REKLAMA

LABO PRINT S.A: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w sierpniu 2023 roku

2023-09-11 16:16
publikacja
2023-09-11 16:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
LABO PRINT S.A
Temat
Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w sierpniu 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 16 maja 2016 roku, informującego o rozpoczęciu comiesięcznego raportowania wartości przychodów ze sprzedaży, Emitent przekazuje dane za sierpień 2023 roku.

W sierpniu 2023 roku Emitent odnotował przychody ze sprzedaży netto:
• jednostkowe 10.945 tys. zł, co stanowi spadek o 5% w stosunku do sierpnia 2022 roku, kiedy to wyniosły one 11.537 tys. zł;
• skonsolidowane 11.719 tys. zł, co stanowi spadek o 9% w stosunku do sierpnia 2022 roku, kiedy to wyniosły one 12.845 tys. zł.

W okresie styczeń-sierpień 2023 roku narastająco, Emitent odnotował przychody ze sprzedaży netto:
• jednostkowe 93.787 tys. zł, co stanowi spadek o 1% w stosunku do okresu styczeń-sierpień 2022 roku, kiedy to wyniosły one 94.733 tys. zł;
• skonsolidowane 102.700 tys. zł, co stanowi spadek o 2% w stosunku do okresu styczeń-sierpień 2022 roku, kiedy to wyniosły one 105.069 tys. zł.

W związku ze zbyciem 1 grudnia 2022 roku wszystkich posiadanych udziałów w Cover Art Sp. z o.o., w przychodach za sierpień 2023 roku Grupa Labo Print nie konsolidowała już przychodów ze sprzedaży Cover Art Sp. z o.o. (szczegóły podano w raporcie bieżącym nr 35/2022). Przychody Cover Art Sp. z o.o. podlegające konsolidacji w sierpniu 2022 roku wyniosły 344 tys. zł, a w okresie styczeń-sierpień 2022 roku 2.346 tys. zł. Po wyłączeniu ww. kwot z przychodów skonsolidowanych za sierpień 2022 roku:
• spadek przychodów skonsolidowanych w sierpniu 2023 wyniósłby 6%;
• przychody skonsolidowane w okresie styczeń-sierpień 2023 byłyby na niezmienionym poziomie.

W sierpniu 2023 roku, wobec sierpnia 2022 roku, uległy ponownemu znaczącemu obniżeniu przychody ze sprzedaży w segmencie standów i opakowań, z przyczyn tożsamych jak w okresach poprzednich, tj. głównie ze względu na utrzymujące się niskie ceny surowca, odpowiadającego za około połowę kosztów produkcji, oraz dalsze ograniczenie popytu na opakowania tekturowe. Przychody w segmencie druku cyfrowego odnotowały spadek drugi miesiąc z kolei ze względu na wysoki kurs złotego wobec euro oraz spadek popytu. Przychody segmentu etykiet odnotowały wzrost, jednak z istotnie niższą dynamiką niż średnia w roku 2023.

Kurs EUR/PLN na koniec sierpnia 2023 był o blisko 6% niższy niż na koniec sierpnia 2022.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki