REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

2017-10-04 11:55
publikacja
2017-10-04 11:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-04
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4.10.2017r. otrzymał zawiadomienie datowane na 3.10.2017 od mBank S.A. o treści:
Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Niniejszym, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Senatorska 18,00-950 Warszawa („mBank”), na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, ze zm. dalej „Ustawa”) informuje, że udział mBanku w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą Krakowie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217348 („Spółka”) przekroczył 25%.
Przekroczenie progu nastąpiło w dniu 02.10.2017 r. w wyniku przejęcia akcji Spółki w związku z realizacją zabezpieczenia kredytu w formie zastawu rejestrowego.
Przed przejęciem w dniu 02.10.2017, na rachunkach mBanku zapisanych było 0 akcji Spółki, które stanowiły 0% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały mBank do wykonywania 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
W wyniku przejęcia, w dniu 02.10.2017 r. na rachunkach mBank zapisane zostały 2.284.962 akcje Spółki, które stanowią 25,39% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały mBank do wykonywania 2.284.962 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 25,39% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Ponadto mBank informuje, że: (i) nie istnieją żadne podmioty zależne od mBanku, które posiadałyby akcje Spółki; (ii) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy; oraz (iii) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących akcji Spółki.
Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-04 Włodzimierz Oprzędek Wiceprezes Zarządu
2017-10-04 Dorota Widz-Szwarc Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki