Kasowa elita

Kasowa elita

Kasy mieszkaniowe mają niewielu klientów, ale prowadzące je banki są zadowolone

21 paŸdziernika minęły cztery lata od rozpoczęcia działalnoœci przez pierwszą w Polsce kasę mieszkaniową – Banku Pekao SA. Wkrótce potem swoje kasy otworzyły również dwa inne banki – Œląski i Przemysłowo-Handlowy. Do wszystkich trzech zapisało się dotąd ponad 70 tysięcy osób. Blisko 52 tysiące klientów ma kasa Pekao SA, ponad 15,5 tys. Banku Przemysłowo-Handlowego, zaœ 6,5 tys. BSK. Oszczędnoœci, jakie udało się zgromadzić kasom, wynoszą w tej chwili blisko miliard złotych (1,2 mld, jeœli do kwot wpłaconych przez klientów dodać œrodki wypracowane dla nich przez same kasy).

Czy to dużo? Na konferencji “Jak finansować budownictwo mieszkaniowe?”, która odbyła się na początku paŸdziernika w Warszawie, Roman Nowicki, wiceprezes Warszawskiej Izby Samorządu Gospodarczego ocenił, że podstawowym kryterium oceny każdego systemu wspierania mieszkalnictwa, w tym i kas mieszkaniowych, jest ich masowoœć. Jasny pogląd na tę sprawę miał również Tadeusz Grotowski, przedstawiciel w Polsce niemieckich kas budowlanych (które próbowały uruchomić swoje odpowiedniki we współpracy z polskimi bankami). Jego zdaniem sukces udało się odnieœć kasom tworzonym na wzór niemiecki w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji. W Czechach, gdzie takie instytucje działają od 1993 roku, mają one 3 mln klientów, na Słowacji od 92 roku zebrały ich 800 tys., zaœ na Węgrzech w ciągu trzech lat do kas zapisało się pół miliona osób.

Klienci polskiej kasy mieszkaniowej muszą oszczędzać przez trzy lata (w wyjątkowych przypadkach minimum dwa), aby dostać niskooprocentowany kredyt. Do niedawna w kasach był to niemal temat tabu, co w czasie spotkania, zorganizowanego przez Pekao SA, przyznała nawet Elwira Ostrowska-Graczyk, dyrektor kasy tego banku. Według niej do tej pory nie mówiło się na przykład, że chcący otrzymać kredyt klient kasy musi posiadać zdolnoœć kredytową. Musi też udokumentować, że wyda pożyczone od kasy pieniądze na realizację celu mieszkaniowego. Warunkiem uzyskania kredytu jest również systematycznoœć oszczędzania w kasie (chociaż akurat kasa Pekao SA daruje to, jeœli braki są minimalne).

Niewielka skala systemu kas mieszkaniowych, które są wydzieloną częœcią prowadzących je banków, daje powód do postawienia pytania o sensownoœć całego przedsięwzięcia z punktu widzenia Pekao, BSK czy BPH. Kasa przynosi dochody. Jest to element rynku finansowania mieszkalnictwa, który staramy się pobudzać. Poza tym nie wiadomo, czy bez kasy częœć naszych klientów korzystałaby z naszej oferty kredytów hipotecznych – mówi Sebastian Łuczak, rzecznik Banku Pekao SA. Podobne wyjaœnienie przekazał nam Bank Przemysłowo-Handlowy.

Wœród bankowców można spotkać się z opinią, że w tej chwili kasy przynoszą bankom dochody dzięki systemowi lokat, na który pozwalają kasom przepisy. Depozyty zebrane od klientów można umieszczać na lokatach bankowych oraz w bezpiecznych papierach skarbowych i banku centralnego. Kasy miałyby – wedle tej opinii - preferować lokaty we własnych bankach. W ostatnim czasie kasa mieszkaniowa lokowała wolne œrodki głównie w bonach skarbowych. Ponadto w różnych okresach czasu, œrodki były częœciowo lokowane w obligacjach skarbu państwa oraz na lokatach bankowych – zadeklarował rzecznik BPH, Robert Waker. Dominacji lokat bankowych nie ma też w największej kasie Pekao SA.

Skoro tak, to uzasadnieniem prowadzenia kasy rzeczywiœcie musi być chęć uczestnictwa w systemie wspierania finansowania mieszkalnictwa. Jeœli kasy wyglądają na zadowolone z obecnej sytuacji (wciąż nie mają konkurencji w postaci kas budowlanych) to być może nie warto zmieniać zasad ich funkcjonowania, także modelu wsparcia ze strony państwa, które obecnie polega na możliwoœci korzystania z ulgi podatkowej, a w przyszłoœci miałoby polegać na wypłacie premii z budżetu. Ale też z obecną liczbą klientów kasy na pewno nie przyczynią się do przełomu na rynku mieszkaniowym.

ŁW

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,7% II 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% II 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 330,48 zł II 2020
Produkcja przemysłowa rdr 4,9% II 2020

Znajdź profil