REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

KRAKCHEMIA S.A.: TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU

2023-01-20 12:54
publikacja
2023-01-20 12:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-20
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:
Terminy przekazywania raportów kwartalnych:
za I kwartał 2023 roku – 25.05.2023 (czwartek)
za III kwartał 2023 roku – 23.11.2023 (czwartek)
Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku – 28.09.2023 (czwartek)
Termin przekazania raportu rocznego za 2022 rok – 27.04.2023 (czwartek)
Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2023 roku zgodnie z postanowieniami § 7 9ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-20 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki