Konta firmowe: promocje i programy polecające – styczeń 2018 r.

Wybór konta firmowego może przysparzać wielu problemów. W związku z tym banki, aby „pomóc” klientom w dokonaniu wyboru, wabią dodatkowymi bonusami i nagrodami. Roczna premia pieniężna za otwarcie konta w wysokości 1500 zł, jednorazowy bonus 150 zł w zamian za wykonanie przelewu do ZUS czy 10 proc. zwrotu za zakupy kartą płatniczą wydaną do rachunku – to tylko przykładowe oferty skierowane do przedsiębiorców.

Redakcja Bankier.pl przygotowała dla czytelników pierwsze w 2018 roku zestawienie aktualnie obowiązujących promocji, z których mogą skorzystać posiadacze kont firmowych. Niektóre z proponowanych bonusów są jednak skierowane wyłączenie do nowych klientów.

Konta firmowe: promocje i programy polecające – styczeń 2018 r.
Konta firmowe: promocje i programy polecające – styczeń 2018 r.

Banki nagradzają za otwarcie rachunku firmowego

Jak przed miesiącem, najwyższą premię pieniężną za otwarcie rachunku firmowego – 1500 zł dla firmy - można zgarnąć w Alior Banku. Przedsiębiorcy otrzymają zwrot na nowo otwarty rachunek w wysokości do 125 zł miesięcznie pod warunkiem aktywnego korzystania z konta. Wystarczy raz w miesiącu wykonać przelew do ZUS/US, dokonać płatności kartą czy utrzymać średniomiesięczne saldo, aby zostały naliczone punkty, które bank sumuje i na ich podstawie wypłaca odpowiednią wysokość premii. Należy jednak pamiętać, że zarobić można maksymalnie 1500 zł w skali całego roku.  

Drugie miejsce pod względem wysokości premii należy do Idea Banku z akcją „Premiowanie za bankowanie”. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na otwarcie rachunku Firma To Ja, może otrzymać 600 zł rocznego bonusu. Podobnie jak w przypadku Alior Banku, tu również jest nagradzany za aktywność.

W Orange Finanse na nowych klientów czeka jednorazowa nagroda w wysokości 150 zł. Przedsiębiorca jest jednak zobowiązany do opłacenia z konta firmowego faktury na rzecz Orange Polska oraz dokonania płatności składki ZUS. Osoby zainteresowane otrzymaniem premii muszą jednak się śpieszyć, ponieważ zakończenie akcji jest przewidziane na 1 lutego 2018 r.

Bonusy pieniężne dostępne w bankach dla klientów zakładających konto firmowe

Nazwa banku

Szczegóły promocji

Alior Bank

Wysokość premii: 1500 zł *

Promocja „1500 zł dla firm”. W ramach rachunku iKonto Biznes klient ma możliwość zyskania nawet 1500 zł przez 12 miesięcy (maksymalnie po 125 zł w każdym miesiącu). Z promocji mogą skorzystać:

- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;

- podmioty, które wcześniej nie posiadały żadnych produktów dla przedsiębiorców w Alior Banku.

Aby zarobić premię miesięczną, wystarczy aktywnie korzystać z rachunku, wykonując wskazane przez bank transakcje (m.in. przelew do ZUS/US, płatność kartą, utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku, przelew natychmiastowy). Za wykonanie określonych operacji bank nalicza odpowiednią wysokość premii.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Idea Bank

Wysokość premii: 600 zł*

„Premiowanie za bankowanie”. Klient posiadający rachunek FIRMA TO JA w ramach promocji może otrzymać 600 zł rocznej premii (maksymalnie 50 zł miesięcznie). Warunki uczestniczenia w promocji:

- założenie konta firmowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej FIRMA TO JA;

- aktywne korzystanie z konta (tj. zlecanie przelewów do ZUS/US, wpłaty pieniędzy we wpłatomacie, wystawianie faktury online lub utrzymywanie odpowiedniego salda na rachunku).

Miesięczna wysokość premii jest naliczana za poszczególne operacje wykonywane na rachunku.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Orange Finanse

Wysokość premii: 150 zł*

„Nawet 150 zł za przelew do ZUS w Orange Finanse, jesień 2017”. Promocja skierowana jest do nowych klientów, którzy w okresie trwania promocji nie posiadali konta firmowego. Klientowi przysługuje zwrot w wysokości 25 zł miesięcznie na nowo otwarty rachunek firmowy pod warunkiem:

- opłacenia z Konta dla Firm fakturę na rzecz Orange Polska S.A.;

- dokonania z niego płatności za składkę ZUS.

Zwrot będzie naliczany przez 6 kolejnych pełnych miesięcy, liczonych od dnia otwarcia kotna.

Promocja obowiązuje do 01.02.2018 r.

Alior Bank

Wysokość premii: 100 zł*

„Cashback dla Przedsiębiorców” – promocja skierowana jest do klientów, którzy założą konto Rachunek Partner wraz z kartą MasterCard Debit Commercial. Przedsiębiorca otrzyma zwrot w wysokości do 100 zł miesięcznie za dokonywanie płatności bezgotówkowych na stacjach paliw, które oznaczone są kodem MCC 5172, 5541, 5542 lub 5983 za zakup paliw płynnych typu PB98, PB95, ON. Warunkiem wypłaty premii jest:

- założenie Rachunku Partner oraz dokonanie raz w miesiącu płatności bezgotówkowej na stacjach paliw,

- dokonanie min. jednego przelewu do ZUS/US w miesiącu,

- wykonanie transakcji kartą płatniczą na min. 500 zł za dany miesiąc.

W celu rozliczenia premii bank podlicza sumę miesięcznych płatności dokonywanych kartą na stacjach paliw i dzieli ją przez wartość średniej ceny paliwa. Otrzymaną ilość litrów mnoży przez średnią ceną oraz przez kwotę 3,90 zł. Różnica (ilość litrów paliwa x średnia cena – ilość litrów paliwa x 3,90zł) stanowi kwotę premii cashback. Premia jest wypłacana w formie przelewu na nowo otwarty rachunek do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po jej rozliczeniu. Dodatkowo w okresie promocji bank odstąpi od naliczania opłaty miesięcznej za kartę Mastercard Debit Commercial (3 zł), miesięcznej opłaty dodatkowej za korzystanie z karty Mastercard Debit Commercial (6 zł) oraz opłaty za korzystanie z usługi Cash Back dla przedsiębiorców (15,99 zł).

Promocja obowiązuje do odwołania.

mBank

Wysokość premii: 100 zł*

„Proste konto i 100 zł zwrotu”. Promocja skierowana jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, posiadaczy spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.  Uczestnik otrzyma 100 zł zwrotu na nowo otwarty rachunek, pod warunkiem:

- złożenie wniosku o otwarcie rachunku firmowego,

- wykonanie płatności ZUS na kwotę min. 250 zł w ciągu 30  dni od dnia zawarcia umowy rachunku.

Dodatkowo posiadacz konta jest zwolniony z opłaty za jego prowadzenie przez okres 24 miesięcy, posiada nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych oraz nie ponosi kosztów za posiadanie karty płatniczej przez 24 miesiące.

Promocja obowiązuje do 31.03.2018 r.

Nest Bank

Wysokość premii: 100 zł*

„Terminal płatniczy z Nest Bankiem.” Przedsiębiorca, który założy rachunek BIZnest Konto, otrzyma w prezencie 100 zł, pod warunkiem:

- otwarcia lub posiadania BIZnest Konto,

- wyrażenia zgód marketingowych,

- zawarcia umowy o terminal płatniczy z First Data z oferty Nest Banku,

- zapewnienia wpływów na konto z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami.

Premia jest wypłacana na rachunek w terminie 30 dni kalendarzowych, po upływie miesiąca, w którym został spełniony ostatni z warunków akcji.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Credit Agricole

Wysokość premii: 50 zł*

Terminal POS z premią. Promocja skierowana jest dla posiadaczy Konta Biznes oraz osób, które zawrą umowę o akceptację kart. Wybierając terminal płatniczy, klienci mogą otrzymać premię bądź darmowe prowadzenie konta w zależności od obrotów terminala:

- darmowe prowadzenie konta firmowego w wybranym pakiecie przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o akceptację kart,

- premia w wysokości 50 zł za każdy miesiąc, gdy obroty na terminalu przekraczają kwotę 8000 zł,

- premię w wysokości 25 zł za każdy miesiąc, gdy obroty na terminalu przekraczają kwotę 5000 zł.

Promocja obowiązuje do 31.01.2018 r.

Plus Bank

Wysokość premii: 25 zł*

„Bonus Plus dla Firm". Bank proponuje Pakiet Mikro Biznes, z którym przedsiębiorca będzie mógł obniżyć swoje wydatki związane z opłatą abonamentową za telefon bądź internet w Plusie o maksymalnie 25 zł. Aby wziąć udział w promocji, należy spełnić poniższe warunki:

- założyć rachunek Pakiet Mikro Biznes;

- posiadać jednoosobową działalność gospodarczą;

- wykonać w okresie rozliczeniowym transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł;

- korzystać z abonamentu Plusa (internet, telefon).

Wysokość bonusu zależy od sumy wszystkich transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty wydanej do rachunku Pakiet Mikro Biznes w okresie rozliczeniowym:

- bonus w wysokości 10 zł w przypadku sumy transakcji w przedziale 500-4499,99 zł;

Dodatkowo za przedłużenie umowy z Plus lub podpisanie nowej przedsiębiorca otrzymuje bonus w wysokości 15 zł miesięcznie. 

Promocja obowiązuje do odwołania.

Idea Bank

Wysokość premii: 10 proc.*

Konto Branżowe z 10% zwrotem za zakupy kartą. Promocja przeznaczona jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które:

- złożyły wniosek o przystanie do promocji;

- w okresie promocji zawarły umowę o rachunek;

- w okresie promocji zawarły umowę o kartę płatniczą;

- w okresie promocji zawarły umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej;

- wykonają raz w miesiącu przelew do ZUS lub US oraz transakcję bezgotówkową.

Premia w wysokości 10% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych na terytorium RP przy użyciu debetowej karty płatniczej wydanej do konta jest wypłacana do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca z zastrzeżeniem, że miesięczna łączna wartość wypłacanej premii nie może przekroczyć kwoty 40 zł brutto.

Promocja obowiązuje do odwołania. 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 15.01.2018 r.

*podana kwota nie zawsze oznacza premię gotówkową; warunki promocji różnią się - szczegóły opisano w artykule;

Na bonusy pieniężne za otwarcie konta firmowego przedsiębiorcy mogą również liczyć w Alior Banku w ramach akcji „Cashback dla Przedsiębiorców” – zwrot w wysokości do 100 zł miesięcznie za dokonywanie płatności bezgotówkowych na określonych stacjach paliw, mBanku – „Proste konto i 100 zł zwrotu” czy Credit Agricole, który przygotował promocję „Terminal POS z premią” – podpisując umowę rachunku wraz z terminalem płatniczym, można otrzymać premię do 50 zł.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy często dokonują zakupów w punktach usługowo-handlowych, mogą liczyć na zwrot wartości wykonanych transakcji w wysokości 10 proc. Idea Bank w ten sposób nagradza klientów, którzy aktywnie korzystają z karty płatniczej wydanej do Konta Branżowego.

Pieniądze to nie wszystko

Banki za otwarcie rachunku firmowego nagradzają przedsiębiorców nie tylko premiami pieniężnymi. Na rynku dostępne są również liczne usługi dodatkowe, z których można skorzystać w ramach posiadanego konta.

I tak, zainteresowani mają do wyboru: darmowe usługi księgowe, dostęp do przestrzeni coworkingowych, oferty powiązane z terminalami płatniczymi, rabaty oferowane przez partnerów banków na zakup określonych produktów bądź usług, darmowe ubezpieczenie, porady prawne czy pakiety medyczne.

Usługi księgowe online dostępne są między innymi w Alior Banku, Deutsche Banku, Idea Banku, mBanku, PKO BP oraz Plus Banku. Przedsiębiorca dzięki nim na dostęp do programów umożliwiających fakturowanie, przygotowywanie deklaracji do US, monitorowanie rozliczeń oraz skorzystanie z telefonicznego wsparcia technicznego i księgowego.

Innym ciekawym rozwiązaniem są przestrzenie coworkingowe, będące alternatywą dla własnego biura. Klienci posiadający rachunek firmowy w mBanku oraz Idea Banku mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanych pomieszczeń biurowych wraz z ich udogodnieniami, tj. dostępem do internetu, drukarek czy skanera.

Dodatkowe korzyści dla klientów zakładających konto firmowe w bankach

Nazwa banku

Szczegóły promocji

Alior Bank

Portal zafirmowani.pl. Dostęp do bezpłatnej księgowości online, pomoc ekspertów oraz bazy dokumentów niezbędnych w celu prowadzenia działalności.

Promocyjne oprocentowanie. Posiadacz iKonta Biznes na prawo do skorzystania z promocyjnego oprocentowania Rachunku Lokacyjnego –2% od salda mniejszego lub równego 20 000 zł.

Bank Zachodni WBK

Promocja „Konto firmowe za 0 zł z terminalem płatniczym”. Z promocji mogą skorzystać osoby, które spełnią warunki:

- założą Konto Firmowe Godne Polecenia w okresie od 1.09.2017 r. do 28.02.2018 r.,

- rozliczą co najmniej jedną transakcję miesięcznie przy użyciu terminala POS Elavon na nowo otwarty rachunek.

Osoby, które spełnią powyższe warunki, uzyskają zwolnienie z miesięcznej opłaty za prowadzenie konta maksymalnie przez 12 miesięcy, co daje możliwość zaoszczędzenia do 300 zł.

Promocja obowiązuje do 28.02.2018 r.

„Weź leasing, prowadzenie konta zostaw nam”. W promocji mogą wziąć osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie posiadające żadnego produktu w banku dla firm. Warunkiem uczestnictwa jest:

- zawarcie umowy o Konto Firmowe Godne Polecenia lub Konto Firmowe Godne Polecenia Premium za pośrednictwem Doradcy Leasingowego,

- złożenie wniosku o leasing lub pożyczkę.

Jeśli klient banku zaciągnie leasing lub pożyczkę oraz równocześnie otworzy rachunek formowy, opłata za jego prowadzenie przez 6 miesięcy będzie wynosić 0 zł.

Promocja obowiązuje do 30.04.2018 r.

Bonusy i programy partnerskie skierowane do klientów banku.

W ramach programów partnerskich przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zniżek oferowanych przez partnerów m.in. 35% rabatu na najpopularniejsze portale dystrybucji ofert pracy,

50% iPresso Express - rozwiązania automatyzujące marketing i komunikację z klientami w firmie, 219 zł zniżki na e-księgowość - za 6 miesięcy korzystania z ifirma.pl klient zapłaci 6 zł netto (normalna cena to 225 zł).

Promocja obowiązuje do odwołania.

BGŻ BNP Paribas

Promocja terminali płatniczych POS. Z promocji mogą skorzystać klienci z sektora MŚP, którzy korzystają lub zamierzają skorzystać z dowolnego pakietu dla firm w Banku BGŻ BNP Paribas. W skład oferty wchodzi:

- najem terminalu POS za 0 zł netto przez 6 miesięcy;

- darmowa instalacja terminala, pakiet szkoleń z jego obsługi oraz dostęp do całodobowej pomocy serwisowej.

Promocja obowiązuje do odwołania.

BOŚ Bank

Promocja konta firmowego z terminalem płatniczym. Zakładając Konto Elastyczne, przedsiębiorca może skorzystać z promocji, w której podpisując dodatkowo umowę na terminal płatniczy na okres 36 miesięcy, ponosi opłatę za jego dzierżawę w wysokości 1 zł/m-c przez okres 12 miesięcy.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Citi Handlowy

Promocyjny pakiet medyczny LUX MED. Klienci w ramach posiadanego rachunku mogą skorzystać z promocyjnego pakietu medycznego dla swoich pracowników. Aby skorzystać z promocji, należy posiadać rachunek dla mikroprzedsiębiorstw tj.:
- zatrudniać w firmie do 10 osób,
- obroty nie mogą przekroczyć 8 mln rocznie.
Klienci posiadający rachunek mogą wykupić dla pracowników jeden z czterech wariantów opieki medycznej w Grupie Lux Med. Promocja obowiązuje do odwołania.

Usługa City Alerts - polega na przesyłaniu informacji o koncie firmowym lub karcie kredytowej w wiadomości SMS lub e-mail. Klient do wyboru posiada pakiet Standard lub Premium. Powiadomienia dotyczą np. salda i operacji na koncie, salda zadłużenia na karcie kredytowej, terminu spłaty zadłużenia transakcji dokonanych kartą kredytową.

Citi Rabaty - dokonując zakupu kartą płatniczą, klient może skorzystać z rabatów i programów, wystarczy poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z rabatu płacąc kartą Citibank lub w przypadku dokonywania zakupu w e-sklepie wpisać odpowiedni kod rabatowy.

Citi Handlowy A La Carte - Restauracje oraz Wine Club – uprawnia do zniżek w wybranych restauracjach na terenie całej Polski oraz rabatów przy zakupach win na dobrewina.pl powyżej 300 zł i 600 zł odpowiednio 3% i 5%.

Promocje obowiązują do odwołania.

Credit Agricole

„Oferta powitalna Konto Biznes z leasingiem” – oferta skierowana jest do klientów firmowych, którzy w okresie trwania promocji podpiszą z bankiem umowę otwarcia Konta Biznes oraz zawrą umowę leasingu. Bank spłaca ostatnią ratę leasingu (nie więcej niż 1200 zł). Z bonusu może skorzystać klient, który:

- aktywnie korzysta z konta firmowego,

- dokonuje z rachunku płatności składek ZUS i rat leasingowych.

Promocja obowiązuje do 31.05.2018 r. 

Deutsche Bank

Rabaty i podwyższone oprocentowanie oszczędności. Dla klientów, którzy założą konto dbNET Biznes, bank przygotował dodatkowe korzyści:
- specjalne warunki na rachunku oszczędnościowym Oszczędna Firma - oprocentowanie podwyższone do 1%;
- rabaty na wybrane usługi i produkty portali partnerskich m.in. rabat na przelot samolotem (usługi oferowane przez WhyNotFly): rabat na bilety lotnicze na przeloty transkontynentalne – na kwotę 50 zł, na bilety lotnicze na przeloty europejskie - na kwotę 40 zł, rabat na bilety lotnicze na przeloty krajowe - na kwotę 20 zł.

Dodatkowo możliwość bezpłatnego korzystania przez 6 miesięcy z portalu faktura.deutschebank.pl, który posiada poniższe opcje:

- fakturowanie;

- księgowość, kadry i płace;

- komplet deklaracji (w tym składane online do Urzędu Skarbowego);

- monitoring rozliczeń;

- telefoniczne wsparcie techniczne i księgowe.

Pakiet bezpłatnych ubezpieczeń do konta dbNet Biznes, który obejmuje:

 - pomoc organizacyjną (podróż powrotna do firmy, kontynuacja podróży, zastępstwo w podróży służbowej),

- pomoc interwencyjną (transport ocalałego mienia, dozór mienia)

- pomoc medyczną (zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu oraz honorarium lekarza za wizytę lekarską, zorganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia leków, transport medyczny do i ze szpitala, opieka pielęgniarki po hospitalizacji)

- usługi informatyczne

- usługi concierge

Promocja obowiązuje do odwołania.

Idea Bank

Program do faktur. Klient, który założy dowolne konto firmowe, ma możliwość korzystania z programu do fakturowania bez ponoszenia opłat. Umożliwia wystawienie faktury, wysłanie jej do kontrahenta e-mailem, wydrukowanie lub zapisanie na dysku. Z pomocą programu przedsiębiorca może wystawić dowolną ilość faktur.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Idea Hub. Bezpłatna przestrzeń coworkingowa wraz z jej udogodnieniami, tj. dostęp do internetu, drukarki, skanera, słuchawek, ciepłych napojów. Bezpłatnie mogą z niej skorzystać klienci banku.

Promocja obowiązuje do odwołania.

ING Bank Śląski

"Wizytówka dla przedsiębiorcy". Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają poniższe warunki:
 - od dnia 20.05.2013 r. nie byli posiadaczami żadnej z oferty banku dla przedsiębiorców,
- otworzą Konto Direct dla firmy lub konto firmowe walutowe,
- przynajmniej raz zalogują się do bankowości internetowej.
Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne i partnerskie. Po założeniu rachunku klient otrzymuje zaproszenie do zamówienia 100 wizytówek, które jest ważne przez okres 2 miesięcy.
Promocja obowiązuje do odwołania.

mBank

Konto z biurem. Promocja jest skierowana do przedsiębiorstw, które posiadają mBiznes konto. Po podpisaniu umowy rachunku przez okres 6 miesięcy przedsiębiorca może korzystać bezpłatnie z przestrzeni biurowych Business Link wraz z jej udogodnieniami (internet, kawa, herbata, system druku).

Obowiązuje do 31.03.2018 r.

mKsięgowość. Klient, który założy mBiznes konto Standard, ma możliwość korzystania z programu do fakturowania bez ponoszenia opłat. Usługa jest dostępna w serwisie transakcyjnym mBanku 24h, 7 dni w tygodniu i obejmuje:

- dostęp do faktur online, dokumentów księgowych przez 24 godziny na dobę online,

- automatyczne zczytywanie danych z faktur online do przelewów,

- przypomnienia o zaległych płatnościach za faktury i informacja o opłaconych, wystawianie faktury online.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Orange Finanse

Program Rabatowy. Program obejmuje ok. 3000 punktów partnerów, m.in. sklepy, hotele, restauracje, punkty usługowe, sklepy internetowe i wiele innych. Wystarczy poinformować sprzedawcę przed wystawieniem rachunku, płatność będzie dokonana kartą Orange Finanse bądź w przypadku zakupów internetowych - w formularzu zamówienia należy wpisać numer BIN, czyli pierwszych sześć cyfr karty Orange Finanse. Rabat udzielany jest od podstawowej ceny na metce i nie łączy się z innymi promocjami partnera.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Bank Pekao

Pakiet Trwałych Korzyści. W ramach programu klienci banku mogą skorzystać z ofert specjalnych i rabatów. Do skorzystania z tańszych usług firm partnerskich m.in. Lexmark, Allianz czy BIG InfoMonitor, uprawnia otrzymany przez klienta kod. Z oferty może skorzystać również posiadacz karty kredytowej VISA Business.
Promocje obowiązują do odwołania.

PKO BP

Usługi Księgowe - szybkafaktura.pl. Klienci mają możliwość bezpłatnego korzystania z pakietu biznesowego przez 6 miesięcy od otwarcia rachunku. Platforma szybkafaktura.pl umożliwia:

- wystawienie faktury lub innego dokumentu przychodowego;

- kontrolę finansów firmy oraz rozliczenie podatku;

- korzystanie z biura rachunkowego.

Powiadomienia SMS. Klienci w ramach posiadanego rachunku PKO Konto Firmowe przez okres 3 miesięcy mogą korzystać z bezpłatnych powiadomień SMS.

Promocje obowiązują do odwołania.

Plus Bank

Biuro Rachunkowe ifima.pl. W ramach rachunku filmowego Pakiet Mikro Biznes klienci mogą skorzystać z usług biura rachunkowego, jeśli prowadzą działalność w oparciu o KPiR lub ryczałt. W ramach promocji opłata za pierwszy miesiąc wynosi 0 zł, za kolejne - pełna obsługa księgowa to koszt rzędu 80 zł/m-c.

Prawo Direct. Posiadacze Pakietu Mikro Biznes mogą skorzystać z benefitu dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w postaci dostępu do porad prawnych w promocyjnych cenach przygotowanych dla klientów banku.

SGB-Bank

Karta paliwowa z rabatem – oferta skierowana do przedsiębiorców (w tym rolników), którzy są podatnikami VAT oraz posiadają w banku rachunek wraz z kartą płatniczą. SGB-Bank SA i Flotex, Banki Spółdzielcze SGB oferują pakiet produktów: rachunek z kartą płatniczą i paliwową. Wydana karta paliwowa upoważnia do skorzystania z rabatu na zakup paliwa w wysokości 9 groszy brutto za litr.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Terminal płatniczy. Składają wniosek o terminal płatniczy przedsiębiorcy mogą liczyć na opłatę za dzierżawę urządzenia w wysokości 1 zł przez 12 miesięcy.

Toyota Bank

Promocje z Kartą. Do programu może przystąpić każdy posiadacz karty Visa Toyota Bank, który dokona rejestracji karty. Klienci mogą korzystać z ofert partnerów programu, zyskując zwrot części pieniędzy.

Volkswagen Bank

Promocje Visa Business. Przedsiębiorcy aktywujący kartę płatniczą mogą liczyć przy dokonywaniu płatności za jej pomocą na rabaty w wybranych sklepach partnerskich, m.in. 5% zniżki od narzędzia.pl, 30 zł na pierwszy przejazd z Taxify czy 20% zniżki na serwis laptopów CTI Telenet.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 15.01.2018 r.

Przedsiębiorcy, którzy planują zaciągniecie leasingu, mogą skorzystać z oferty Banku Zachodniego WBK oraz Credit Agricole. W ramach oferty „Weź leasing, prowadzenie konta zostaw nam” przygotowanej przez BZ WBK, klienci, którzy zawrą umowę o Konto Firmowe Godne Polecenia lub Konto Firmowe Godne Polecenia Premium za pośrednictwem doradcy leasingowego, mogą liczyć na 6 miesięcy bezpłatnego prowadzenia konta. Natomiast „Oferta powitalna Konto Biznes z leasingiem” od Credit Agricole skierowana jest do osób, które wraz z umową Konta Biznes podpiszą umowę leasingu. Wówczas bank spłaca ostatnią ratę leasingu, przy czym nie może być to więcej niż 1200 zł.

Zarabiaj na poleceniach

Z końcem 2017 r. Toyota Bank zakończył promocję „Polecaj i Zarabiaj z Toyota Bank”, w której za rekomendacje konta firmowego wraz z linią kredytowa można było zarobić 1200 zł miesięcznie. Obecnie przedsiębiorcy nie mają co liczyć na równie wysokie bonusy.

W mBanku za polecenie konta firmowego z usługą mKsięgowosci wypłacany jest bonus pieniężny w wysokości 300 zł. Natomiast za rekomendacje rachunku bez dodatkowej usługi można zgarnąć 200 zł. Nest Bank oferuje przedsiębiorcy Program Partnerski, w ramach którego można otrzymać 260 zł. Na nieco niższy bonus mogą liczyć klienci Alior Banku – 140 zł za konto iBiznes oraz 100 zł za Rachunek Firmowy.

Programy rekomendacyjne dotyczące kont firmowych

Nazwa banku

Szczegóły promocji

mBank

„Polecam mBank”. Za polecenie konta firmowego klient może zarobić 200 zł. Jeśli natomiast poleci konto firmowe z dodatkową usługą mKsięgowość, może otrzymać 300 zł za każde polecone konto. Warunkiem wypłaty premii jest:

- wykonanie przez nowego klienta, ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku firmowego transakcji kartą debetową wydaną do rachunku na łączną kwotę 200 zł.

Łączna wartość premii miesięcznej wypłaconej osobie polecającej nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Jeśli uczestnik programu skumuluje kwotę premii przewyższającą 760 zł, otrzyma w ramach najbliższej wypłaty kwotę 760 zł, natomiast kwota pozostała zostanie wypłacona w ramach kolejnej wypłaty,

Promocja obowiązuje do dnia 28.02.2018 r.

Nest Bank

Program Partnerski. Na poleceniu BIZnest Konta można zarobić do 260 zł, pod warunkiem:

- zawarcia umowy o prowadzenie rachunku za pomocą Programu Partnerskiego;

- dokonania płatności do ZUS przez nowego klienta przez kolejne 3 miesiące;

- wpływu na nowo otwarty rachunek kwoty min. 5 tys. zł przez kolejne 3 miesiące.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Alior Bank

Program rekomendacyjny. Klienci, którzy polecą rachunki firmowe banku, mogą otrzymać premię pieniężną odpowiednio w wysokości:

- 140 zł za każde konto iBiznes;

- 100 zł za każdy Rachunek Firmowy.

Aby polecający mógł otrzymać premię, odbiorca polecenia musi spełnić poniższe warunki:

- otwarcie rachunku w ciągu 30 dni od wysłania wniosku polecającego;

- wpłaty na konto w wysokości min. 500 zł w ciągu 60 dni od daty otwarcia.

Promocja obowiązuje do odwołania.

PKO BP

„Moja Firma Moje PKO”. Program polecający skierowany do poleceń dla kont firmowych. Osoba polecająca otrzymuje 100 zł za polecenie rachunku, a polecona, czyli nowy klient, 200 zł za jego otwarcie, pod warunkiem spełnienia określonych warunków:

- polecający musi być posiadaczem rachunku firmowego,

- polecać można PKO Konto Firmowe lub PKO Rachunek dla Biznesu,

- zarejestruje się na stronie mojafirma.pkobp.pl,

- osoba polecona założyły konto za pomocą dedykowanej strony promocji oraz wyrazi zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych,

- osoba polecona nie może być posiadaczem konta PKO BP w okresie 3 lat liczonych od daty rozpoczęcia edycji programu (10.07.2017r.) lub mieć złożonego aktywnego wniosku o otwarcie konta,

- osoba polecona w ciągu 30 dni od dnia otwarcia konta musi dokonać min. 1 transakcję bezgotówkową o łącznej wartości min. 200 zł przy użyciu karty debetowej lub za pomocą aplikacji IKO z wykorzystaniem kodu lub czeku BLIK z wyłączeniem transakcji internetowych,

 - w ciągu 30 dni od dnia otwarcia konta dokonać min. 1 przelew do ZUS na dowolną kwotę z nowo otwartego konta.

Dodatkowo trzy osoby z najwyższą ilością poleceń odpowiednio otrzymują nagrodę w wysokości 5000 zł, 3000 zł oraz 1000 zł, pod warunkiem skutecznego polecenia min. 5 kont.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Inteligo

"Mam Inteligo". Posiadacz firmowego Konta Inteligo (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bądź wspólnicy spółki cywilnej) może wziąć udział w promocji rekomendacyjnej. Warunkiem wypłacenia bonusu jest skutecznie polecenie rachunku, co oznacza, że klient, który skorzystał z polecenia jest zobowiązany do:
- założenia rachunku,
- wyrażenia zgód marketingowych,
- wykonania w ciągu 40 dni od założenia konta co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej na min. 200 zł oraz jednego przelewu do ZUS.
Uczestnik programu, który skutecznie polecił rachunek, otrzyma 50 zł, natomiast nowy klient otrzyma przelew w wysokości 100 zł na otwarte konto. Dodatkowo uczestnicy z największą liczbą poleceń biorą udział w losowaniu nagród pieniężnych (w wysokości 1000 zł, 600 zł oraz 300 zł).
Promocja wygasa wraz z końcem XIV edycji programu w dniu 29.01.2018 r.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 15.01.2018 r.

Również PKO BP przygotował nagrodę dla klientów polecających bank. W ramach „Moja Firma Moje PKO”, przedsiębiorca rekomendujący konto firmowe może zgarnąć 100 zł, natomiast nowy klient 200 zł za otwarcie rachunku. Oczywiście należy pamiętać o spełnieniu określonych przez bank warunków.

Wydawać by się mogło, że promocje i bonusy pieniężne na dobre zagościły w ofertach banków. Jednak jak pokazuje aktualne zestawienie, liczba akcji zmniejszyła się w stosunku do zeszłego roku. Z końcem grudnia 2017 r. banki nie przedłużyły wielu akcji, na miejsce których nie pojawiły się nowe propozycje. Ponadto instytucje, które w swojej ofercie posiadają dodatkowe usługi, rzadko dokonują ich zmian bądź rozszerzeń.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne