REKLAMA

Kolejne miliony za kontrakt dla Energoinstalu. Kurs wciąż rośnie

Adam Hajdamowicz2018-02-07 14:40redaktor Bankier.pl
publikacja
2018-02-07 14:40

Energoinstal otrzyma dodatkowe 28 mln zł za realizację kluczowego projektu budowy bloku w elektrociepłowni „Zofiówka”. Po raz kolejny przesunięto także datę jego oddania. Dzięki temu akcje spółki wyraźnie drożeją.

Kolejne miliony za kontrakt dla Energoinstalu. Kurs wciąż rośnie
Kolejne miliony za kontrakt dla Energoinstalu. Kurs wciąż rośnie
/ materiały dla mediów

Zarząd spółki Energoinstal poinformował w piątek, że w dniu 02.02.2018 r. został podpisany z PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa aneks nr 4 do kontraktu nr 145/2013 na budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75MWe w elektrociepłowni "Zofiówka" z dnia 14 października 2013 roku.

Zgodnie z zawartym aneksem, PGNiG Termika jako inwestor „zobowiązało się do zapłaty dla Energoinstalu wynagrodzenia w kwocie 28 000 000 zł netto podwyższone o podatek VAT w wysokości 23 proc. z tytułu wykonania usług i robót budowlanych, które nie były objęte zamówieniem podstawowym oraz wynikających z ryzyk terenu budowy, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego”.

Łączna wartość kontraktu wraz z robotami dodatkowymi po podpisaniu przedmiotowego aneksu została zatem zwiększona do kwoty 528 840 000 zł netto podwyższone o podatek VAT w wysokości 23 proc.

Na reakcję inwestorów nie trzeba było długo czekać, a kurs spółki od momentu publikacji komunikatu wzrósł już o ponad 40 proc. Nadal jednak cena akcji znajduje się o blisko 90 proc. niżej niż jeszcze w październiku 2013 roku, kiedy to rozpoczęły się duże spadki Energoinstalu (trwające niemal do dziś).

fot. / / Bankier.pl

To już nie pierwsze opóźnienia

Jednocześnie na mocy zawartego aneksu termin wykonania wszystkich prac i czynności niezbędnych do podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji został przesunięty do dnia 30 czerwca 2018 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku niedotrzymania ww. terminu z przyczyn zawinionych leżących wyłącznie po stronie wykonawcy, nie nastąpi umowne wydłużenie terminu realizacji kontraktu, a inwestorowi przysługiwać będzie prawo do skorzystania z uprawnień określonych w kontrakcie na wypadek zwłoki wykonawcy liczonej od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Jest to zatem już kolejne przesunięcie terminu realizacji umowy podpisanej jeszcze w 2013 roku. Początkowo przewidywała ona oddanie tej inwestycji nawet w czwartym kwartale 2016 roku, a liderem konsorcjum, które miało się tego podjąć, została właśnie spółka Energoinstal. W międzyczasie zdążył się już jednak pośrednio zmienić inwestor (od JSW Spółkę Energetyczną „Jastrzębie” przejęło PGNIG Termika), wybuchnąć pożar, a z kolei później data oddania bloku stała się na jakiś czas kompletną niewiadomą.

W czasie budowy doświadczono wielu trudności, m.in. przeprowadzano ponowny przetarg na inżyniera kontraktu, a pod koniec 2014 roku w elektrociepłowni zapaliła się turbina olejowa. Wszystko to powodowało kolejne opóźnienia, choć liczono jeszcze, że termin przełomu I i II kwartału 2017 roku jest mimo wszystko realny. Nadzieje te rozwiał jednak komunikat Energoinstalu o podpisaniu pod koniec kwietnia 2017 roku aneksu do kontraktu na budowę tego bloku. Wydłużał on maksymalny okres na podpisanie protokołu przejęcia bloku do eksploatacji (do 31 lipca 2017 roku). Nowy aneks obniżył też jednocześnie wartość przedmiotu umowy o 7 mln do ok. 501 mln złotych jako „zaspokojenie roszczeń zamawiającego z tytułu utraty przyszłego zysku”. Doprowadziło to oczywiście do obniżenia rentowności projektu, choć - jak informował Energoinstal - miał być on dla nich nadal zyskowny. Później nastąpiły jednak jeszcze kolejne przesunięcia, które trwają po dziś dzień.

Źródło:
Adam Hajdamowicz
Adam Hajdamowicz
redaktor Bankier.pl

Redaktor działu Rynki Bankier.pl. Głównym obszarem jego zainteresowań są rynki akcji, w szczególności skupia się na opisywaniu sytuacji spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Śledzi także wpisy na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, posiadacz licencji maklera papierów wartościowych nr 3313.

Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki