie ESPI nr 17/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. Emitent informował o zakupie dodatkowych 601 udziałów za kwotę 1.021.700 zł , a w wyniku transakcji Emitent zwiększył swój udział w kapitale zakładowym do ponad 70% oraz zwiększył swój udział do ponad 70% w ogólnej liczbie głosów. Sprzedającym drugi pakiet udziałów była spółka Todos sp. z o.o.
Celem uzupełnienia raportu ESPI 28/2017 Emitent informuje, że zgodnie z umową zapłata na pakiet udziałów była odroczona do daty 13.12.2017 r. Spółka Torus Investment w dniu 6 grudnia objęła akcje serii C1 za kwotę 2.228.070 zł. W związki z tym, że Emitent i Torus Investmet mieli wzajemne wierzytelności (z tytułu zapłaty za obejmowane akcje i zapłaty za udziały Nafta Trans) Emitent oraz Torus Investment w dniu 6.12.2017 dokonali potrącenia wzajemnych wierzytelności i tym samym zapłata za udziały została rozliczona.
Celem uzupełnienia raportu ESPI 17/2020 Emitent informuje, że zgodnie z umową zapłata na kolejny pakiet udziałów za kwotę 1.021.700 zł do spółki Todos była odroczona do dnia 30 czerwca 2021 r. Na moment zawarcia umowy łączne saldo zadłużenia z tytułu niedokonania zapłaty za udziały Nafta Trans wynosiło 1.021.700 zł. Następnie strony ustaliły, że płatność za udziały zostanie ponownie odroczona z dnia 30 czerwca 2021 r. do końca 31 grudnia 2022 r.
Emitent w wyniku realizacji ustaleń z Todos sp. z o.o. we wrześniu podpisał szereg porozumień z tym podmiotem (Emitent szczegółowo opisał to w raporcie ESPI 16/2022 z dnia 2 października 2022 r.) w wyniku, których rozliczona została pozostała wierzytelność z tytułu zakupu udziałów Nafta Trans w wysokości 979.190 zł. Na moment publikacji raportu Emitent oraz Todos mają w całości rozliczone płatności z tytułu z tytułu zakupu udziałów Nafta Trans.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-04 Tomasz Andrzejczak prezes zarządu Tomasz Andrzejczak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki