REKLAMA
DZIEŃ START-UPÓW

Kluzik-Rostkowska: projekt ustawy dot. kwalifikacji - do końca roku

2015-03-21 06:18
publikacja
2015-03-21 06:18
Kluzik-Rostkowska: projekt ustawy dot. kwalifikacji - do końca roku
Kluzik-Rostkowska: projekt ustawy dot. kwalifikacji - do końca roku
/ Kancelaria Premiera RP

Projekt ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji musi być przygotowany do końca 2015 r. i termin ten zostanie dotrzymany - zapewnia minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Według niej nie ma zagrożenia utraty środków unijnych na kształcenie dorosłych.

Projekt założeń do ustawy miał być przedmiotem prac Rady Ministrów na posiedzeniu 3 marca. Został jednak zdjęty z porządku obrad, gdyż ministrowie poprosili o dodatkowe konsultacje. Nie było go też w porządku kolejnych obrad rządu.

Minister edukacji pytana przez dziennikarzy, czy przedłużające się prace nad projektem założeń nie spowodują utraty środków unijnych na rozwój systemu kształcenia przez całe życie, odpowiedziała, że "absolutnie nie dopuszczamy do sytuacji, w której możemy stracić te pieniądze".

Jak mówiła: "Jesteśmy w sytuacji takiej, że do końca 2015 roku musimy mieć przygotowany projekt ustawy. I to musimy zrobić. Potem mamy rok 2016 na to, by ustawę przeprowadzić przez Sejm (...). W tej chwili jesteśmy po Komitecie Stałym Rady Ministrów. Zastanawiamy się, czy ta ustawa powinna być tak skonstruowana, by natychmiast wchodzić z całością, czy może wchodzić z różnymi rozwiązaniami krok po kroku."

"Na szczęście mamy czas. Na pewno damy radę przejść z założeniami przez rząd i na pewno damy radę przygotować projekt ustawy do końca roku" - powiedziała.

Pytana, czy projekt założeń może być gotowy do najbliższego wtorku, tak by tego dnia zajęła się nim Rada Ministrów, odpowiedziała, że nie sądzi, by tak się stało. "Myślę, że jeszcze potrzebujemy chwilę czasu (...), ale w jakimś rozsądnym nieodległym czasie projekt założeń będzie" - zapewniła.

W regulacji - za przygotowanie której odpowiedzialne jest MEN - chodzi o uporządkowanie systemu kwalifikacji, w którym funkcjonują obok siebie kwalifikacje nadawane przez szkoły i uczelnie oraz kwalifikacje nadawane przez firmy szkoleniowe i instytucje branżowe. Projektowany system ma być oparty na Polskiej Ramie Kwalifikacji i Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Zgodnie z projektem założeń, na świadectwach, dyplomach i certyfikatach umieszczana ma być informacja o stopniu kwalifikacji zgodnym z Polską Ramą Kwalifikacji, jakim legitymuje się posiadacz takiego dokumentu. W efekcie świadectwa, dyplomy i certyfikaty będą czytelniejsze i wiarygodniejsze dla pracodawców poprzez łatwiejszą identyfikację posiadanej przez kandydatów do pracy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Ułatwi to pracownikom mobilność zarówno na polskim, jak i na europejskim rynku pracy.

Nowe regulacje mają też mieć wpływ na większą efektywność wydawania środków publicznych (z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego), jak prywatnych (chodzi o środki własne przedsiębiorców i osób uczących się) na kształcenie i szkolenie.

Polska Rama Kwalifikacji - opisana w tzw. raporcie referencyjnym dla Komisji Europejskiej - opiera się na Europejskiej Ramie Kwalifikacji. Zawiera osiem poziomów wykształcenia osiąganych na drodze edukacji formalnej (od podstawówki po doktorat), pozaformalnej (na kursach, warsztatach, szkoleniach) lub nieformalnej (w pracy, w drodze e-learningu). Każdemu poziomowi zostaną przypisane poszczególne etapy edukacji, np. matura to poziom czwarty, dyplom inżyniera - szósty, magistra - siódmy, a doktorat - ósmy.

W polskim systemie kwalifikacji wyróżnione mają być kwalifikacje "pełne" i "cząstkowe". Przykładem kwalifikacji pełnej może być np. matura lub licencjat, a cząstkowej np. znajomość programowania stron internetowych, specjalizacja w jakieś dziedzinie kulinarnej, ogrodniczej, kosmetycznej czy budowlanej. Gdy ktoś uzyska pełną kwalifikację na danym poziomie, będzie mógł ubiegać się o kolejną kwalifikację pełną na wyższym poziomie.

Każdemu poziomowi kwalifikacji towarzyszy opis efektów uczenia się na tym poziomie w kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Z kolei Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji to publiczny rejestr ewidencjonujący nadawane w Polsce kwalifikacje zawodowe. Prowadzić ma go Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Kwalifikacje będą wpisywane do rejestru na wniosek ministrów odpowiadających za określone gałęzie gospodarki lub na wniosek zainteresowanego wprowadzeniem konkretnej kwalifikacji podmiotu publicznego lub prywatnego.

Pod koniec lutego "Rzeczpospolita" pisała, że tempo prac nad projektem ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji niepokoi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. Chodzi o ryzyko utraty środków unijnych na rozwój systemu kształcenia przez całe życie w wysokości 422 mln euro (143 mln euro w budżecie centralnym i 279 mln euro w budżetach regionalnych). (PAP)

dsr/ jbr/

Źródło:PAP
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Edukacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki