REKLAMA

KSF-M wskazał największe zagrożenie dla stabilności systemu

2023-09-27 07:18, akt.2023-09-27 16:15
publikacja
2023-09-27 07:18
aktualizacja
2023-09-27 16:15

Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M) uważa, że najistotniejszym zagrożeniem dla stabilności systemu jest ryzyko prawne związane z kredytami w CHF - podano w komunikacie.

KSF-M wskazał największe zagrożenie dla stabilności systemu
KSF-M wskazał największe zagrożenie dla stabilności systemu
fot. Krystian Maj / / FORUM

"Członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym i jego otoczeniu, wskazane w cyklicznej ankiecie przeprowadzanej wśród instytucji reprezentowanych w Komitecie" - podano w komunikacie.

"W ocenie Komitetu hierarchia źródeł ryzyka nie zmieniła się w stosunku do sytuacji z poprzedniego kwartału. Najistotniejszymi źródłami zagrożeń dla systemu finansowego pozostają ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych oraz ryzyko obniżonych nadwyżek kapitałowych i racjonowania kredytu" - napisano.

Wg KSF-M ryzyko geopolityczne również pozostaje podwyższone. Natomiast ryzyko związane z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych oraz ryzyko słabości niektórych instytucji i zarażania oceniono jako umiarkowane.

W komunikacie podano, że na posiedzeniu podsumowano bieżące tendencje na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych.

"W drugim kwartale 2023 r. zaobserwowano wzrost cen mieszkań w ujęciu nominalnym przy spadkowym trendzie cen realnych. Komitet odnotował również istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, co jest w dużej mierze efektem programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” - napisano.

Komitet zapoznał się z bieżącą sytuacją w zakresie realizacji programów wsparcia kredytobiorców z tytułu wykorzystania tzw. wakacji kredytowych oraz pomocy ze środków funduszu wsparcia kredytobiorców, oraz ich wpływu na sytuację finansową banków.

Członkowie Komitetu wymienili też opinie na temat koncepcji długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych oraz wprowadzenia wskaźnika finansowania długoterminowego (WFD) przedstawionych na posiedzeniu przez przedstawicieli UKNF.

KSF-M rozważał zasadność niezerowego neutralnego poziomu bufora antycyklicznego

Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makro (KSF-M) zastanawiał się nad zasadnością wprowadzenia niezerowego neutralnego poziomu bufora antycyklicznego (nNBA) - podano w komunikacie po posiedzeniu Komitetu.

"Komitet dyskutował nad zasadnością i możliwościami wprowadzenia w Polsce niezerowego neutralnego poziomu bufora antycyklicznego (nNBA). Wymóg ten staje się coraz bardziej powszechny w krajach UE" - napisano w komunikacie.

Według KSF-M, głównym celem wprowadzenia nNBA byłoby stworzenie rozwiązywalnego bufora makroostrożnościowego, który mógłby zostać uwolniony w sytuacji wystąpienia niespodziewanego, trudnego do przewidzenia szoku (jak w przypadku pandemii Covid-19).

"Komitet zwrócił uwagę, że w Polsce przed marcem 2020 r. obowiązywał bufor ryzyka systemowego, który w obliczu szoku w postaci pandemii Covid-19 został zniesiony, co uwolniło w bankach około 30 mld zł kapitału. Zagrożenie z tytułu pandemii przestało być uznawane przez KSF-M za systemowe i w obecnych okolicznościach tworzy to warunki do przywrócenia – bez negatywnych efektów ubocznych – niezerowego poziomu buforów kapitałowych" - napisano.

"Uznano, że wymaga to dalszych analiz i holistycznego spojrzenia ze strony polityki makroostrożnościowej i mikroostrożnościowej, tak aby zmiana ta nie spowodowała skokowego wzrostu wymogów kapitałowych w sektorze bankowym" - dodano.

Ponadto Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę w sprawie rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania w III kwartale 2023 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie. (PAP Biznes)

map/ pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
tomitomi
(KSF-M) - to jest fucha ! ! ! - niewidoczni , nikt nic nie wie - sianko leci ,,,, no , niebo na ziemi !

złota robota dla swoich !

;-))))

Powiązane: Frankowcy w sądach

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki