REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Powołanie Członka Zarządu

2022-01-07 17:23
publikacja
2022-01-07 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-07
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz.727, ze zm.), Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 7 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru Członka Zarządu. Działając na podstawie §17 ust. 1 lit. f) w związku z §18 ust. 1 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza uchwałą nr 03/01/2022 powołała Pana Rafała Łuszczka na Członka Zarządu Emitenta obecnej kadencji (2019-2022).

Pan Rafał Łuszczek jako nowy Członek Zarządu Emitenta będzie pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego, którą to funkcję pełnił dotychczas Członek Zarządu Emitenta – Pan Paweł Kołakowski. Jednocześnie Pan Paweł Kołakowski będzie pełnił funkcję Dyrektora ds. korporacyjnych odpowiedzialnego za przeprowadzenie procesu wyboru opcji strategicznych.

Pan Rafał Łuszczek - Członek Zarządu
Pan Rafał Łuszczek posiada wykształcenie wyższe. Pan Rafał Łuszczek ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie zarządzania i marketingu (studia licencjackie oraz studia magisterskie). W ramach wykształcenia uzupełniającego ukończył w 2008 r. studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie zarządzania produkcją.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Rafała Łuszczka:
2003-2007 – Kierownik Produkcji, Specjalista ds. jakości w Lubmar-Eco sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
2007-2011 – Dyrektor Regionalny w Recykling Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu
2011-2012 – Dyrektor handlowy w Recykling Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu
2012 – 2022 – Dyrektor Regionalny w Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie

Zgodnie z oświadczeniem Pan Rafał Łuszczek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem Pan Rafał Łuszczek nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-07 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki