REKLAMA

LENA LIGHTING: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym

2021-11-24 13:37
publikacja
2021-11-24 13:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-24
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 listopada 2021 roku Spółka zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A. aneks nr 5 zwiększający kredyt o wartość
5 000 tys. złotych. Aneks został zawarty do umowy z dnia 27.04.2018 r. (wraz z późniejszymi zmianami) na kredyt
w rachunku bieżącym. W wyniku zawarcie niniejszego aneksu umowa kredytowa Spółki na finansowanie bieżącej działalności wynosi 10 500 tys. złotych na okres do 30.06.2023 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwot wyżej określonych. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Zabezpieczenie wierzytelności Banku pozostaje bez zmian. Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Z uwagi na wartość całej umowy kredytowej zawartej z Bankiem Zarząd Spółki uznał tą informację za istotną.


Zgodnie z przyjętymi w Spółce Indywidualnymi Standardami Raportowania w przypadku, gdy wybrane dane finansowe, które zwyczajowo są elementem raportu okresowego, odbiegają od powszechnego szacowania rynku – powinny zostać niezwłocznie przekazane przez spółkę w trybie raportu bieżącego. Odniesienie się do „powszechnego szacowania rynku” dotyczyć może prezentowanych prognoz przez analityków, historii osiągnieć Spółki na podstawie, której inwestor podejmuje decyzje zakładając kontynuacje tendencji. Ze względu na różnorodność zdarzeń, które mogą mieć miejsce i trudność z ich jednolitą kwantyfikacją, Zarząd spółki analizuje każdorazowo zaistniała sytuacje pod kątem oceny - czy jest ona cenotwórcza i czy wymaga opublikowania w formie komunikatu bieżącego.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-24 Tomasz Wencławek Członek Zarządu
2021-11-24 Joanna Rybak-Schrödter Dyrektor Finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki