0,3820 zł
-10,75% -0,0460 zł
Krakchemia SA (KCH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2019_30-09-2019-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_KRAKCHEMIA_SA_za_I_pol_2019_rok-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
9500.4.4_RAPORT-_przeglad_skrocone_srodroczne_SF_MSR_34.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 101 959 116 416 23 778 27 460
II. Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej -2 937 -3 782 -685 -892
III. Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -3 243 -4 339 -756 -1 023
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej -2 617 -3 595 -610 -848
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 630 -3 155 380 -744
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 666 -861 2 487 -203
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 257 -946 -293 -223
VIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie 11 039 -4 962 2 574 -1 170
IX. Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
X. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) -0,29 -0,40 -0,07 -0,09
XI. Aktywa razem 98 867 132 636 23 252 30 410
XII. Zobowiązania długoterminowe 6 800 1 340 1 599 307
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 647 63 693 9 795 14 603
XIV. Kapitał własny 50 420 67 603 11 858 15 500
XV. Kapitał zakładowy 9 000 9 000 2 117 2 063
XVI. Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
XVII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) 5,60 7,51 1,32 1,72


Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 6 miesięcy 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,288 PLN, a za 6 miesięcy
2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,2394 PLN.Zysk z działalności
kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności
kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.


Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP
obowiązującego na 30.06.2019 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2520 PLN, na
31.12.2018 który wynosił: 1 EUR=4,300 PLN oraz na 30.06.2018 roku który
wynosił: 1 EUR=4,3616 PLN.


Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba
akcji w danym okresie.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019_30-09-2019-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie finansowe za I półrocze 2019_30-09-2019-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 roku
Sprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I pół 2019 rok-sig-sig.pdfSprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I pół 2019 rok-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za I półrocze 2019 roku
9500.4.4 RAPORT- przegląd skrócone śródroczne SF MSR 34.pdf9500.4.4 RAPORT- przegląd skrócone śródroczne SF MSR 34.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2019-09-30 Łukasz Adach Wiceprezes Zarządu
2019-09-30 Dorota Widz-Szwarc Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.