REKLAMA

Kantar: 67 proc. badanych uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku.

2020-11-20 20:22
publikacja
2020-11-20 20:22
fot. Nopphon_1987 / Shutterstock

67 proc. badanych uważa, że sprawy w kraju idą w złą stronę, pozytywną opinię w tej sprawie ma19 proc.; 73 proc. ankietowanych negatywnie ocenia stan polskiej gospodarki, 21 proc. ma dobrą opinię na ten temat - wynika z listopadowego sondażu Kantar.

67 proc. badanych oceniło, że sprawy w kraju biegną w złą stronę; przeciwną opinię wyraziło 19 proc. badanych, 14 proc. nie umiało ocenić kierunku biegu spraw w kraju.

Jak zaznaczono, w porównaniu do wyników otrzymanych w październiku, odnotowano znaczące zmiany. Zauważalny jest spadek odsetka osób, które pozytywnie oceniają kierunek zmian (o 9 punktów procentowych) oraz wzrost odsetka tych, którzy oceniają go negatywnie (o 16 punktów procentowych). Odsetek osób nie mających zdania na ten temat zmalał natomiast o 7 punktów procentowych.

73 proc. respondentów źle oceniło w listopadzie stan polskiej gospodarki - 42 proc. zgodziło się ze stwierdzeniem, że "gospodarka znajduje się w stanie lekkiego kryzysu" a 31 proc., że "gospodarka znajduje się w stanie głębokiego kryzysu".

Stan gospodarki pozytywnie oceniło 21 proc. badanych; 19 proc. oceniło, że "gospodarka znajduje się w stanie powolnego rozwoju", a 2 proc., że znajduje się "w stanie dynamicznego rozwoju". 6 proc. pytanych nie wyraziło zdecydowanej opinii.

W porównaniu do wyników z października, odsetek badanych, którzy są zdania, że gospodarka jest w kryzysie zwiększył się o 12 punktów procentowych. Odsetek osób, które twierdzą, że Polska gospodarka się rozwija zmalał o 8 punktów procentowych. Udział osób, które nie mają zdania na ten temat odnotował spadek o 4 punkty procentowe.

Kantar spytał również, jak respondenci prognozują zmiany swoich materialnych warunków życia. 27 proc. jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. 13 proc. badanych uważa, że nastąpi pewna poprawa warunków życia.

53 proc. wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, przy czym 17 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 36 proc. z nich nastąpi pewne pogorszenie. 7 proc. osób nie ma opinii na ten temat.

W porównaniu do wyników z października, opinie Polaków uległy zmianie. Spadł odsetek osób, które twierdzą, że nastąpi poprawa (o 7 punktów procentowych), a zwiększył osób twierdzących, że nastąpi pogorszenie się materialnych warunków życia (o 15 punktów procentowych). W przypadku odsetka badanych przewidujących brak zmian odnotowany został spadek (o 8 punktów procentowych). Procent osób, które nie potrafią wyrazić swojego zdania nie uległ zmianie.

Kantar zapytał też respondentów jak oceniają możliwość znalezienia pracy w Polsce.

43 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę. 38 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 5 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę.

47 proc. Polaków pesymistycznie patrzy na rynek pracy: 40 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 7 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 10 proc. ankietowanych ma problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie.

W stosunku do wyników z października opinie Polaków o rynku pracy zmieniły się. O 9 punktów procentowych spadł odsetek osób deklarujących, że w Polsce można znaleźć pracę, natomiast o 11 punktów procentowych wzrósł odsetek osób negatywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy w Polsce. Procent badanych nie mających na ten temat zdania zmalał o 2 punkty procentowe.

W komentarzu do badania Kantar podkreślono, że druga fala koronawirusa oraz związane z nią obostrzenia w gospodarce mają swoje skutki także w nastrojach społecznych. Jak zaznaczono, po kilkumiesięcznej poprawie wskaźniki dotyczące gospodarki krajowej oraz własnej sytuacji finansowej powróciły do poziomu z kwietnia tego roku, kiedy z zamrożeniem gospodarki mieliśmy do czynienia po raz pierwszy.

"Obecna sytuacja jest o tyle gorsza, że w znacznym stopniu spada również odsetek Polaków twierdzących, że w Polsce można znaleźć pracę – co wskazuje na pogłębianie się kryzysu gospodarczego w Polsce. Dodatkowo w listopadzie poziom negatywnych ocen kierunku biegu spraw znacząco wzrósł do wartości jakie osiągał w 2015 roku. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać można w postępującej w większym tempie pandemii, ale również w trwającym Strajku Kobiet i wydarzeniach z nim powiązanych" - napisała w komentarzu Anna Trząsalska.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Kantar w dniach 6-12 listopada na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat (1010 respondentów) metodą CAPI (wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo).(PAP)

autor: Mikołaj Małecki

mml/ par/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (9)

dodaj komentarz
artureg
Największym problemem gospodarki i biznesu jest ten rząd oraz jego „doradcy” pokroju komunisty Horbana. A wystarczyłoby tylko dać ludziom pracować a rząd powinien skupić się na służbie zdrowia i jej rozwijaniu. Na pewno społeczeństwo byłoby chętne do współpracy a nie jak teraz zupełnie odwrócili się do władzy plecami.
hfjdj
Dla was każdy rząd jest problemem. Bo za każdym razem taki wybieracie.
and00
Rząd powinien zająć się służbą zdrowia?
Myślałem że wg liberałów służba zdrowia powinna być prywatna?
No tak, tylko kto wtedy zajął by się tymi naprawdę chorymi, bo skomplikowanych przypadków ze sporym prawdopodobieństwem wystąpienia powikłań to prywaciarze nie chcą...
hfjdj
Tak jakby oni wiedzieli o co chodzi, mózgi wyprane, lemingi.
krokus12
Ta na pewno tylko Ty wiesz o co chodzi nie jesteś przypadkiem z PIS
hfjdj odpowiada krokus12
Lepiej wiedzieć że się nie wie niż wiedzieć źle.
krokus12 odpowiada hfjdj
A kto wie jak jest dobrze ? sondaż to opinia pytanych osób na daną sprawę, jak jesteś w tych 33% to na jakiej podstawie twierdzisz ,że 67% się myli ?
tomitomi odpowiada krokus12
niestety , większość nie ma racji !
z rachunków wychodzi ,że ludzi mądrzejszych zawsze jest w mniejszości ! dlatego
''demokracja '' opierająca się na większości , jest złym systemem !
hfjdj odpowiada krokus12
67% ludzi mądrych być nie może. Ile to razy można tłumaczyć że mądrzy są zawsze w mniejszości?

Powiązane: Polska 2020

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki