REKLAMA

Kto będzie wybierać nowego prezesa Orlenu i jak podzielić koszty kredytów we frankach? Inwestycyjna część ankiety Bankiera

Michał Kubicki2023-10-11 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-10-11 06:00

W ostatniej części podsumowań odpowiedzi komitetów wyborczych na pytania z ankiety Bankier.pl przyglądamy się sprawom bliskim inwestorom. To między innymi kwestie podatku Belki, dywidend od Spółek Skarbu Państwa czy długoterminowego inwestowania z myślą o emeryturze. Pojawia się też mocna deklaracja jednego z komitetów na temat funkcjonowania KNF-u oraz pomysł Rady do wyboru prezesów takich koncernów jak Orlen czy PGE.

Kto będzie wybierać nowego prezesa Orlenu i jak podzielić koszty kredytów we frankach? Inwestycyjna część ankiety Bankiera
Kto będzie wybierać nowego prezesa Orlenu i jak podzielić koszty kredytów we frankach? Inwestycyjna część ankiety Bankiera
/ FORUM

Cisza wyborcza rozpocznie się w sobotę, 14 października o północy i potrwa do niedzieli, 15 października, do godziny 21.00, kiedy zamknięte zostaną lokale wyborcze. W tym czasie nie wolno, agitować za komitetami czy kandydatami i rozpowszechniać haseł wyborczych. Zakazane jest ich publikowanie, także na portalach takich jak Bankier.pl.

Nie jest natomiast konieczne usuwanie wcześniejszych artykułów, związanych z postulatami wyborczymi dlatego zapraszamy do ostatniej, trzeciej już odsłony, podsumowania odpowiedzi komitetów wyborczych na pytania Bankiera, tym razem w największym stopniu dotyczących inwestowania.

W pierwszej części pt. „Nowe stawki PIT i VAT, wyższa kwota wolna i dobrowolny ZUS” pytaliśmy o podatki i jednoosobową działalność gospodarczą. W części drugiej „Likwidacja 800+ i 14. emerytury, kredyt 0% czy brak podatku katastralnego” skoncentrowaliśmy się na sprawach socjalnych, rynku nieruchomości i budżecie państwa.

Teraz czas, na pytania o sprawy najbardziej angażujące inwestorów jak: podatek Belki, działania KNF-u, politykę wokół Spółek Skarbu Państwa, dywidendy od nich czy największy problem polskiego sektora bankowego, jakim jest wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych i jego koszty.

Przypominamy, że pytania pochodzą z ankiety Bankier.pl, którą na początku września rozesłaliśmy do pięciu komitetów wyborczych. Tylko PiS oraz Trzecia Droga nie odniosły się do interesujących nas kwestii, zatem ich stanowiska pochodzą z oficjalnych programów, wypowiedzi najważniejszych polityków czy zostały przedstawione np. w debacie wyborczej "Pulsu Biznesu" lub debacie telewizyjnej w TVP. 

Aktualizacja [13.10] Komitet Trzeciej Drogi przysłał wypełnioną ankietę w piątek 13 października. Tabela zawiera przekazne odpowiedzi. 

Podatek od zysków kapitałowych i nadzór nad rynkiem

Jeśli chodzi o zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych, potocznie nazywany podatkiem Belki, (od nazwiska ministra finansów, który go wprowadził), to są trzy partie, które jasno deklarują chęć zmian tej daniny. KO chce jego zniesienia do zysków w wysokości 100 tys. zł, ale z inwestycji trwających co najmniej rok. Trzecia Droga nieco enigmatycznie mówi o jego zawieszeniu w czasach wysokiej inflacji i całkowitym zniesieniu dla osób fizycznych, a Konfederacja o jego braku dla zysków z lokat i obligacji. Tylko przekaz PiS i Lewicy jest w tym temacie najbardziej zachowawczy.

Rynek Kapitałowy
Podatek Belki i nadzór nad rynkiem kapitałowym
Podatek od dochodów kapitałowych (tzw. Podatek Belki) – czy planowane są jakieś zmiany, np. w zakresie stawki, kwoty wolnej, łączenia rozliczenia z innymi dochodami kapitałowymi, zwolnienie dla inwestycji długoterminowych? Czy uważają państwo, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wymaga reformy? Jaka będzie polityka w stosunku do tego organu administracji państwowej?
PiS Jeszcze w ubiegłym roku Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów ds. strategii rozwoju rynku kapitałowego, podjęła temat ewentualnych zmian w podatku Belki, kładąc nacisk głównie na jego progresywność. Przy okazji pojawił się postulat wprowadzenia kwoty wolnej od podatku (10 tys. zł rocznie!), ale rzeczywistość okazała się brutalna i rzecznik rządu po miesiącach ożywionej dyskusji, zapowiedział, że żadnych zmian nie będzie. Pod koniec września br. w życia weszła ustawa w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, której przepisy koncentrują się na zwiększeniu możliwości organu nadzorczego. Urzędnikom KNF ustawa przyznaje bardzo szerokie uprawnienia o charakterze śledczym. 
KO Koalicja Obywatelska będzie wspierać długoterminowe formy  inwestowania poprzez, m.in. zniesie tzw. „podatku Belki” dla zysków z oszczędności i inwestycji, także na GPW, do 100 tys. zł, które będą trwały dłużej niż rok. Koalicja Obywatelska poważnie podchodzi do regulacyjnej roli państwa na rynku kapitałowym. KNF jest jedną z instytucji, która utraciła szacunek i zaufanie tak fundamentalne dla funkcjonowania wolnego rynku. KNF to kluczowa instytucja rynku i wymaga odpolitycznienia oraz profesjonalizacji.
Trzecia Droga 
Ten podatek został wprowadzony w zupełnie innych realiach
gospodarczych. Biorąc pod uwagę choćby stan giełdy czy
różnice między koszytem kredytu a oprocentowaniem lokat w
relacji do inflacji – uważamy, że podatek Belki nadaje się do
likwidacji.

Flauta na warszawskiej giełdzie, brak reakcji na afery typu Get
Back, nierozliczone propozycje korupcyjne, miecz Damoklesa
kredytów frankowych, politka spreadów itp. – to tylko nieliczne
przykłady tego, że system nadzoru nie funkcjonuje poprawnie.
Uważamy, że należy rozdzielić nadzór nad systemem bankowym i ubezpieczeniowym od rynku kapitałowego. I należy zapewnić większą niezależność tego urzędu od polityki i polityków.

Konfederacja  Likwidacja podatku Belki w odniesieniu do lokat i
obligacji
Komietet odpowiedział, cytując słowa: “Trzeba by się temu dokładnie przyjrzeć”, które Krzysztof Bosak, użył w wywiadzie dla portalu Forsal, pytany o możliwość zwiększenia komptencji KNF.
Nowa Lewica Jak każdy podatek powinien być przedmiotem polityki podatkowej. Przedmiotem analiz w ramach nowego rządu powinno być jego zniesienie lub obniżenie w konkretnych przypadkach, np. długoterminowe zielone obligacje. Obecny zintegrowany model nadzoru nad rynkiem finansowym nie wymaga systemowej reformy.

Zdecydowanie brzmi odpowiedź KO na temat oceny i ewentualnej reformy Komisji Nadzoru Finansowego, którą uważa za instytucję upolitycznioną bez szacunku i zaufania koniecznego do prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego. Pozostałe Komitety nie prezentują tego rodzaju kategorycznych postulatów.

Inwestowanie "na emeryturę" i frankowy wyrok TSUE

Duży poziom ogólności prezentują także odpowiedzi i postulaty dotyczące OFE, IKE, IKZE, PPK czy OiPE, czyli narzędzi długoterminowego oszczędzania/inwestowania z myślą o emeryturze. PiS skupia się na autorskim programie PPK, którego chce rozwijać najmocniej. Z kolei pozostałe komitety owszem dostrzegają temat, ale tak jak KO mówią o edukacji lub jak Konfederacja przerzucają uwagę na swój główny postulat, czyli ograniczania roli ZUS i dążenie do systemu prywatnych ubezpieczeń emerytalnych. Dla Lewicy jest to z kolei element „uzupełniający”.

Inwestowanie z myślą o emeryturze, frankowy problem sektora bankowego
Inwestycje emerytalne Polaków? Jaka powinna być polityka w zakresie PPK i OFE? Który program powinien być rozwijany, a który zlikwidowany? Czy wynagrodzenie zarządzających powinno być zmienione? Czy limity wpłat na IKE, IKZE i OIPE powinny zostać podniesione? Jednym z palących problemów polskiego sektora bankowego (wszystkie największe banki są notowane na GPW) jest problem wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych. Czy mają państwo swój pomysł na jego systemowe rozwiązanie?
PiS Obecny Sejm nie zajął się zamrożonym rządowym projektem przekształcenia OFE w Indywidualne Konta Emerytalne (IKE+). Zakłada on przeniesienie pozostałych w OFE środków na nowe konta IKE+, ale państwo miałoby przy tym ściagnąć 15-proc. opłatę przekształceniową, w drugiej opcji do wyboru pieniądze te miałby trafić do ZUS. bez opłaty. Jednak żadne prace nad OFE nie są prowadzone od ponad dwóch lat, a rząd i PFR skupiają się na rozwijaniu sztandarowego programu, jakim są Pracownicze Plany Kapitałowe.  Partia rządząca w swoich deklaracjach mówi o ustawowym rozwiązaniu kwestii kredytów frankowych. Naczelnym postulatem jest uproszczenie postępowania sądowego i przerzucenie ciężaru dowodu z obywateli na banki - napisano w programie PiS. Według ustaleń Pulsu Biznesu z początku roku partia może pokusić się o ustawowe rozwiązanie niekorzystnego dla banków wyroku TSUE i wprowadzić opcję przewalutowania kredytu wg propozycji KNF, w innym wypadku nałożony miałby być podatek w wysokości 100 proc. od wzbogacenia się kredytobiorcy w wyniku korzystnego dla siebie wyroku sądu. To niepotwierdzone informacje, ale obóz rządowy postanowił nie podność kwestii sektorowego problemu przed wyborami. 
KO Koalicja Obywatelska zamierza rozwijać narzędzia długoterminowego oszczędzania. Będziemy wspierać tworzenie  warunków do rozwoju rynku kapitałowego i budowania oszczędności Polaków. W związku z tym dopuszczamy zmiany w polityce inwestycyjnej PPK i widzimy konieczność szerokiej akcji edukacyjnej na ten temat. Koalicja Obywatelska dostrzega ten problem i ma świadomość wagi sektora bankowego i jego roli w gospodarce. Wszystkie rozwiązania muszą być poprzedzone analizami z podmiotami zainteresowanymi.
Trzecia Droga 
Polacy muszą więcej oszczędzać na swoje emerytury. Zarówno
PPK i OFE zbudowały duży kapitał braku zaufania. Należy
zostawić oba narzędzia – ale należy odciąć od nich polityków.
Wynagrodzenie zarządzających powinno być uzależnione od
stopy zwrotu i ustalane w procesie konkurencyjnym, a limity
wpłat na IKE, IKZE i OIPE – podniesione i waloryzowane.

Narastanie tego problemu jest dowodem na bezczynność
instytucji państwa. Wyrok TSUE otwiera drogę do jego
rozwiązania. Zamiast czekać na wyroki sądowe zgodne z tym
orzeczeniem (czego większość kredytobiorców nie doczeka)
warto zastanowić się nad ustawowym i regulacyjnym
ułatwieniem dochodzenia do porozumień między bankami a
klientami.

Konfederacja  Docelowo chcemy doprowadzić do zwiększenia udziału prywatnych ubezpieczeń emerytalnych. Proponujemy wprowadzenie mechanizmu, zgodnie z którym po 1/3 koszt rozliczenia kredytu hipotetycznego poniosą: bank, Skarb Państwa (bo to państwo tolerowało taką działalność banków) i kredytobiorca - jako dobrowolnej opcji dla każdego kredytobiorcy
Nowa Lewica Uzupełnimy filary emerytalne o filar podstawowy - zagwarantowaną przez państwo kwotę po 30 latach pracy, niezależnie od odprowadzonych składek. Odprowadzone składki będą dodawane do filaru podstawowego, a nie liczone od 0. Zaliczymy do stażu pracy okresu zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. W obecnej sytuacji na rynku pracy jest to konieczność: inaczej całe pokolenie zatrudnione na umowy śmieciowe nie będzie miało prawa do emerytury. Dopiero po rozwiązaniu głównego problemu można rozpatrzyć dostosowanie elementów uzupełniających.
Jeżeli po wyroku TSUE i orzeczeniach polskich sądów będzie wymagana dodatkowa interwencja ustawodawcy.

Nieco szerzej komitety odpowiedziały na pytanie o sektor bankowy i nierozwiązany wciąż problem hipotecznych kredytów frankowych oraz wyrok TSUE. Tutaj PiS zawarł nawet w swoim programie „Bezpieczna Polska” postulat uproszczenia postępowania sądowego, a medialne doniesienia mówią o pomysłach ustawowego rozwiązania problemu wyroku TSUE.

Przeciwna temu jest Trzecia Droga, a KO przed deklaracjami broni się koniecznością analiz, chociaż temat jest dobrze rozpoznany. Za to Konfederacja ma gotowe rozwiązane w którym banki, państwo i kredytobiorcy biorą na siebie po 1/3 kosztów rozliczenia tych kredytów.

Spółki kontrolowane przez Skarb Państwa

Kilka nowych pomysłów wyłania się z sekcji dotyczącej Spółek Skarbu Państwa, także tych obecnych na GPW, których pakiet kontrolny akcji posiada państwo. Temat ich struktury właścicielskiej jest już omówiony na wszystkie strony, bo stał się jedną z głównych osi kampanii i przedmiotem pytania referendalnego.

Spółki Skarbu Państwa
Największe spółki kontrolowane przez Skarb Państwa są notowane na polskiej giełdzie. Jaka byłaby polityka w zakresie udziałów posiadanych przez Skarb Państwa? Sprzedaż całkowita? Częściowa? Całkowite upaństwowienie? Czy zarobki prezesów Spółek Skarbu Państwa powinny być wypłacane na zasadach rynkowych? Czy tak jak obecnie ograniczane być za pomocą tzw. ustawy kominowej? Jaki mają Państwo pomysł na kontrolę obsadzania stanowisk w tych spółkach przez partie polityczne? Czy uważają Państwo, że spółki Skarbu Państwa powinny gwarantować dzielnie się zyskiem (jeśli wystąpi) z akcjonariuszami (wypłata dywidendy)?
PiS Partia rządząca idzie do wyborów z hasłem sprzeciwu wobec tzw. prywatyzacji firm państwowych, czego wyraz dała proponując na ten temat jedno z pytań referendalnych. Nie przeszkodziło jej to jednak, sprzedać np. 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos, tłumacząc to narzuconymi środkami zaradczymi Komisji Europejskiej, tej samej wobec której pomysłów potrafi się sprzeciwić w innych sprawach.  Wynagrodzenia członków zarządów w spółkach ustalają ich rady nadzorcze, a nie Ministerstwo Aktywów Państwowych; ponadto do wynagrodzeń zarządów w spółkach Skarbu Państwa ma zastosowanie ustawa kominowa - tłumaczył MAP przy tegorocznej sprawie wynagrodzenia prezesa Orlenu. Zgodnie z ustawą wynagrodzenie członków zarządów spółek, w których Skarb Państwa ma udziały, składa się z części stałej i zmiennej. Część stałą ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, zmienna natomiast uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych w danym roku obrotowym. Na przykładzie spółek z GPW, w których Skarb Państwa posiada dominujący udział i które kontroluje za pośrednictwem MAP, wynika, że partia prowadzi politykę zgoła odmneną. Dywidendy w części tych spółek (branża energetyczna) nie są wypłacone od wielu lat, w innych przypadkach ich wartość maleje z roku na rok (np. KGHM), a w jeszcze innych (JSW), mimo ogromnych zysków, pozostali akcjonariusze mniejszościowi są przegłosowywani w sprawie dywidendy. W takim przypadku zysk do Skarbu Państwa jest transferowany za pomocą specjalnych podatków. 
KO Koalicja Obywatelska opowiada się za utrzymaniem kontroli lub decydującego głosu w spółkach kluczowych dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa. Będziemy jednocześnie wspierać spółki w pozyskiwaniu z rynku funduszy na inwestycje. Koalicja Obywatelska uważa, że zarobki w spółkach skarbu
państwa muszą być adekwatne do odpowiedzialności i wyników przez nie osiąganych. Wprowadzimy także przejrzyste zasady udziału w konkursach na członków rad nadzorczych i zarządów spółek. W transparentnych konkursach decydować będą kompetencje a nie  znajomości rodzinne i partyjne.
Koalicja Obywatelska uważa, że wiarygodność państwa przejawia się także w obszarze odpowiedzialnego podejścia do polityki dywidendowej. Spółki skarbu państwa powinny być emanacją zaufania do państwa i gwarantem jak najbezpieczniejszych, długoterminowych inwestycji. W związku z tym uważamy, że powinny się one dzielić zyskami z akcjonariuszami – zarówno instytucjonalnymi, jak i indywidualnymi – za pomocą wypłacanej dywidendy
Trzecia Droga 
Spółki skarbu państwa traktowane jako partyjne łupy są
miejscem korupcji politycznej, marnotrawstwa i utraconych
szans. To nie one są motorem rozwoju polskiej gospodarki, nie
one kreują innowacje i rozwijają eksport. Bez żenady
wykorzystują marżę monopolisty, działają praktycznie poza
kontrolą. Punktem startu jest założenie że wszystkie spółki
skarbu państwa powinny być odcięte od partii. Należy
sprywatyzować spółki nie mające żadnego strategicznego
znaczenia – jak np. Państwowa Fabryka Cukierków Pszczółka.

Ustawa kominowa nie ogranicza niebotycznych zarobków
członków zarządów i rad nadzorczych. Zasady rynkowe są o tyle
bez sensu, że nominacje mają charakter wyłącznie polityczny i
trudno mówić o wartości rynkowej jako menedżera partyjnego
nominata. Nasz pomysł to apolityczny komitet nominacyjny i
moratorium na zatrudnianie polityków.

To powinno być regulowane normalnymi (a nie specjalnymi dla
SSP) zasadami korporacyjnymi. Zysk w notowanej na giełdzie
powinien być wypłacany w formie dywidendy, chyba że może
być przeznaczany na inwestycje. Ale na inwestycje uzasadnione
realną strategią firmy, a nie na zaspokajanie fanaberii władzy.
Konfederacja  W zależności od konkretnej spółki. Część spółek trzeba
całkowicie sprywatyzować, ale tylko za wysokie, rynkowe ceny, a
część działająca w sektorach strategicznych powinna pozostać
pod kontrolą Skarbu Państwa
Tak. Zarobki powinny być powiązane z wynikami finansowymi
danej spółki. Partie polityczne powinny mieć znacznie mniejszy
wpływ na obsadzanie stanowisk w tych spółkach. Muszą zostać
podniesione wymagania dla potencjalnych zarządzających.
Tak
Nowa Lewica Lewica sprzeciwia się sprzedaży udziałów w spółkach o znaczeniu strategicznym.  Wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa powinny być ograniczone ustawą kominową. Utworzymy Radę Kompetencyjną, której skład wspólnie ukształtują partnerzy społeczni, rządzący i opozycja. Rada będzie przeprowadzać uczciwy, otwarty nabór w formie konkursów na najważniejsze stanowiska w spółkach i kontrolować jakość zarządzania. Pozwoli to ustabilizować strategię przedsiębiorstw i umocnić zaufanie do własności publicznej. W zależności od potrzeb inwestycyjnych spółek. Przykładowo spółki energetyczne powinny zysk przeznaczać na inwestycje w zieloną transformację.

W ramach pytania o prezesów i ich zarobki najwięcej postulatów pada nt. odpartyjnienia władz spółek, zakończenia nepotyzmu poprzez np. Krajowy Rejestr Osób Eksponowanych, proponowany przez Trzecią Drogą, czy Radę Kompetencyjną, wybierającą choćby nowego prezesa Orlenu, co z kolei postuluje Lewica.

Dywidenda, jeśli spółka osiągnęła zysk, jest sprawą oczywistą dla KO i Konfederacji. Jak ujął sztab KO: "spółki skarbu państwa powinny być emanacją zaufania do państwa i gwarantem jak najbezpieczniejszych, długoterminowych inwestycji. W związku z tym uważamy, że powinny się one dzielić zyskami z akcjonariuszami”. Postulat godny pochwały z punktu widzenia osoby inwestującej w takie spółki, o ile faktycznie będzie spełniony w przypadku wyborczego sukcesu.

Podsumowując „inwestycyjną” część ankiety Bankiera, należy stwierdzić, że partie w swoich programach i odpowiedziach do wybranych kwestii odnoszą się na jeszcze większym poziomie ogólności, niż w poprzednich odsłonach serii. Najwięcej postulatów dotyczy tematów głośnych medialnie, czyli „prywatyzacji”, obsadzania i wynagradzania stanowisk w spółkach według partyjnego klucza czy podatku Belki.  

Na ile da się porównać odpowiedzi na kwestie, o które zapytaliśmy komitety wyborcze, na tyle przygotowane zestawienie być może rozjaśni, która opcja prezentuje poglądy najbardziej spójne z własnymi przekonaniami. Nie miejmy złudzeń, że postulaty, które trafiają w nasze oczekiwania, zostaną szybko wdrożone, ponieważ tematy inwestycyjne nie są w pierwszym, a nawet w drugim i trzecim rzędzie wyborczych haseł i priorytetów partii politycznych. Warto je jednak mieć na uwadze, jeśli jesteśmy zaangażowani na rynku kapitałowym.

Źródło:
Michał Kubicki
Michał Kubicki
redaktor Bankier.pl

Redaktor działu Rynki Bankier.pl. Absolwent finansów i rachunkowości na UMCS w Lublinie. W czasie studiów zainteresował się giełdą i rynkami finansowymi, które to zainteresowania rozwinął na SGH w Warszawie na kierunku Bankowość Inwestycyjna. Na co dzień obserwuje notowania warszawskiej giełdy, by przekazać czytelnikom portalu najważniejsze informacje z parkietu oraz przybliżyć istotne wiadomości ze spółek. Telefon 728 927 242

Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (32)

dodaj komentarz
sbbililu
JAK TO KTO ! MOSKWA JAK PEO/KOALICJA OBYWATELSKA DOJDZIE DO WŁADZY TO SPRZEDA ORLEN ROSJANOM !!
grzegorzkubik
Obajtek doprowadził do tego, że Orlen w jeden rok zarabia więcej niż niegdyś przez 8 lat. Potężne zyski i podatki. Tylko głupi człowiek chce wymienić Obajtka.
barysza51
Bo kiedyś płaciłem za paliwo 3,00-3,50.
pstrzezek
Grzesiu mówi o kimś „tylko głupi człowiek” Cóż za ironia :) Jedna z większych na tym forum
jarunia
żeby nam tylko sztukmistrza OBAJTKA ARAMCO nie podkupiło
dziadekjarek
Na pewno...
Już pędzą z gotóweczką
grzegorzkubik
Nadal będzie Obajtek bo po co ktoś inny. Piękne inwestycje i niskie ceny paliwa.
okragly_stol
Niskie to jest twoje CCC r iq
pstrzezek
A jakie piękne dworki i mieszkania w centum Wawy za bezcen. Same piękności :))

Powiązane: Wybory parlamentarne 2023

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki